ЙОННІ ОСНОВИ ЗБУДЖЕННЯ І ПРОВІДНОСТІ

Клітинні мембрани нейронів, як і інших клітин, мають багато різного типу йонних каналів. Деякі з них пасивні, тобто постійно відкриті, тоді як інші є потенціалозалеж-ними, а ще інші — ліґандозалежними. Функціюванням цих каналів, зокрема Na~- і К7-каналів, пояснюють електричні явища в нервах.

                                                                                                                                                                  

Йонні основи мембранного потенціалу спокою

Як зазначено в Розділі 1, з нейронів та інших клітин відбувається активне транспортування Na+, тоді як у клітини — К\ Шляхом дифузії К+ виходить з клітин, a Na+ дифундує в клітини, проте завдяки К+-каналам проникність мембрани для К+ є значно вищою, ніж для Na+. Оскільки мембрана непроникна для більшості аніонів клітини, то вихід К+ з клітин не супроводжується відповідним відтіканням аніонів, завдяки чому виникає поляризація мембрани. її зовнішня поверхня має позитивний, а внутрішня -негативний заряд.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини