Катодний осцилоскоп

Катодний осцилоскоп (КО) застосовують для вимірювання електричних процесів, що відбуваються в живих тканинах. У КО електрони, що їх випромінює катод, спрямовані у вигляді сфокусованого пучка на екран скляної трубки, у якій розміщений цей катод (рис. 2-5). Екран вкритий однією з численних субстанцій (фосфори), що випромінює світло під впливом електронів. З кожного боку пучка електронів розміщена вертикальна металева пластина. У випадку подання напруги на пластини позитивно заряджена пластина притягує негативно заряджені електрони, які відштовхує негативно заряджена пластина. У разі поступового збільшення напруги, яку подають на вертикальні пластини (Х-пластини), і потім її раптового зменшення і подальшого збільшення, пучок електронів рухається поступово до позитивно зарядженої пластини, згодом повертається до попереднього положення і знову відхиляється до позитивно зарядженої пластини. Застосування такого типу “зубчастої” напруги спричинює від-

Нерв

Рис. 2-5. Катодний осцилоскоп. Спрощене зображення основної схеми для реєстрації змін потенціалів у нерві.

хилення пучка електронів упоперек екрана трубки, швидкість цього відхилення пропорційна до ступеня збільшення застосованої напруги.

Інша пара пластин (Y-пластини) розміщена горизонтально, одна пластина вище, а друга нижче від місця проходження пучка електронів. Напруга, яку подають на ці пластини, відхиляє пучок електронів догори і донизу, коли він перетинає впоперек екран трубки. Значення вертикального відхилення пропорційне різниці потенціалів між горизонтально розміщеними пластинами. Якщо ці пластини приєднані до електродів, розміщених на нерві, то можна зафіксувати будь-які зміни потенціалів у нерві у вигляді вертикального напряму відхилень пучка електронів під час його руху впоперек трубки.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини