МІСЦЕВА АНЕСТЕЗІЯ

Незважаючи на широке впровадження загальної анестезії, до цього часу у клінічній практиці часто застосовують місцеву анестезію. Останнім часом Інтерес до неї в багатьох країнах зростає. Це пов’язано з простотою виконання, відносною безпечністю, відсутністю потреби у спеціальній складній апаратурі, у додатковому медичному персоналі.

Найбільшого поширення у клінічній практиці набули місцева інфільтраційна, термінальна (поверхнева) та різні види провідникової анестезії. Іноді застосовують анестезію охолодженням, вну-трІшньокІсткову, енутріитьосудинну під джгутом, акупунктурну анальгезію. Лікарські засоби, які застосовують для місцевого знеболювання, належать до групи місцевоанестезуючих засобів.

Широкому визнанню цього виду знеболювання сприяли праці О. В. Вишневсько-го та його послідовників. Місцева анестезія посідає провідне місце в амбулаторній практиці для знеболювання під час невеликих оперативних втручань. Місцеву анестезію широко використовують для лікування хворих Із больовими синдромами, травматичним шоком. У поєднанні із загальною анестезією вона доповнює один із головних її компонентів — анальгезію.

Анестезіологія та інтенсивна терапія. Чепкий Л.П., Новицька-Усенко Л.В., Ткаченко Р.О.