ПЕРЕДМОВА

Імунологія сьогодні — це дисципліна, шо бурхливо розвивається. За останні роки накопичено величезну кількість фактів, які дозволяють по-новому розцінювати багато проблем у медицині і біології. Нагромадження нових знань часом відбувається так швидко, що навіть ученим-імунологам важко встежити за ними. Клінічна імунологія — це прикладна дисципліна, яка, використовуючи досягнення фундаментальної імунології, дозволяє домогтися кращого розуміння механізмів хвороб людини, поліпшити їх діагностику та лікування. На даний момент встановлено, що в патогенезі багатьох хвороб беруть участь імунні механізми. От чому базисних імунологічних знань потребує не тільки клінічний імунолог, й фактично всі лікарі, які займаються лікувальною практикою. Сьогодні ні в кого немає сумнівів стосовно того, що імунологія відіграє і буде відігравати важливу роль у вирішенні багатьох завдань охорони здоров’я.

Становлення клінічної імунології як самостійної дисципліни, розуміння її величезного значення в багатьох галузях медицини порушило питання про необхідність її викладання студентам і практикуючим лікарям.

У 1999 р. було видано російською мовою перший в Україні навчальний посібник «Клиническая иммунология и аллергология» професора Г.М. Дранніка, який отримав високу оцінку фахівців і читачів.

Беручи до уваги великий інтерес, який викликав посібник, та відсутність в Україні підручника з клінічної імунології й алергології українською мовою, було вирішено перекласти навчальний посібник Г.М. Дранніка, розширивши його за рахунок нових розділів, які б написали відомі в Україні вчені-педагоги. На цю пропозицію відгукнулися наступні автори: професор О.С. Прилуцький (Донецьк), професор Ю.І. Бажора (Одеса), професор В.Й. Кресюн (Одеса), доцент І.М. Годзієва (Одеса), професор В.В. Чопяк (Львів), професор М.А. Мазепа (Івано-Франківськ), професор В.Є. Казмирчук (Київ), професор О.А. Коваль (Дніпропетровськ). Таким чином, зроблено спробу створити перший в Україні колективний підручник з

12

ПЕРЕДМОВА

клінічної імунології й алергології під загальною редакцією професора Г.М. Дранніка. Матеріал нової книги майже повністю охоплює основні питання програми за курсом клінічної імунології й алергології і традиційно складається з двох частин: у першій частині викладено загальні питання імунології й алергології, у другій — прикладні.

Загальна частина містить базову інформацію, без якої сьогодні неможливо зрозуміти складний механізм функціонування імунної системи та її роль у розвитку імунозалежних патологій. У доступній формі наведено сучасні дані, що стосуються: 1) будови і функції головного комплексу гістосумісності (система HLA), його ролі в імунній відповіді; 2) механізмів розпізнавання чужорідних антигенів за участю Т-лімфоцитів-хелперів і Т-лімфоцитів-кілерів (супресорів); 3) цитокінів, хемокінів і адгезивних молекул; 4) факторів природженого неспецифічного імунітету; 5) дозрівання Т- і В-лімфоцитів і ролі антигенрозпізнавальних рецепторів у реалізації їх функції; 6) будови і функції імуноглобулінів; 7) структури й особливостей імунної системи слизових оболонок; 8) особливостей механізмів IgE-опосередкованих алергійних реакцій негайного типу.

У спеціальній прикладній частині розглянуто: 1) первинні і вторинні імунодефіцити; 2) інфекцію й імунітет; 3) взаємозв’язок між нервовою, імунною й ендокринною системами; 4) синдром швидкої втомлюваності і синдром хронічної втоми; 5) аутоімунні захворювання; 6) трансплантаційний імунітет; 7) імунологію пухлин; 8) імунологію репродукції; 9) загальні питання розвитку і діагностики алергійних захворювань; 10) алергію на ліки; 11) анафілактичний шок; 12) бронхіальну астму; 13) природжений та алергійний ангіо-невротичний набряк; 14) кропив’янку; 15) антигістамінні препарати; 16) класифікацію імунотропних препаратів і деякі рекомендації щодо їх застосування; 17)полінози; 18) риніти; 19) механізм протизапальної дії глюкокортикоїдів.

Додано нові розділи: «ВІЛ-індукована хвороба», «Печінка і система імунітету», «Захворювання травного тракту й імунітет», «Ревматизм», «Системна склеродермія», «Хвороба і синдром Шегре-на», «Класифікація, етіологія та патогенез системних васкулітів», «Диференціальна діагностика лімфаденопатій», «Онтогенез імунної системи тощо».

Оскільки під час викладення матеріалу вже на перших сторінках використано імунологічні терміни, що можуть утруднити його сприйняття непосвяченим читачем, книгу оснащено коротким тлумачним словником.

Автори із вдячністю приймуть всі зауваження і рекомендації щодо поліпшення змісту книги.

Клінічна імунологія та алергологія: Підручник Г.М. Драннік