Латентний період

У випадку нанесення подразнення і передавання аксоном нервових імпульсів виникають характерні короткочасні зміни потенціалів, які називають потенціалом дії і реєструють у разі досягнення імпульсами поверхневого електрода.

Одразу ж після подразнення виникає короткочасне, змінного характеру, відхилення від базової лінії — артефакт подразника. Цей артефакт зумовлений поширенням електричного струму від подразнювального електрода до реєструвального. Таке явище звичайно простежується, навіть незважаючи на старанне екранування, проте воно має важливе позитивне значення, оскільки реєстрація його на екрані катодної трубки дає змогу точно визначити час виникнення подразнення.

Після артефакту подразника настає ізопотенціальний інтервал (латентний період), який завершується з початком потенціалу дії і відповідає часові, упродовж якого імпульс проходить аксоном від точки подразнення до реєст-

ЗБУДЛИВА ТКАНИНА: НЕРВОВА / 49

Аксон Мікроелектрод

усередині аксона

Рис. 2-6. Потенціал дії в нейроні. Один з електродів міститься всередині клітини.

рувального електрода. Тривалість цього періоду пропорційна до відстані між подразнювальним і реєструвальним електродами, а також обернено пропорційна до швидкості проходження. Якщо тривалість латентного періоду і відстань між електродами відомі, то можна обчислити швидкість в аксоні. Наприклад, припустимо, що відстань між катодним подразнювальним електродом і розміщеним на поверхні електродом (рис. 2-6) дорівнює 4 см. Постійний електричний струм, що слугує подразником, звичайно подають з катода. Якщо латентний період триває 2 мс, то швидкість проходження — 4 см за 2 мс, тобто 20 м/с.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини