Двофазовий характер потенціалу дії

Відмінності мембранного потенціалу спокою від потенціалу дії, описані раніше, ґрунтуються на записуванні потенціалів за допомогою двох електродів: один з них розмі

52 / РОЗДІЛ 2

щений на поверхні аксона, а інший — усередині. Якщо обидва реєструвальні електроди розмістити на поверхні аксона, то осцилоскоп не зафіксує різниці потенціалів між ними в стані спокою. Коли нерв подразнюють, то поза цими двома електродами відбувається проходження імпульсу, що зумовлює характерні послідовності змін потенціалу. Як тільки хвиля деполяризації сягає ближчого до місця подразнення електрода, — першого, — то цей електрод реєструє негативний заряд щодо другого (рис. 2-11). Якщо ж імпульс поширюється в частині нерва між двома електродами, то осцилоскоп зареєструє відсутність потенціалу, тобто ізолінію. В разі надходження імпульсу до другого електрода, він зареєструє другий потенціал і перший стає позитивно зарядженим щодо другого. Загальноприйнято приєднувати до підсилювача електроди так, щоб перший був негативно зарядженим щодо другого, і тоді запис фіксує відхилення догори. Далі настає ізоелектричний інтервал і після нього крива відхиляється донизу Таку послідовність називають двофазовим потенціалом дії (див. рис. 2-11). Тривалість ізоелектричного інтервалу пропорційна до швидкості провідності в нерві і відстані між двома реєструвальними електродами.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини