Клітинний цикл

Очевидно, що мітоз та нормальний поділ ініційовані відповідно до послідовності подій, які прийнято називати клітинним циклом. Діаграму цих подій зображено на рис. 1-16. До біохімічних механізмів, що спричиняють мітоз, виявляють значний інтерес з огляду на зв’язок мітозу з раковими захворюваннями. Мітоз у клітинах ініціюють білки цикліни і циклінозалежна протеїнкіназа, яка фосфорилює

інші білки. Однак зазначимо, що регулювання клітинного циклу є складним процесом, ми його детально не аналізуватимемо.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини