КАПІЛЯРНА СТІНКА Фільтрування

Капілярна стінка, що відділяє плазму від інтерстиційної рідини, відрізняється від клітинних мембран, які відділяють інтерстиційну рідину від внутрішньоклітинної, оскіль

ки на них діє різний тиск. Це призводить до того, що фільтрування стає важливим чинником у русі води та розчиненої речовини. За означенням, фільтрування — це процес, під час якого рідина проштовхується через мембрану чи інший бар’єр унаслідок різниці тисків з обох боків. Кількість фільтрованої рідини за певний інтервал часу пропорційна до різниці тисків, поверхні мембрани та проникності мембрани.

                                                                                                                                                                  

Онкотичний тиск

Будова капілярної стінки різна в різних судинних ложах (див. Розділ ЗО). Однак у скелетному м’язі та багатьох інших органах лише вода та порівняно невеликі розчинені речовини легко проходять крізь стінку. Апертури в стінці (місця стику між клітинами ендотелію) занадто малі, щоб пропускати білки плазми й інші колоїди в значних кількостях. Невеликі кількості проходять через стінку капіляра у разі трансцитозу (див. нижче), та їхній вплив незначний. Відповідно, капілярна стінка поводить себе як мембрана, непроникна для колоїдів, що чинить осмотичний тиск приблизно 25 мм рт. ст. Колоїдний осмотичний тиск, спричинений колоїдами плазми, називають онкотичним. Фільтрування через капілярну мембрану, що є результатом гідростатичного тиску в судинній системі, чинить опір онкотичному тиску. Як саме рівновага між гідростатичним та онкотичним тиском контролює обмін через капілярну стінку, детально описано у Розділі ЗО.

                                                                                                                                                                  

Трансцитоз

У цитоплазмі клітин ендотелію містяться пухирці. В пухирцях та інтерстиції виявлено введені в кровообіг молекули значеного білка. Це свідчить про те, що незначні кількості білка транспортує ендоцитоз, а за ним і екзоцитоз з капілярів через клітини ендотелію на інтерстиційний бік клітини. Цей механізм транспортування задіює покриті оболонкою пухирці, його називають трансцитозом, пу-хирцевим транспорту ванням чи цитопемпсисом.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини