Зміна збудливості упродовж електротонічних потенціалів і потенціалу дії

У випадку потенціалу дії, як і в разі кателектротонічних та анелектротонічних потенціалів, а також локальної відповіді змінюється рівень порога подразнення нейрона. Гіперполяризувальні анелектротонічні відповіді підвищують рівень порога, а деполяризувальні кателектротонічні — знижують його, оскільки наближають мембранний потенціал до критичного рівня деполяризації.

Під час локальної відповіді рівень порога знижується, однак упродовж фази підіймання і фаз, що супроводжуються зниженням після пікового потенціалу, нейрон не чутливий до подразнення. Цей рефрактерний період поділяють на період абсолютної рефрактерності, який відповідає часу збільшення потенціалу від критичного рівня деполяризації до точки проходження однієї третини реполяризації, і період відносної рефрактерності, який триває від цієї точки до початку слідової деполяризації.

Під час періоду абсолютної рефрактерності жоден подразник будь-якої сили не викликає збудження нерва, проте під час періоду відносної рефрактерності подразник, більший за силою від застосованого раніше, може це зробити. У разі слідової деполяризації рівень порогової сили знову знижується, а у випадку слідової гіперполяризації — зростає. Залежність рівня порога від фаз потенціалу дії відображена на рис. 2-9.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини