Джерела енергії та метаболізм нерва

Більша частина енергетичних потреб нерва — приблизно 70% — потрібна для підтримання стану поляризації мембрани за допомогою активності NaMC-АТФ-ази. Під час максимальної активності рівень метаболізму в нерві подвоюється (для порівняння: рівень метаболізму в скелетному м’язі збільшується в 100 разів). Гальмування утворень молочної кислоти не впливає на функцію м’яза.

Як і в м’язі, у нерві відбувається теплоутворення в стані спокою; початкове теплоутворення — під час потенціалу дії і затримане — після активності. Однак у нерві затримане теплоутворення, що виникає після поодинокого імпульсу, в 30 разів перевищує початкове. Є докази, що початкове теплоутворення відбувається протягом слідової деполяризації активніше, ніж під час піка потенціалу. Метаболізм у м’язах детально описаний у Розділі 3.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини