ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ТА ЙОННІ ПОТОКИ Електричні характеристики скелетних м’язів

Електричні явища в скелетних м’язах та йонні потоки, що є в їхній основі, подібні до тих, що виникають у нервовій тканині, хоча значно відрізняються за тривалістю та силою. Мембранний потенціал спокою скелетного м’яза становить близько -90 мВ. Потенціал дії триває 2-А мс і проходить по м’язових волокнах зі швидкістю близько 5 м/с. Тривалість абсолютної о рефрактерного періоду становить 1-3 мс; періоди після поляризації, а також пов’язані з ними зміни порога чутливості до електричного стимулювання є порівняно тривалішими. Процес ініціювання імпульсу в ділянці міоневрального з’єднання розглянуто в Розділі 4.

Хоча електричні властивості окремих м’язових волокон не настільки відрізняються, щоб говорити про складний потенціал дії, та все ж незначні відмінності порогів збудження різних волокон наявні. Крім того, у будь-яких експериментах з електричним стимулюванням м’язів одні волокна завжди розташовані далі від електродів, ніж інші. Отже, потенціал дії, записаний від суцільного препарату м’яза, пропорційний до сили стимулювального струму, якщо значення цієї сили є в діапазоні між пороговим та максимальним.

Рис. 3-4. Дистрофін-глікопротеїновий комплекс. Дистрофін з’єднує актин з а- і р-дистрогліканами — компонентами дистро-гліканового комплексу (DG), які в позаклітинному матриксі приєднуються до мерозинової субодиниці ламініну. Комплекс саркогліканів (SG) складається з чотирьох глікопротеїнів -а-, р-, у- та 5-саркогліканів, що поєднані з дистроглікановим комплексом.

                                                                                                                                                                  

Розподіл йонів та йонні потоки

Розподіл йонів у м’язовому волокні такий же, як і в нейроні. Вміст окремих йонів та рівноважні значення їхніх потенціалів наведені в табл. 3-1. Як і в нервовій тканині, деполяризація є проявом надходження Na+, а реполяризація — проявом відтікання К (як це описано в Розділі 2 для нервової тканини).

                                                                                                                                                                  

СКОРОТЛИВА ВІДПОВІДЬ

Важливо розрізняти електричні та механічні явища, що виникають у м’язовій тканині. Хоча електричні майже ніколи не відбуваються без механічних, та їхні фізіологічні основи і характеристики цілком відмінні. Деполяризація мембрани м’язового волокна, як звичайно, починається на рухливій кінцевій пластинці — спеціалізованій структурі, яка розміщена безпосередньо під закінченням рухового нерва (див. Розділ 4). Потенціал дії поширюється по м’язовому волокну, спричинюючи скоротливу відповідь.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини