6. Корекція показників гомеостазу

— інфузія свіжозамороженої нативлої плазми при гіпопротеїнемії;

— уведення аскорбінової кислоти — не менше 10 мл 5 % розчину на добу;

— гепарииотерапія з підтримкою часу згортання крові 8 — 10 хв за відсутності значної гіпокоагуляції чи великих ранових поверхонь;

— переливання відмитих еритроцитів за наявності значної анемії;

— використання натрію гідрогепкарбо-нату у разі декомпенсованого метаболічного ацидозу (не перевищуючи припустимий обсяг інфузійної терапії);

— відмова від уведення нефротоксич-них антибіотиків.

У поліуричній стадії об’єм інфузійної терапії збільшують. Тому концентрацію розчинів глюкози можна знижувати до 10 і навіть до 5 %, проте її добова доза не повинна бути нижчою 3 — 5 г сухої речовини на 1 кг маси тіла хворого (враховуючи гі перкатаболізм).

Зникає також небезпека гіперкаліємії. Отже, у поліуричній стадії немає потреби обмежувати введення препаратів калію і застосовувати комплекс заходів щодо корекції гіперкаліємії. Навпаки, частіше доводиться коригувати гїпокалієміго, гі-похлоремію на фоні дегідратації гіпо- чи ізотонічного типу (див. с. 162).

Лікування хворих з ГНН у стадії видужування проводять у поліклінічних умовах.

Анестезіологія та інтенсивна терапія. Чепкий Л.П., Новицька-Усенко Л.В., Ткаченко Р.О.