§8. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Дізнаєшся про необхідність додержуватися правил пожежної безпеки в школі, первинні засоби пожежогасіння, алгоритм дій під час пожежі в громадських приміщеннях

И Пригадай

Як можна, на твою думку, попередити пожежу?

Які причини виникнення пожеж у житлових будинках?

Правила пожежної безпеки в школі

Кажуть, що школа — твій дім. Ти проводиш у приміщенні школи багато часу під час уроків. Протягом дня можуть виникати різні ситуації, зокрема й пожежонебезпечні. Тому правила протипожежної безпеки у шкільному приміщенні потрібно знати та виконувати кожному. Ти маєш знати, як оповіщують про пожежу, як користуватися первинними засобами пожежогасіння, де розташовано план евакуації та як діяти згідно із цим планом у разі пожежі.

У громадських приміщеннях, зокрема в школі, пожежі здебільшого виникають через:

 • порушення правил протипожежної безпеки;
 • порушення правил використання опалювальних приладів;
 • порушення правил використання освітлювальних пристроїв або їх несправність;
 • витікання газу;
 • необережне поводження з вогнем.

За правилами протипожежної безпеки не можна:

приносити й користуватися у приміщен-
ні школи легкозаймистими, вибухоне-
безпечними, горючими речовинами

ттмптяти без нагляду

ЇЇЇЇЇ* електроприлади

використовувати бенгальські вогні, свічки, хлопавки, петарди

курити на території навчального закладу

У школах приділяють багато уваги профілактиці пожежі. На практичних заняттях ти навчишся не тільки запобігати пожежі, а й правильно діяти в разі її виникнення.

Запам’ятай! Якщо відчувається запах диму або щось загорілося, потрібно негайно сповістити вчителя.

Ти маєш знати, де знайти первинні засоби пожежогасіння та як ними користуватися.

37

Оповіщення про пожежу

Для оголошення про пожежу в громадських будинках установлюють
звукові, мовні, світлові системи оголошення.

До звукових належать: дзвінки, сирени, гудки; до світлових — табло,
покажчики й знаки; до мовних — мікрофони, гучномовці, радіо, магніто-
фони, стаціонарні підсилювачі.

Про пожежу в школі оповіщують через звукову пожежну сигналі-
зацію, по радіо або телефону, вмикають шкільний дзвінок. На стелях
кожного приміщення встановлюють автоматичні пожежні оповіщувачі

для своєчасного виявлення ознак пожежі. Сигнал таких опо-
віщувачів подається на пульт чергового. У коридорах можуть
установлювати ручні пожежні оповіщувачі. Якщо виникла по-
жежа, розбивають скло й тиснуть на кнопку.

Первинні засоби пожежогасіння

Відповідно до правил пожежної безпеки, усі громадські будинки й спо-
руди обладнують первинними засобами пожежогасіння. До них належать:
відра, лопати, внутрішні пожежні крани, діжки з водою, вогнегасники,
гаки, ящики з піском.

У школах встановлюють пожежні щити з первинними засобами поже-
жогасіння.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image76.jpeg

Лопата

Вогнегасник —

Пожежне відро —

Ящик з піском

Вогнегасник

Пожежне відро

Внутрішні пожежні крани (ПК) розміщують зазвичай у шафах на сходових майданчиках і в коридорах. Пожежний кран складається з рукава завдовжки 15-20 метрів разом зі стволом.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image77.jpeg

38

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image78.jpeg

Щоб використати ПК для гасіння вогню, треба:

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image79.jpeg

відчинити шафу, взяти
ствол рукава й бігти до
місця загоряння

&

покласти його там
і повернутися назад,
щоб відкрити кран

гасити полум я
назустріч поширенню
вогню

9

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image80.jpeg

потім бігти на місце пожежі та
спрямувати струмінь води на вогонь

Вогнегасники розміщують на видному й легкодоступному місці. Такі місця позначено на плані евакуації. На корпусі кожного вогнегасника є інструкція щодо його використання.

Вуглекислотним

вогнегасник

Порошковим

вогнегасник

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image81.jpeg

Рідинний

вогнегасник

Хімічно-пінним

вогнегасник

Увага! Без дозволу вчителя школярам не дозволяється брати участь у пожежогасінні будівлі.

Дії під час пожежі в громадському приміщенні

У школах, бібліотеках, музеях, магазинах та інших будівлях на видних місцях висить план евакуації людей на випадок пожежі. У ньому зазначено шляхи евакуації в разі небезпечної ситуації. Щоб безпечно вийти з приміщення, треба завчасно знати, як діяти. Перебуваючи в громадському приміщенні, зверни увагу на розміщення евакуаційних виходів. Запам’ятай шлях до виходу. Щоб допомогти людям якнайшвидше вийти, у приміщеннях установлюють спеціальні знаки пожежної безпеки й позначки. Ними позначено шлях до евакуаційних виходів.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image82.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image83.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image84.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image85.jpeg

Двері евакуаційного
виходу

Напрямок до Напрямок до

евакуаційного евакуаційного

виходу виходу по сходах

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image86.jpeg

Напрямок до місця
розташування пожеж-
ного обладнання

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image87.jpeg

Вогнегасник

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image88.jpeg

Телефон

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image89.jpeg

Пожежний

кран

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image90.jpeg

Пожежна

драбина

39

ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ

з приміщень школи в разі виникнення пожежі

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image91.jpeg

Якщо в школі оголошено евакуацію, учні повинні: |д
Ш
♦ уважно слухати оповіщення;
♦ виконувати розпорядження вчителя;
♦ не панікувати й не кричати;
♦ за розпорядженням учителя евакуюватися з приміщення ІД
школи; *
♦ не бігти, не заважати однокласникам, допомагати молод-
шим школярам;
♦ зачиняти за собою всі двері;
♦ по сходах спускатися по одному, не обганяти одне одно-
го;
♦ не повертатися за забутими речами;
♦ після виходу з приміщення виконувати розпорядження
вчителя;
♦ у разі травмування (порізи, забої, рани, опіки) повідоми-
ти вчителя.

40

Висновок

У школі та в інших громадських місцях слід додержуватися правил пожежної безпеки. Вчасно повідомляти вчителя про задимлення чи інші ознаки пожежі. До приїзду рятувальників уміти використовувати первинні засоби гасіння пожежі. Слід знати, як діяти в разі оголошення евакуації. Знаки пожежної безпеки допомагають швидко знайти евакуаційні виходи.

? Завдання

 1. Яких правил пожежної безпеки слід додержуватися в школі?
 2. Які системи для оголошення про пожежу встановлюють у громадських будинках? Поміркуй, для чого це тобі потрібно знати.
 3. Які засоби первинного пожежогасіння знаєш? Якими можеш скористатися?
 4. Як слід користуватися пожежним краном?
 5. Які вогнегасники є у твоїй школі? Для гасіння яких пожеж вони призначені?
 6. За інструкцією на корпусі вогнегасника разом з учителем визнач, як ним користуватися.
 7. Розглянь фотоілюстрації. Чи додержуються учні правил поведінки під час евакуації? Обґрунтуй власну думку.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image92.jpeg

^3 Попрацюйте в парі або групі

 1. На другому поверсі школи виникла пожежа. Обговоріть дії учня під час виникнення пожежі, якщо школяр перебуває:
 • у шкільній їдальні на першому поверсі школи;
 • у класі на другому поверсі школи;
 • у кабінеті на третьому поверсі школи.

Скористайтеся планом евакуації на с. 40.

Моделюй — набувай життєвих навичок

 1. Дізнайся, де розташовано план евакуації в приміщенні школи. Уважно розглянь його. Визнач, на якому поверсі розміщується твій клас, шляхи евакуації у разі пожежі.
 2. Запам’ятай, де розташовано пожежний щит із засобами первинного гасіння.
 3. Де обладнано пожежну драбину?
 4. Разом з однокласниками повправляйся «виходити із зони вогню» з класу, школи, керуючися планом евакуації.
 5. Визнач, скільки часу витрачено на вихід з приміщення.
 6. Зроби висновок, чи правильно ви діяли.