7. ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА

Лімфатичною системою називають сукупність лімфатичних судин і вузлів, по яких відбувається відтік міжклітинної рідини з тканин тіла у кровоносну систему. Лімфатична система є в усіх хребетних тварин вона виконує дренажну, захисну і ряд інших функцій.

Хоча лімфатична система має власні капіляри, судини, клапани і навіть серця, проте вона настільки тісно в еволюційному, анатомічному, і особливо у функціональному відношенні пов’язана з кров’ю і кровоносною системою, що є всі підстави розглянути основні дані про лімфу, її властивості і склад, а також будову, властивості, функціонування і регуляцію лімфатичної системи саме в цьому посібнику.

7.1. ЛІМФА

Лімфа — рідка тканина організму, що знаходиться в лімфатичних судинах і вузлах. Вона утворюється із тканинної рідини і безперервно відтікає у кров. За добу в людини утворюється 1,5-2 л лімфи.

Склад і властивості лімфи. Лімфа людини являє србою прозору, злегка опалесціюючу рідину з лужною реакцією (pH 8,4-9,0). Через менший вміст білків у лімфі її питома маса, в’язкість та колоїдно-онкотичний тиск нижчі, ніж у плазмі крові. Оскільки тканинна рідина, а за нею і лімфа утворюються з плазми крові, то за більшістю неорганічних і низькомолекулярних органічних компонентів всі три рідини повинні бути подібними. Проте життєдіяльність клітин різних органів і тканин накладає свій відбиток на хімічний склад тканинної рідини кожного органа і, відповідно, на склад лімфи, що відтікає від нього. Дані, наведені в таблиці 7.1, показують, що найбільш істотною різницею в складі цих двох рідин є менший у 2-2,5 раза вміст білків у лімфі, і значно більший, особливо під час травлення, вміст жирів. За неорганічним складом різниця незначна, за винятком іонів СІ* і НС03-, концентрація яких у лімфі вища, ніж у плазмі крові, чим компенсується дефіцит білкових аніонів лімфи. Хімічний склад лімфи істотно залежить від місця її утворення і функціонального стану органів, що продукують лімфу.

231

Формені елементи лімфи представлені тромбоцитами, лімфоцитами і моноцитами, кількість яких ((10- 20)-1 О^/л) коливається впродовж доби в широких межах, причому лімфоцити становлять основну масу всіх лейкоцитів. У лімфі знаходяться також тромбоцити ((10-40)-109/л); завдяки цьому та наявності інших компонентів згортальної системи лімфа здатна до згортання. Еритроцити в лімфі в нормі відсутні, але можуть з’являтись при значному підвищенні проникності кровоносних капілярів.

Таблиця 7.1.

Хімічний склад плазми крові та лімфи людини ммоль/л

Компоненти

плазма

лімфа

рідин тіла

крові

Білки

6,7-8,5*

3,3*

Жири

0,4-0,7*

4,0**

Глюкоза

4,4-4,5

5,0

Сечовина

4,0-6,9

Органічні

кислоти

3,6-6,7

Натрій

143

137

Калій

4,0

5,5

Кальцій

1,3

2,6

Магній

0,8

1,0

Хлор

108

126

Бікарбонати

24

27

Фосфати

2,4

2,0

Примітки: * дані наведені в %;

** % на максимумі всмоктування в кишечнику

В.О. ЦИБЕНКО. Фізіологія серцево-судинної системи