Ендоплазматична сітка

Ендоплазматична сітка — це лабіринт з послідовно з’єднаних трубочок у цитоплазмі клітини (див. рис. 1-4). Стінки трубочок складаються з мембрани. В шорсткій, або гранулярній, ендоплазматичній сітці гранули, відомі як рибосоми, прикріплені до цитоплазматичного боку мембрани. Натомість у гладкій, або ж агранулярній, ендоплазматичній сітці цих гранул нема. Вільні рибосоми також містяться у цитоплазмі. Гранулярна ендоплазматична сітка забезпечує синтез білків та первинних ділянок полі-пептидних ланцюгів з утворенням дисульфідних зв’язків. Аґранулярна ендоплазматична сітка є місцем синтезу стероїдів у клітинах секреції стероїдів та місцем детоксифі-кації в інших клітинах. Як саркоплазматична сітка (див. Розділ 3), вона відіграє важливу роль у скелетних та серцевих м’язах.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини