НЕЙРОТРОФНІ РЕЧОВИНИ Трофічні фактори нервів

Виділено і вивчено велику кількість білків, потрібних для життєдіяльності і росту нейронів. Окремі з них — ней-ротрофіни — утворені м’язами або іншими структурами, що їх іннервують нейрони, інші виділені астроцитами. Ці білки зв’язуються з рецепторами нервових закінчень, ін-терналізуються і ретроградно переміщуються до тіла нервової клітини, де сприяють синтезу білків, потрібних для розвитку, росту і життєдіяльності нейронів. Інші нейро-трофіни утворюються в нейронах, антероґрадно транспортуються до нервових закінчень; вони потрібні для нормального функціювання постсинаптичного нейрона.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини