2.4.1. Кровообіг плода

Розвиток плода людини, за винятком його тривалості, мало чим відрізняється від такого у інших ссавців. Серце людини закладається на 17-й день внутрішньоутробного розвитку. Кровоносні судини — дві вентральні аорти, що відходять від артеріального стовбура серця.—з’являються вже через кілька днів по тому, з них згодом утворюється низхідна аорта та її численні гілки — артерії. На 4-му тижні розвитку закладаються парні венозні стовбури, які дають початок венозній системі плода. Поділ серця на праву та ліву половини завершується на межі 4-5-го тижнів. Увесь цей період аж до 8-го тижня плід живиться за рахунок жовточного мішка, і лише згодом розвивається плацента і тацеїітарпий кровообіг. Останній служить для обміну між кров’ю плода та кров’ю матері поживними речовинами, киснем і продуктами метаболізму.

Схематичне зображення системи кровообігу плода людини представлено на рисунку 2.3. Збагачена в плаценті киснем, окси-

24

генована на 80% кров надходить по пупковій вені в тіло плода. Там пупкова вена перед печінкою ділиться на дві гілки: по одній з них кров надходить у ворітну вену, проходить через печінку і по печінковій вені потрапляє в нижню порожнисту вену, а далі в серце. Друга гілка утворює венозну (аранцієву) протоку, по якій’кров безпосередньо потрапляє в нижню порожнисту вену, де змішується з венозною кров’ю від нижніх кінцівок. Оскільки за об’ємом кров від плаценти переважає ту, що тече по нижній порожнистій вені, тому до правого передсердя потрапляє відносно оксигенована, насичена киснем на 65-70% кров, яка через овальний отвір переходить у ліве передсердя, а звідти до лівого шлуночка і в аорту. По гілках, що відходять від дуги аорти, ця кров живить серце, голову, шию та верхні кінцівки, а потім, вже як венозна, знову повертається до серця, однак тепер, потрапивши до правого передсердя, безпосередньо прямує до правого шлуночка і далі до легеневого стовбура.

У плода в тілі матері легені н’е функціонують і, перебуваючи в стані спадіння, створюють у легеневих судинах більший опір руху крові, ніж опір аорти, тому більша частина венозної крові з легеневої артерії переходить через артеріальну (ботапову) протоку в аорту і ще більше зменшує оксигенацію крові в аорті. Певна частка такої крові живить всі органи і тканини тієї половини тіла, що знаходиться нижче діафрагми, а більша її частина через дві пупкові артерії, якими закінчується аорта, надходить до плаценти. де віддає у кров матері продукти метаболізму і забирає кисень та поживні речовини.

Невелика частина крові залишається в легеневому стовбурі і через дві його гілки надходить до легень, де вона, не змінюючи свого газового складу, через легеневі вени, ліве передсердя та шлуночок знову потрапляє до аорти.

2.4.2. Перебудова кровоносної системи плода при народженні

Народження дитини супроводжується відокремленням пупкових судин від плаценти, тобто роз’єднанням сйстем кровообігу матері і плода. При цьому в кровоносній системі немовляти майже одразу відбуваються істотні зміни: по-перше, внаслідок усунений плаценти, судини якої у зв’язку з їхнім низьким опором відігравали роль шунта, збільшується судинний опір великого кола кровообігу і дещо підвищується артеріальний тиск у ньому; по-друге, припи-

25

Ліве передсердя

Боталова

26

нення контакту з організмом матері спричиняє асфіксію у щойно народженої дитини, накопичення в її крові вуглекислого газу, який збуджує дихальний центр і зумовлює появу власного дихання, І по-третє. з першим вдихом легені немовляти починають розтягуватись. судини в них випрямляються, їхній опір зменшується в 4-5 разів, а кров’яний тиск відповідно знижується, внаслідок чого вся кров з правого шлуночка вже не йде через боталову протоку до аорти, а прямує до легень. Останні починають виконувати свою газообмінну функцію. Впродовж кількох годин після народження бо-талова протока звужується і поступово закривається. Таким чином відбувається роз’єднання великого і малого кіл кровообігу.

Внаслідок зростання потоку крові в легені, а з них у ліве передсердя. тиск крові в останньому підвищується, що й спричиняється до закриття овального отвору клапаном, який до цього направляв кров з правого передсердя в ліве. Тепер насичена в легенях киснем кров з лівого передсердя прямує до лівого шлуночка, а звідти розноситься артеріями великого кола до всіх органів і тканин тіла новонародженої дитини.

В.О. ЦИБЕНКО. Фізіологія серцево-судинної системи