Збудлива тканина: нервова

                                                                                                                                                                  

ВСТУП

Центральна нервова система (ЦНС) людини містить близько 1011 (100 мільярдів) нейронів, а також гліальні клітини, кількість яких у 10-50 разів перевищує кількість нейронів. Нейрони — основні структурні одиниці нервової системи — еволюціонували з примітивних нейроефектор-них клітин, що відповідають на різні подразники скороченням. У складніших організмах скорочення стає спеціалізованою функцією м’язових клітин, тоді як інтеграція та проходження нервових імпульсів і надалі є спеціалізованою функцією нейронів. Розглянемо питання механізмів виникнення збуджень у нейронах, інтеграції й проходження нервових імпульсів.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини