М’язове скорочення

Окремий потенціал дії спричинює поодиноке короткочасне посмикування м’яза, після якого відбувається розслаблення. Цю реакцію називають поодиноким м’язовим скороченням. Нарис. 3-5 показані графіки процесу поодинокого м’язового скорочення та потенціалу дії в часі. Поодиноке скорочення починається приблизно через 2 мс після початку деполяризації мембрани і відбувається до завершення реполяризації. Однак тривалість такого м’язового скорочення різна і залежить від типу м’язової тканини (див. нижче).

Швидкі м’язові волокна, тобто ті, що відповідають за тонкі, швидкі й точні рухи, мають коротку тривалість скорочення — до 7,5 мс. Поодиноке скорочення повільних м’язових волокон, що відповідають за сильні й об’ємні рухи, триває до 100 мс.

Таблиця 3-1. Розподіл йонів у позаклітинній та внутрішньоклітинній рідині в скелетних м’язах ссвавців та потенціали рівноваги для цих йонів1

Йон2

Концентрація, ммоль/л

Потенціал

рівноваги,

мВ

внутрішньо

клітинна

рідина

позаклітинна

рідина

Na+

12

145

+65

К+

155

4

-95

Н+

13 х 10-5

3.8 х 10 5

-32

СГ

3.8

120

-90

нсо3

8

27

-32

А

155

0

Мембранний потенціал = -90 мВ

1 Дані з Ruch ТС, Patton HD [editors]: Physiology and Biophysics, 19th ed. Saunders, 1965.

2 А — органічні аніони. Значення внутрішньоклітинного вмісту СГ отримане розрахунковим шляхом на підставі рівняння Нернста.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини