ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ТА МЕТАБОЛІЗМ

Скорочення м’язів потребує енергії, саме тому їх назвали “машиною для перетворення хімічної енергії в механічну роботу”. Безпосереднім джерелом цієї енергії є мак-роергічні сполуки органічних фосфатів, що містяться в м’язовій тканині. Ці речовини утворюються внаслідок метаболізму вуглеводів та ліпідів. Гідроліз АТФ, що забезпечує енергією процес скорочення м’язів, розглянуто вище.

                                                                                                                                                                  

Фосфорилкреатин

АТФ утворюється шляхом зворотного синтезу з АДФ. У цьому разі до молекули АДФ додається один фосфатний залишок. Енергія для забезпечення цієї ендотермічної реакції частково надходить від розпаду глюкози на С02 та Н20. Проте у м’язовій тканині міститься інша макроергічна фосфатна сполука, яка є альтернативним короткочасним джерелом енергії для такої реакції, — фосфорилкреатин

Таблиця 3-4. Ізоформи міофібрилярних білків у дорослих щурів12

Повільні

Швидкі

Важкі ланцюги міозину Легкі ланцюги міозину:

HCI(=HCPcard), нсі,0„, HC«Mrd

HCIIb, HCIId, НСИа, HCeom, HCsf, Hemb,

нспео

лужні

Ч- Ч

1f, 3f

фосфорильовувані

2s

2f

Тропоміозин

Тропонін:

«S<P

ocf < (3

TN-T

1s, 2s

1f, 2f, 3f, 4f

TN-I

s

f

TN-C

s

f

1 Модифіковано з Pette D, Staron RS: The molecular diversity of mammalian muscle fibers. News Physiol Sci 1993;8:153.

2 Ужиті скорочення: ізоформи важких ланцюгів (НС): НСІ -типу І; НСІІ-типу II; HCpcard> НСа^-серцеві; HCIton-тонічні; НСеот — м’язів очного яблука; HCsf— надшвидкі; НетЬ — ембріональні; НСпео — характерні для новонароджених. Субодиниці тропоніну (TN): s — повільні; f- швидкі; TN-T — тропоміозин-зв’язувальні; TN-i — інгібіторні; TN-C — Са2+-зв’язувальні.

(див. рис. 17-21), який розпадається на креатин та фосфатні залишки із вивільненням значної кількості енергії. В стані спокою у мітохондріях фосфатні групи приєднуються до креатину, внаслідок чого запаси фосфорилкреатину відновлюються. Під час інтенсивних фізичних навантажень у ділянках з’єднань між головками міозину та актину відбувається гідроліз фосфорилкреатину з відщепленням від АТФ одного фосфатного залишку й утворення енергії, що забезпечує безперервність м’язового скорочення.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини