Покажчик

1.25- Дигідроксихолекальциферол 33, 350,

351, 355, 357, 359, 361, 362, 416, 438 1а-Гідроксилаза 357

2-Дезоксиглюкоза 318,371 радіоактивна 151

2- Деоксиглюкоза >564 2,3-Дифосфогліцерат 297, 490, 612 2,5 -Диметокси-4-метиламфетамін 243

3- Гідрокси-З-метилглутарил-КоА 276

3- Гідроксипроліні 270

3,3 ‘,5 ‘-Трийодотиронін 292 Зр-Гідроксистероїдодегідрогеназа 335, 335

4- Гідроксипролін 270, 369

5- Гідрокситриптофан 94, 270, 564 5-Дейодаза 296 5-Ліпоксигеназа 285

5- Фосфорибозилпірофосфат 274 5 ‘-Дейодаза 296, 298 5а-Редуктаза 394

6- Фосфоглюконат 264

7- Дегідрохолестерол 356 9а-Флюорокортизон 333 11-Дезоксикортизол 334,336 11-Дезоксикортикостерол 334,336 11 -Окси-17-кетостероїди 338 11р-Гідроксилаза 334,336,346

11 р-Г ідроксистероїдодегідрогеназа 337 типу 2 345 11р-Гідролаза 335

16- Гідроксидегідроепіандростеронсульфат

412

17- Гідроксикортикоїди 332 17-Кетостеро’іди 332, 338

17- Кортикостероїди 332 17,20-Ліаза 334 17а-Гідроксилаза 334, 335 17а-Гідроксипрогестерон 334 17р-Естрадіол 401

18- Гідроксикортикостерон 335 21(3-Гідроксилаза 334,335 21р-Гідролаза 336

24.25- Дигідроксихолекальциферол 356, 357 25-Гідроксихолекальциферол 356, 357 а-Декстрин 429

а-Декстриназа 430, 431 а-Дистроглікан 60 а-Епоетин 421 а-Гусдуцин 177 а-Синуклеїн 202 а-Тектин 170 а-Фетопротеїн 496 а2-Макроглобулін 396, 496 р-Адреноблокатор 138 Р-Амілоїд 252 р-Арестин 87

Р-Гідрокси-у-триметиламоній бутират 275 Р-Гідроксибутират 276,314,315 р-Дистроглікан 60 Р-Ендорфін 135, 148, 364, 407 р-Енкефалін 246

р-Кетокислота 276,318 р-Ліпотропін 228, 363 р-Мотонейрон 118 у-Інтерферон 300, 482 у-Коливання 181 у-Мотонейрон 118

L-Диоксифенілаланін 195, 201, 270, 372, 388, 564 NO-синтаза 104 pH 614

рН-електрод 675 рН-метр 675 pH розчину З pH сечі 66 pH крові 612

Абсорбція у товстій кишці 468 Абстиненція 242 Авітаміноз А 155 Автоматичність дихання 616 Авторегулювання 547, 566 Авторецептор 87 Автофосфорилювання 34, 311 Агенезія яєчників 381 Аглютинація еритроцитів 493 Аглютиноген 493 Агнозія 253, 565 зорова 240 Агоніст 225

бета-адренергічний 319,361 Агрегація 488

тромбоцитів 488, 498, 546, 582 Агрин 109

Адаптація 113, 175, 466, 579 ока 142 світлова 155 секреції NH3 662 темнова 154, 155 Адвентиція 528 Адгезин фокальний 13 Адгезія

лейкоцитів 586 тромбоцитів 488 фокальна 14

адезинмонофосфат циклічний 503, 524 Аденілатциклаза 39, 177, 267, 320, 335, 359, 466 Аденін 16

Аденозилметіонін S- 271 Аденозин 103, 104, 185, 421, 545, 546, 570, 572

ендогенний 513 Аденозиндифосфат 261 Аденозиндифосфатрибоза циклічна 36 Аденозинмонофосфат 261

циклічний 29, 31, 39, 87, 104, 174, 177, 228, 250, 266, 282, 320, 321, 323, 330, 335, 359, 425, 436, 453, 458 Аденозинтрифосфат 10, 212, 213, 261, 278, 319, 329, 441

Аденозинтрифосфатаза 28, 62, 65, 262

Са2+-залежна 351 Са2++ 438 Ca2+-Mg2+ 62 Незалежна 352 Н++ 452,456 Н+-транслокувальна 660 Na+-K+ 28, 31, 53, 73, 163, 293, 298, 310, 325, 331, 344, 416, 424, 436, 526, 569, 651, 656, 660, 664 Аденоїди 609 Аденома

гіпофіза 42

клубочкової зони кори надниркової залози 349

передньої частки гіпофіза хромофобна 388

Адинамія клубової кишки 467 Адіадохокінез 206 Адреналектомія 329, 338, 339, 345 Адреналін 92, 209, 211, 216, 220, 232, 245, 267, 271, 298, 317, 319, 323, 327, 329-331, 339, 343, 441, 549, 558, 587 Адреналсульфокіназа 335 Адренархе 384 Адренокортикоїди 373 Адренолейкодистрофія Х-зчеплена 11 Адреномедулін 330, 549 Адренорецептор а 94, 330 Адренорецептор р 94, 330, 319, 321, 591 Адренорецептор р, 330, 503, 524 Адренорецептор Р2 266, 330 Адренорецептор Р3 279, 330 Аерофагія 451 Азатіоприн 487 Азот сечовини крові 271 Азотемія 584 Акалькулія 255 Аквапорин 225 Аквапорин-1 655 Аквапорин-2 655, 656 Аквапорин-3 655 Аквапорин-4 655 Аквапорин-5 655 Акінезія 200 Акліматизація 628 до височини 630 Акне 405

Акомодація 49, 113, 144, 145 Акрозин 410

Акромегалія 42,312,368,369,376 Акросома 390 Аксон 45, 47, 48, 77, 106 веретеномоторний динамічний 118 статичний 118 мієлінізований 46 Акт статевий 238

Активатор плазміногена тканинного типу 499, 571

Активін 40, 396

742 / ПОКАЖЧИК

Активність

мозку електрична 179 рухова соматична 188 Активування

+-каналів 52,511 системи комплемента

альтернативним шляхом 479 класичним шляхом 479 тромбоцитів 488 шляхом пропердину 479 Актин 13,62,74,476,487 F 13

G 13,31,356 Актинін 60 Акумуляція К+ 437 Акупунктура 134, 135 Аланін 270,314,322 Апантоїн 274 Алергія харчова 433 Алкалоз 629, 635, 664 метаболічний 673-675 респіраторний 620, 628, 630, 673 декомпенсований 673 Алкоголь 226, 283, 455, 587, 664 етиловий 242 Апкогольдегідрогеназа 148 Аподинія 131 Апокортекс 238 Алоксан 320 Алопеція гніздова 290 Апопуринол 274 Алюміній 287 Альбінізм неповний 366 Альбінос 366

Альбумін 279, 281, 295, 296, 462, 495, 496, 585, 587, 648 Альбумінурія 648, 665 ортостатична 666 Альвеола 633

невентильована 631 Альвеолоцит типу І 595 Альвеолоцит типу II 595, 601 Альдозоредуктаза 325 Альдостерон 31, 328, 332, 334, 338, 341, 344-348, 374, 406, 418, 420, 424, 437, 449, 555, 577, 589, 660, 662, 663, 666, 669, 670

Альдостеронізм глюкокортикоїдноподібний 346, 349

Альдостеронсинтаза 334, 346 АКТГ-стимульована 589 Амбліопія без анопсії 158 Аменорея 409

вторинна 389, 410 гіпоталамічна 410 первинна 409 Амілаза 429

а-панкреатична 430 а-слинна 429, 430, 448 Амілопектин 429 Амілорид 177, 665 Амін 632

Аміноацидурія 654 Амінокислота 260,270,271,653 активована 21 глюкогенна 271 кетогенна 271 незамінна 270 Аміноліпід 285

Амінопептидаза 102, 417, 430, 548 Амінопирин З Амінування 271 Амнезія ретроградна 249 Амніоцентез 382, 495

Амплітуда звукової хвилі 165 Ампула 162 Фатера 457 Амфітамін 245 Анаболізм 257 Аналіз

газовий 593 імунохімічний 418 радіоімунологічний 295, 321, 322 Анальгезія стресова 134 Анандамід 104

Анастомози артеріовенозні 531 Ангіогенез 531 Ангіографія вінцева 569

радіоізотопна рівноважна 518 Ангіопластика вінцева 571 Ангіотензин І 346,416,418,551,612 Ангіотензин II 102, 222, 226, 266, 327, 328, 335, 341, 345-348, 416-418, 420, 423, 547, 549, 563, 584, 589, 591, 610, 646, 648, 669

Ангіотензин III 417,418 Ангіотензин IV 417,418 Ангіотензиноген 340, 346, 416, 418, 496, 589

Ангіотонін 418

Андроген 240, 241, 296, 335, 338, 372, 373, 377, 380, 382, 421,612 Андростендіон 332, 334, 338, 393, 401 Анексин 499

Анемія 287, 289, 290, 421, 438, 456, 495, 533, 535, 585, 619, 633, 635, 666 гемолітична спадкова 489 залізодефіцитна 438, 492 злоякісна 291 макроцитарна 469 мегалобластна 287 перніціозна 361,445,456 серпоподібноклітинна 492 Анестезія 100 місцева 134 Анеупло’ідія 18 Аніон супероксидний 634 Анкірин 489 Аноксія 627

аноксична 627 застійна 557 Аномалія

в мітохондріальній ДНК 24 генетична 24 кумулятивна 43 метаболізму жирів 314 смаку 178 ЦНС 311 шкіри 311 Анопія 154

Анорексія 231,290,375,629 нервова 385 Аносмія 175, 231 Антагоніст 225 Антацид 456 Антиген А 494 В 494 С 494 D 494 Е 494 Тас 479

простатоспецифічний 392 Антигени

групи крові 493, 494 лейкоцитарні людини 483 Антидепресант 243

Антикоагулянт 499 Антиоксидант 281 Антиперистальтика 466 Антипорт 29, 79 Антипротеаза 633 Антипротеаза а, 496 Антитіло 301, 325 антиінсулінове 307 моноклональне 486 рецепторостимулювале ТТГ 301 антитрипсин а( 633 Антитромбін III 496, 498-500 Антитромбін С 496 Анурія 645, 666 Аорта 528 Апарат

вестибулярний 196 Ґольджі 24, 307, 357, 358, 435, 453 штучного дихання 639 юкстагломерулярний 419, 642 Апетит 218, 221 Апнейзис 617 Апное 555, 623, 636 під час сну 636 ШРО 637 Аполіпопротеїн В 496 Е 281 С-ІІ 279

Апоморфін 215, 372 Апоплексія 99 Апопротеїн 279 АРОЕ 281

Апоптоз 22, 23, 54, 80, 200, 411, 421, 482, 483

Апоферитин 438 Арахідонат 283

Аргінін 271, 318, 322, 369, 372, 373, 546 2 270 L 318 Аргон 637 Аритмія 587

передсердна 509 серцева 216 синусова 507 шлуночкова 170, 510, 515 Аромат 172, 177 Ароматаза 391,401

Артеріола 528, 550, 554, 559, 572, 577, 582 аферентна 641, 648 виносна 641 еферентна 641, 648 Артеріосклероз 282 Артерія 528 базальна 399 базилярна 559 бронхіальна 596 вертебральна 559 вінцева 500, 568 легенева 607 міжчасточкова 642 мозкова 500 сонна 559 спіральна 399 Артефакт подразника 48 Артрит 285, 466 подагричний 275 Аспарагін 270, 417 Аспарагіназа L 296 Аспартат 97

Аспартатамінотрансфераза 271 Аспартатглікозамінурія 11 Аспірація 624 Аспірин 285, 456, 546, 632

ПОКАЖЧИК / 743

Астереогноз 253 Астигматизм 145 Астма 584, 634

Астроцит 57, 548, 560, 562, 564 волокнистий 57 протоплазматичний 57 Асфіксія 331, 350, 564, 570, 575, 635, 638 усні 187

Атаксія 130, 206, 291 Фрідрейха 290 Ателектаз 601, 602

Атеросклероз 281, 282, 285, 316, 325, 405, 570

Атетоз 200 Атрезія 399

Атропін 246,319,445,449 Атрофія

клубочкової зони кори надниркових залоз 346

міокарда 581 м’язова 189 слизової 469 щитоподібної залози 305 Аудіометр 169 Аудіометрія 169 Ауротіоглюкоза 220 Аутогемотрансфузія 421 Аутосома 377 Афазія 254

амнестична 255 аномічна 254

без здатності вільно говорити 254 Верніке 200 дисартикуляційна 200 зі здатністю вільно говорити 254 провідникова 254 Афект 131,237 Афібриногенемія 496 Афінність 295

02 до гемоглобіну 630 Ахалазія 450 Ахондроплазія 374 Ахроматопсія 154 Ацетат 333

Ацетилкоензим А 91,261,264,275,276,

314, 316

карбоксилаза 314

Ацетилхолін 78, 87, 90, 106, 135, 148, 209, 211, 245, 246, 319, 441, 447, 450, 454, 455, 501, 546, 557, 560, 646 Ацетилхолінестераза 91, 106,213,246 Ацетоацетат 276, 314, 315, 318 Ацетоацетил-КоА 276,314 Ацетогексамід 318 Ацетон 276,314 Ацидифікація жовчі 463 Ацидоз 312, 315, 316, 340, 528, 584, 586,

624, 627, 660, 664, 666, 669 діабетичний 310

метаболічний 349, 357, 620, 622, 626,

654, 673-675 декомпенсований 674 респіраторний 635, 673 декомпенсований 673 тубулярний нирковий 666 Ацилювання гліцерофосфату 435 Ацинус 291,571 Базофіл 339,474,476 тканинний 476 Баклофен 195 Бактерія

Helicobacter pylori 456 кишкова 468 Баланс

азотний 274

негативний 193,275,314,582 позитивний 275, 298 водний 222

водно-електролітний 650 енергетичний 232, 257, 260 клубочково-канальцевий 654 сольовий 348 Балізм 200 Барбітурат 526 Бар’єр

гематоенцефалічний 57, 195, 220, 548, 562-564, 566

гематотестикулярний 389, 564 плацентарний 564 слизовий 452

Барвник Еванса синього (Т-1824) 2 Барорецептор 222, 551-554, 584, 590, 624 артеріальний 584 Бацила газової гангрени 468 Безпліддя 635 Безсоння 187

родинне фатальне 187 Бел 165

Бензодіазепіни 100, 187, 215, 246, 410 Бензопірон 543 Бериліоз 606 Біг оздоровчий 582 Бігуанідин 319 Бійодат 304 Білівердин 492 Білірубін 462, 492 вільний 462, 564 загальний 462 кон’югований 462 Білки плазми крові 495 Білок 193,258,269 С 496, 499 D-зв’язувальний 356 G 36, 87, 104, 335, 359, 419, 447, 488, 547

гетеротримерний 37 малий 36 Gc 356 Gla

кістки 354 матриксу 354 Gq 419 Р0 45 р53 24 PER 217 pp39mos 399 Ran 16 S 499, 500 SRY 377

андрогенозв’язувальний 391 гострої фази 460, 582 другого класу 287 інтегральний 9 кальційзв’язувальний 36 КРГ-зв’язувальний 231 ліпідизований 9 міристильований 9 морфогенний кістковий 354 негайного регулювання стероїдогенезу 335

опіоїдний 329 пальмітильований 9 периферійний 9 першого класу 287 плазми 672 поліцистин-1 650 поліцистин-2 650 пренильований 9

РВ2-зв’язувальний 87 рецепторний — toll 482 смужка 3 614 С-реактивний 496, 582 стресорний 35 теплового шоку Hsp90 35 транспортний 27, 657 цАМФ-чутливий елементозв’язувальний 39

Білок-модифікатор смаку 178 Білок-опікун 22 Біль 285, 584 висотний 637 вісцеральний 132, 134 глибокий 132 іррадійований 133 м’язовий 132 нейропатичний 131 повільний 131 посттравматичний 131 швидкий 131 Біопсія м’язів 627 Біосинтез 223 естрогенів 403 інсуліну 307 сечовини 271 стероїдів 333 тестостерону 393 Біотин 289, 438 Бісфосфонати 355 Блобси 150 Блокада

АВ-вузлова 508 К+-каналів 511

альвеолярно-капілярного бар’єру 630 альфа-ритму 182 біфасцикулярна 509 інфранодальна 508 правої або лівої ніжки 509 серця 587 неповна 509 першого ступеня 509 повна третього ступеня 508 трифасцикулярна 509 фасцикулярна 509 Блокатор

p-адренорецепторів 299 CysLTl-рецепторів 632 Н2-рецепторів 451, 456 Блювання 214, 563, 620, 624, 627, 671 Бляшка

атеросклеротична 500 синаптична 106 стареча 252

Бомба калориметрична 258 Бомбезин 448 Борг кисневий 625-627 Борозна Сильвієва 161,190 Брадикардія 507, 584, 587, 623 Брадикінезія 200

Брадикінін 102, 541, 546, 548, 549, 576, 610 Бронх 594,595

позалегеневий 214 Бронхіола 594, 595 термінальна 594 Бронходилатиція 595, 596, 599 Бронхоконстрикція 595, 599, 628, 632 Бруксизм 185

Брунька смакова 175, 176, 178 Буметанід 665 Бурса Фабріціуса 478 Буфери 4

Буферування ізокапнічне 626 В’язкість крові 534, 588

744 / ПОКАЖЧИК

Вагітність 239, 240, 410 Ваготомія 455,556,617 двобічна 555

Вада міжшлуночкової перегородки вроджена 509

Вазектомія 393 Вазодилататор 579, 580 Вазодилатація 545, 560, 570, 573, 580, 587, 610

вінцева 570 шкірна 303

Вазоконстрикція 496, 545, 546, 570, 573,

584, 610

рефлекторна ґенералізована 539 Вазопресин 102, 216, 223-226, 230, 266, 312, 339, 341, 363, 375, 418, 420, 549, 555, 563, 584, 642, 656, 669 аргініновий 223 лізиновий 223 Вакуоля 10

автофагічна 11 фагоцитарна 10 Валін 270 Ванадій 287 •

Варикозність 108 Варфарин 499 Васкулогенез 533

Введення ціанідів внутрішньовінцеве 572

Вдихання 598

Вектор

QRS-середній 505 серця 505

Векторокардіографія 505 Вена

бронхіальна 596 легенева 517,596,607 міжчасточкова 642 паравертебральна 560 периферійна 632 порожниста 517 серцева передня 568 тебезієва 568 яремна 577

внутрішня 559 Венепункція 531 Вени 473,531 Вени-супутниці 234 Венодилатація 545 Веноконстрикція 545, 584 Вентиляція 581, 607, 625 альвеолярна 604, 633, 635 легень 597, 622 неадекватна 603 максимально можлива 597 Венула 473,531 Вератридин 555, 556 Веретено 161

м’язове 118, 122, 188 гіперактивне 122 “сну” 182 Верхівка серця 521

Вибух респіраторний в лейкоцитах 476 Видихання 596 Виділення місячні 400 молока 228,413 Викид серцевий 523, 577 Вимірювання тиску крові 538 Вимірювач крові

доплерівський 532 електромагнітний 532 Випаровування води 233 Випромінювання 233 Виразка

дуоденальна 456 пептична 456 трофічна 635 хронічна 325 шкірна 287 шлункова 456 Виснаження В-клітин 319 Високогір’я 630 Висота тону 165, 168 Віагра 154,392 Вібріон холерний 436 Відведення електрокардіографічне біполярне 504 підсилене 504 стандартне 503, 504 уніполярне 504

Відділ автономної нервової системи симпатичний 221, 420, 552 парасимпатичний 209 Відклади жирові 276 Відповідь

запальна 474 кашльова 623 локальна 50 на наближення 144 Відрижка 451

Відстань фокусна головна 143 Відсутність секреції норадреналіну та адреналіну 578 Відтінок 152

Відторгнення трансплантата 482 Відхилення електричної осі серця ліворуч 505 праворуч 505 Відчуття болю 126 дотику 129 температури 126

Відшарування слизової оболонки матки 404

Війка 14

Вікно

кругле 161

овальне 159, 160, 166, 575 Вірилізація 335, 383 Вірус імунодефіциту людини 487, 500 Вісцерорецептор 111 Вісь

оптична головна 143 серця 505 Вітамін 287

А 155,287,290,298,437

A, 148 В 287

B, 289 В2 289

В6 289,290

В,2 287,291,437,438,456 С 287,291

Е 281,287,290,437,635 D 287, 290, 332, 350, 355, 437, 438, 460, 474 D3 356

К 287, 354, 437, 468, 499 водорозчиний 287 жиророзчинний 287, 466 Вітиліго 366 Вогнище ектопічне 509 Вода 435, 467, 562, 590, 664 організму загальна 1 Водій ритму 501 ектопічний 507 імплантований 509 Водянка плоду 495 Волога склиста 138

Волокна у-еферентні Лекселя 118 Волокно 126 С 208 альфа 54 бета 54

безмієлінове 622 гамма 54 групи Іа 118 групи II 118 дельта 54

зовнішньоверегенне 117 ліаноподібне 204-206 мієлінове 622 мозочка ліаноподібне 77 мохоподібне 204-206 м’язове 58, 65 нервове 54 паралельне 204 Пуркіньє 501,503,509 ядерного ланцюжка 118 ядерної сумки 118 Ворота

Na’-потенціалозалежні 30 потенціалозалежні 27 Са2+-каналів 35 Ворсинка 464

арахноїдальна 560 павутинної оболонки 562 Вплив

автономної нервової системи 319 на шлункову секрецію кишковий 455 мозковий 455 шлунковий 455 температури 391 Вправа фізична 582 Всмоктування 429, 440 амінокислот 433 вітамінів 437 води 435 глюкози 267 електолітів 435 мінералів 437 стеролів 435 холестеролу 435 Втеча 240 Втома 627 Втрата

диференціації реакцій 192 здатності розрізняти кольори транзи-торна 392

маси за поліфагії 312 регулювання дистальної мускулатури 192

рефлексу 189 свідомості 567 смаку тимчасова 178 солі 336, 349 Вуглеводи 258, 263, 287 антикетогенні 278 Вугрі 405

Вузлик лімфатичний поодинокий 464 скупчений 464 Вузол

атріовентрикулярний 501, 519 лімфатичний 339 Ранв’є 53, 112, 113 симпатичного стовбура верхній 209 зірчастий 209 середній 209

синоатріальний 501, 509-511 чутливих корінців 548

ПОКАЖЧИК / 745

Вухо 159

внутрішнє 160 зовнішнє 159, 169 середнє 159, 169 Газ

альвеолярний 631 кишковий 451 чадний 633

Галактоза 260, 263, 269 Галактоземія 269

Галактозо-1 -фосфатуридилтрансфераза 269 Галакторея 389,414 Галанін 319 Галоперидол 215 Галуження регенераційне 109 Галюцинація 246 Гальмування автогенне 121 аферентне 149 внутрішнє 249 зовнішнє 249 латеральне 149 непряме 84

постсинаптичне 82, 84, 85 пресинаптичне 84, 85, 99, 131 пряме 82, 84 центральне 134 Гаметогенез 377, 389 Ганглії базальні 179,564 Г англій

колатеральний 209 паравертебральний 208, 209 превертебральний 209 спіральний 161 Гангрена 282, 325 газова 635 Гантінгтин 200 Гаптоглобін 496 Гарячка 235, 582 Гастректомія 325 тотальна 457

Гастрин 319, 321, 361, 442, 443, 446-448, 455

G14 443 G17 443 G34 443

Гастринома 435, 443, 448, 456 Гаустра 467 Гексоза 431,432 Гексокіназа 263, 269 Гелій 637 Гелікотрема 160 Гем 490,611 Гемангіома 405 Гематокрит 2, 535, 585 Гематома субдуральна 187 Геміанопія 156, 157 гетеронімна 156 Геміблокада 509 Геміплегія 198 Геміцелюлоза 469

Гемоглобін 421, 462, 489, 490, 585, 611, 627, 628, 631,672 А 313,490,575,613 А2 490 АІС 490 F 491,575,613 Gower-1 491 Gower-2 491 аномальний 273, 492 дорослих 575 у крові 634

фетальний 491, 575, 613 Гемоглобінопатія 491

спадкова 273 Гемодіаліз 421, 666 Гемоліз 489, 495

внутрішньосудинний 636 Гемопексин 496 Гемопоез екстрамедулярний 473 Геморагія внутрішньомозкова 198 Гемосидерин 438 Гемосидероз 438, 439 Гемостаз 496 Гемоторакс 632 Гемофілія А 499 Гемофільтрація 666 Гемохроматоз 287, 438 Ген 16, 18 c-fos 354 fosB 240 Н 493 IRS-1 320 MAO типу А 244 РТНгР 360 scl 477

білоккодувальний 16 ендотеліальних клітин 534 інсулінового рецептора 311 лептинового рецептора 220 негайного реагування 19,217 нейрокініну В 101 релаксину 407 речовини Р 101 Гени

глюкокінази 326 тиреоїдних рецепторів 297 Геніталії зовнішні 379 Геном людини гаплоїдний 16 Генотип 494 Гентаміцин 169 Гепарин 279, 476, 498, 499 Гепатектомія 274, 330 Гепатомегалія 591 Гепатоспленомегалія 290 Гепатоцит 459

Гермафродитизм справжній 381

Героїн 242

Гестаген 407

Гетеротаксія 15

Гефірин 87

Гикавка 624

Гібридизація гістохімічна in situ 86 Гібридома 486 Гігантизм 368, 376 Гідралазин 564, 591 Гідроксилізині 270 Гідроксилювання 21 Гідроксихолекальциферол 355 Гідроксіапатит 352 Гідролаза кисла 369 Гідроліз АТФ 31,453 Гідроторакс 632 Гідроцефалія внутрішня 561 зовнішня 561 комунікативна 561 некомунікативна 561 Гілка сонної пазухи 554 Гілки сполучні білі 208 сірі 209

Гінекомастія 384,414 Гіперактивність 192 Гіпералгезія 131 первинна 132

Гіперальдостеронізм 319,345,349 вторинний 349, 420

первинний 349, 557, 578, 589 Гіперамоніємія 469 Гіпербарія 637

Гіпервентиляція 350, 624, 626, 628, 635, 636 Гіпервітаміноз D 290 Гіпервітаміноз А 290 Гіпервітаміноз К 290 Гіперглікемія 310, 312, 313, 323-325, 340 Гіперглюкагонемія 313,314 Гіперексплексія 100 Гіперемія реактивна 570, 573 Гіперестезія 109 Гіперкаліємія 349, 516, 666 Гіперкальцинурія 360, 655 Гіперкальціємія 193, 360-362, 516

гіпокальцинурична м’яка родинна 360 злоякісна 360 гуморальна 361 остеолітична місцева 361 родинна 360 Гіперкальціурія 193 Гіперкапнія 526, 545, 621, 627, 632, 635 Гіперліпемія 314,340 Гіперметропія 145 Гіпернатріємія 222 Гіперосмоляльність 5 крові 313 Гіперостоз 290 Гіперпаратиреоз 359 Гіперпаратиреоїдизм 360 вторинний 360, 666 неонатальний важкий первинний 360 Гіперпіґментація 365, 376 Гіперплазія 349

надниркових залоз двобічна 376 ліпоїдна вроджена 335 Гіперпное 557 Гіперполяризація слідова 49 Гіперпролактинемія 388 Гіперрефлексія 193 Гіперсекреція

вазопресину 227 соляної кислоти 435 Гіперсексуальність 240 Гіпертензин 418 Гіпертензія 539, 588, 589, 627 артеріальна 420 “білих халатів” 541 Ґольдблатта 420, 590 експериментальна 588 есенціальна 589 з низьким вмістом реніну 589 легенева 576, 588, 608, 637 ниркова 420, 588, 589 хронічна 588 Гіпертермія 231,236 злоякісна 236

Гіпертиреоїдизм 292, 297-299, 301, 303, 357, 539

Гіпертонія 349 Гіпертрофія

лівого шлуночка 505 міокарда 73

передміхурової залози доброякісна 392 правого шлуночка 505 серцевих міоцитів 589 серцевого м’яза 588 шлуночкова 521 Гіперурикемія 466 Гіперфагія 231,238,301,314 Гіперфункція яєчок 397 Гіперхолестеринемія родинна 283 Гіперхолестеролемія 570

746 / ПОКАЖЧИК

Гіперчутливість 632 негайного типу 476 Гіпоальдостеронізм 346 гіпореніновий 349 Гіповентиляція 620 Гіповолемія 222,226,316,339 Гіпогевзія 178

Гіпоглікемія 268, 306, 317, 321, 323, 324, 331,369, 371,455 безсимптомна 324 гіперінсулінемічна новонароджного тривала 318

гіпогонадна гіпокетонічна 275 неусвідомлена 317 функційна 324 Гіпогонадизм 175, 389 гіпергонадотропний 397 гіпогонадотропний 397 чоловічий 397

Гіпокаліємія 310, 466, 471, 516, 589, 664 Гіпокальціємія 516 родинна 42, 43, 360

гіперкальцинурична 360 Гіпокамп 78, 98, 237, 238, 243, 250, 253 Гіпокапнія 637

Гіпоксія 331, 421, 526, 545, 557, 567, 570, 618,619, 627, 632, 633, 635 анемічна 627, 628, 633 гіпоксична 627, 628, 630, 634 хронічна 631

гістотоксична 627, 628, 634 генералізована 627 застійна 627, 634 ішемічна 627 плоду 495 системна 610 Гіпоменорея 410 Гіпонатріємія 226 дилюційна 227

Гіпопітуїтаризм 328, 341, 346, 365, 374, 375 Гіпопротеїнемія 349, 496, 665 Гіпосмія 175,231 Гіпоспадія 335

Гіпоталамус 102, 214-216, 231, 233, 235, 237, 239-243, 247, 339, 343, 407, 416, 423, 443, 454, 551, 557, 581, 624 задній 185 Гіпотеза

глюкостатична 220 кишково-пептидна 220 ліпостатична 220 термостатична 220

Гіпотензія 226,316,349,557,583,584,586,623 ортостатична 578, 587 положення транзиторна 579 постуральна 275 хронічна 349 Гіпотермія 236

Гіпотиреоз 43, 297-299, 301, 373 вроджений 301, 303 гіпоталамічний 301 гіпофізарний 301 Гіпотонічність 121 Гіпотонія 196

Гіпофіз 215, 298, 300, 303, 341, 343, 345, 363, 375, 385, 443

Гіпофізектомія 324, 329, 339, 346, 368, 374, 373,415

Гіпофосфатемія 360 Гістамін 96, 136, 245, 271, 340, 341, 469, 476, 541, 545, 546, 573 Гістаміназа 96 Гістидин 96, 270 Гістон 15

Глаукома 138

відкритого кута 138 закритого кута 138 Глібурид 318

Глікоген 263, 266, 267-269, 275, 311,313, 314, 320, 323, 324, 429, 487, 626, 627 Глікогенез 263, 324, 338 Глікогеноліз 263,266,268,317,323 міофосфорилазодефіцитний 267 Глікогенсинтаза 266, 311 Глікозид наперстянки 73 Глікозилювання 21 білків 25 підвищене 325 Глікокалікс 429, 464 Гліколіз 263,271,612 аеробний 66 анаеробний 66, 264 підвищений 583 Гліколіпід 269 Глікопротеїн 269, 493 CD4 483

Глікосфінголіпід 493 Гліоз 187 Гліпізид 318 Гліцентин 320, 442 Гліцеральдегід 269 Гліцерин 279,314 Гліцерофосфат 435 Гліцерофосфоліпід 435 Гліцин 78, 84, 87, 98, 100, 148, 270, 271, 492 Глія 57 Глобін 490 Глобулін 495 Gc 474

кортикостероїдозв’язу вальний 333-336 тироксинозв’язувальний 496 , що зв’язує статеві стероїди 393 , що зв’язує стероїдні гормони 496 , що зв’язує тироксин 295 Гломерулонефрит гострий 666 Гломус 618 Глосит 289 Глутамін 270, 661 Глутаміназа 661 Глухонімота 298, 301 Глухота 169,511 кондуктивна 169 несиндромна 170 передавання 169 сенсоневральна 169 синдромна 170 стареча 170

Глюкагон 148,221,269,306,312,314,

317,319-323, 330, 331, 339, 361, 371, 442, 446-448, 524 Глюкогенез 313

Глюкоза 66, 221, 260, 263, 267, 276, 278, 317, 319, 321, 323, 330, 338, 369, 431, 432, 567, 651 Глюкозо-1-фосфат 266 Глюкозо-6-фосфат 261, 263, 264, 313, 314, 320,321, 323, 371

Глюкозо-6-фосфатаза 266, 323, 338 глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа 489 Глюкозурія 267,313,313,316,654 Глюкокіназа 263,310,317 Глюкокортикоіди 194, 282, 296, 312, 314, 323, 327, 329, 332, 335, 337-343, 345, 346, 362, 372, 374, 416, 487, 582, 632 Глюконеогенез 264, 267-269, 275, 316, 319, 321,324, 338, 671 Глюкостат 267 Глюкуронід 462, 656

білірубіну 337

Глюкуронілтрансфераза 462, 463 Глютамат 57, 87, 97, 117, 130, 148, 176, 567 натрію 176

Глютаматдекарбоксилаза 99 Глютамін 57, 78, 567 Гнів 238

Годинник біологічний 217 Гойтрин 305 Голод 217,317

Голодування 273, 275, 276, 316, 324, 369, 371, 469

гіпоглікемічне 349 Голосник 623, 636 Гомеостаз 42 вуглеводів 268 Гонадотропін 376, 377, 385 гіпофізарний 397,411 людини хоріонічний 411 Горб серединний гіпоталамуса 563 Горбик

аксона 45 нижній 161 Гормон 257, 446 ANP 423 BNP 423 CNP 423 Т4 301

адренокортикоїдний 228 адренокортикотропний 228, 363, 327, 328, 335-338, 340, 342, 346, 348, 365, 368,418, 448, 584, 589 антидіуретичний 225 гастрин-рилізинг 221 гіпофізотропний 229 глікопротеїновий 37

гонадотропін-рилізинг 148, 211, 229, 240, 385

кортикотропін-рилізинг 229 лютеїнізувальний 228, 363, 364 гормон-рилізинг 229 меланінконцентрувальний 220 меланоцитостимулювальний 375 передньої частки гіпофіза 245 плаценти 412

пролактинінгібувальний 229, 387 пролактин-рилізинг 229 росту 228, 282, 299, 310, 313, 317, 323, 324, 341, 362, 363, 366-369, 371-373, 375, 479, 612 хоріонічний 411 росту-інгібувальний гормон 229 росту-рилізинг гормон 229 соматотропін-рилізинг 370, 373 тиреотропний 228, 291, 363 тиротропін-рилізинг 148, 229, 448 гіпофізіотропний 299 фолікулостимулювальний 228, 363 , який стимулює виділення андрогенів надниркових залоз 385 Гормони

контрінсулярні 317 статеві 327, 328, 346, 377 стероїдні 275, 327 тиреоїдні 72, 260, 271, 282, 298, 299, 323,362,372, 373,416, 562,612 Гострота зору 155 Грам-калорія 258 Гребінь ампульний 162 Грип 241

Груди естрогенозалежні 415 Грудка харчова 448 Група

Ерлянґера і Ґассера 118

ПОКАЖЧИК / 747

крові 493

нейронів вентральна 616 нейронів дорсальна 616 Гуанілатциклаза 40, 104, 148, 423, 448, 647 Гуанілін 448 Гуанін 16

Гуанозинмонофосфат циклічний 40, 147, 448

Гуанозинтрифосфат 261 Гурчання 451 Генератор

програмний центральний 214 руховий 195 Генерування енергії 264 Гравітація 578, 606, 607 Градієнт

гідростатичний 540 електричний 6, 28, 453 концентрації 4, 6, 453 осмотичного тиску 540, 651,657 парціального тиску 611 Ро2 альвеоло-капілярний 625 термічний 233 хімічний 4, 28 Гранула

альфа 488 базальна 14 зимогенна 448, 457 секреторна 357, 448 щільна 487 Гранулоцит 474, 587 Ґудзик кінцевий 45 Дальтон З

Двигун молекулярний 13 Дегенерація

Валлєра 47, 108 волоскових клітин 169 колбочок 155

чорноречовинно-смугастої системи 200 Дегенерином-1 ссавців 177 Дегідратація 222, 228, 313, 316, 669 Дегідрогеназа

глутамінова 661 НАДН 10

Деґрануляція 475, 476, 582 Дезамінування 264, 271 окиснювальне 271 Дезоксигемоглобін 612 Дезоксикортикостерон 332, 340, 345, 346, 588, 589

Дезоксирибонуклеаза 430 Дейодаза 296 Дейтераномалія 154 Дейтеранопія 154 Дейтерій оксид З Декомпозиція рухів 206 Декомпресія 637, 638 Декортикація 198 Дексаметазон 333 Делеція

клональна 486 основи гена 493 Демеклоциклін 227 Деменція стареча 251 Демінералізація кісток 360 Демпінг-синдром 457 Дендрит 45, 83

верхівковий пірамідних клітин кори головного мозку 77 Денервація 67 Деоксигенація 611 Деоксикортикостерон 100 Деполяризація 51 слідова 49

Депресія 243, 565

дихальних нейронів 631 довготривала 106,250 Депривація 185 Дерматит 289 лусковий 290 Дермографізм білий 572 червоний 572 Десенсибілізація 33, 87 гетерологічна 87 гомологічна 87 Десенситизація 113, 175 Десинхронізація 182 Десмосома 14 Деструкція мозочка 196 Детектор ознак 151 Детермінація статева 381 Детрузор 667 Дефекація 469 Дефект

У2-рецептора 228

міжшлуночкової перегородки вроджений 523

нервової трубки в дітей 289 поля зору частковий 156 Дефензин 476

Дефібрилятор електронний 511 Дефіцит

вітаміну D 654

дофамін-Р-гідроксилази вроджений 578 заліза 287 інсуліну 316

панкреатичної ліпази 435 селену 296 сурфактанту 602 тіаміну 590 утилізації глюкози 314 Деформування судин 282 Дефосфорилювання 351 Дефосфофосфорилаза 266 Дивергенція 79, 128, 142 Дигідроепіандростерон 332, 334, 338, 393, 412

Дигідропіридин 63 Дигідротестостерон 335, 379, 394 Дигоксин 591 Дизгенезія гонад 386 Дизопропілфлюорофосфат 213 Дизосмія 175 Дийодтирозин 293 Дикумарол 499 Дилатація

артеріол 580, 586 аферентних 423 капілярів 586

прекапілярних сфінктерів 580 Динамін 25 Динеїн 13

аксонемний 13 цитоплазматичний 13 Дипептид 433 Дипептидаза 430 Диплопія 156 Диполь кори 183 Дисахарид 429 Дисбактеріоз кишковий 469 Дисгевзія 178 гонад 373, 381

Дисгенезія сім’яних канальців 381 Диск

анізотропний 58 вставний 70 зоровий 140

ізотропний 58 Меркеля 111, 129 Дислексія 253 Дисменорея 410 Дисметрія 206

Дисплазія бронхопульмональна 637 Диспное 591, 627, 638 Дистрес дихальний 632 Дистрофія 60, 69 Дистрофія м’язова 69 Бекера 69 Дюшена 69

симпатична рефлекторна 135 сітківки вроджена 149 Дисфункція

систолічна 590 діастолічна 590 Дифузія 4, 540

міжклітинна пасивна 650 нейонна 6, 662 пасивна 653

полегшена 28, 309, 650, 653 проста 432 Дихання 193 внутрішнє 593 зовнішнє 593 Куссмауля 315,620 механічне 639 періодичне 636 плоду 574 рот у рот 510, 639 спонтанне 616 Чейна-Стокса 636 штучне 634-636 Дихромати 153, 154 Діабет 578

бронзовий 438 вторинний 325 метагіпофізарний 320 метатиреоїдний 320, 323 нецукровий 227, 228, 312, 657 нефрогенний 42, 228 цукровий 221,267,276,285,306,312, 314, 323, 325, 326, 338, 349, 374, 589, 635

другого типу 325, 326 інсулінозалежний 100, 325 інсулінонезалежний 325 інсуліностійкий 340 некомпенсований 273 першого типу 318, 325, 486 ювенільний 325 Діазепам 100 Діазоксид 319 Діаметр судин опору 588 Діамінооксидаза 96 Діапедез 474, 476 Діарея 290, 436, 470 Діастола 517,518,568 пізня 517 рання 518

Діафораза НАДФН 104 Діафрагма 450, 597 Діацилгліцерол 31,37,38 Діетилстильбестрол 405 Дієта

з високим вмістом Са2+ 579 низьковуглеводна високожирова 276 низькофенілаланінова 94 Ділянка

асоціативна 252

переднього мозку 252 скронева 252

748 / ПОКАЖЧИК

тім’яно-скронево-потилична 252 вазомоторна 551 гіперваріабельна 486 кори головного мозку слухова 254 передоптична 185 сенсорна 128 слухова 128

середнього мозку дорсальна 242 соматосенсорна І 127 соматосенсорна II 127 субендокардіальна 518 ТАТА 18

тім ’яної частки 13 7 Діоксіацетонфосфат 264, 269 Діоптрія 143 Діурез

водний 658, 659 осмотичний 222, 313, 659 дегідратаційний 316 Діуретик 591

осмотичний 659 тіазидний 665 Дія

динамічна специфічна 218, 232, 259 дозвільна 339 інотропна 525, 553 інсуліну 308 мускариноподібна 91 теплоутворювальна 297 трофічна 445 фосфатурична 359 хронотропна 525,553 Діяльність м’язова 188 рухова довільна 188 ДНК 15,273,338,343,344,421,500 геліказа 43 генів 582

мітохондріальна 10 ДНК-полімераза 18 ДНК-фінгерпринту 494 Довжина спокою 64 Доза відстежувальна 293 Дозрівання

передчасне гонадотропінонезалежне 386 статеве 385, 426

передчасне 373, 385 Доктрина

Монро-Келльє 566 специфічних нервових енергій 114 Донор 487

Дослідження радіоімунологічне 308, 317 Дотик 129

ДОФА декарбоксилаза 92 Дофамін 31, 87, 90, 94, 96, 148, 149, 211, 215, 216, 242, 245, 253, 301, 327, 329, 331,361,387, 564, 587, 646 дофамін (3-гідроксилаза 92, 93 Дратівливість 290 Дренаж лімфатичний 532 Дуга

аорти 552, 577 моносинаптична 117 полісинаптична 117 рефлекторна 117 Ейкозаноїди 283 Еквівалент З бурси 482

Еквівалентність електрична З Екзон 16, 18 Екзопептидаза 433 Екзофтальм 301, 303

Екзоцитоз 11, 25, 26, 78, 250, 307, 317, 433, 475, 529

Еклампсія 589 Екскреція азоту 298 білірубіну 462 Експортер 16 Екстаз 242 Екстазі 243

Екстерорецептор 110, 171 Екстирпація

лімбічних структур 240 нової кори 239 Екстракція кисню 581 Екстрасистола

передсердна 511 шлуночкова 511 Екстрасистолія 509 Ектоензим 416 Екхімози 579 Еластаза 430, 433, 476 Еластичність легень 599, 600 Електрогенез потенціалу дії 51 Електрограма пучка Гіса 506 Електрод С02 675 активний 501

Електроенцефалограма 179, 181, 187 Електрокардіограма 502, 503, 507, 513 Електрокортикограма 181 Електроліти 347 Електроміограма 68 Електроміографія 68 Електроретинограма 149 Електрошок 187 Елемент регуляторний 18 Елімінація С02 620 Емаль зубів 354 Ембол 500 Емболія

легеневої артерії 500 легень 608

повітряна 544, 590, 635, 638 Емісія 392 Емоції 214, 237 Емфізема 601, 632, 633 Еналаприл 420 Еналкірен 420 Ендокард 500

Ендолімфа 160, 161, 163, 164, 167, 170, 171 Ендоморфін 1 102 Ендоморфін 2 102 Ендопептидаза 430, 433 нейтральна 424 Ендорфіни 363 Ендосома пізня 25 рання 25

Ендотелій 498, 529, 531, 533, 571 лімфатичних судин 531 Ендотелій 102, 531, 546-548 Ендотелій-1 547 Ендотелін-2 547 Ендотелій-3 547 Ендотоксин 586

Ендоцитоз 25, 26, 33, 78, 281, 294, 308, 311, 433, 457, 529, 650 клатрин-опосередкований 25 конститутивний 25 рецепторопосередкований 281 Ензим 9,28,429,581

ангіотензин-ІІ-перетворювальний зародковий 391

ангіотензиноперетворювальний 416, 420, 610, 646 термінальний 417

соматичний 417

відщеплення бокового ланцюга 333 ендотеліноперетворювальний 547 Енкефалін 101, 134, 148, 246, 363, 407 Енкефаліназа 102 Ентерит 289 Ентерогастрон 455 Ентерокіназа 458 Ентеропептидаза 430, 458 Ентероцит 429, 432, 435, 457, 465 Енурез нічний 187 Енцефаліт 241 Енцефалопатія 187, 560, 564 гепатична 469

Еозинофіл 339, 474, 476, 632

Епібатидин 135

Епікард фіброзний 520

Епілепсія 187, 242

Епіневрій 53

Епіталамус 179

Епітелій

високопроникний 650 гермінативний 564 пігментний 139 Епіфіз 352, 368, 424, 426, 563 Ерадикація Helicobacter pylori 456 Ерекція 195, 392 прутня 547

Еритробластоз плоду 495 Еритроміцин 447 Еритропоез 421

Еритропоетин 416, 421, 477, 478, 585, 630, 666

Еритроцит 339, 473, 489, 579 Ерозія 456 Естрадіол 405 Естріол 401

Естроген 34, 228, 239, 271, 328, 332, 336, 338, 355, 361, 362, 372, 373, 377, 400, 401,404, 405,416, 589 синтетичний 405 Естрон 401 Еструс 239, 240, 401 Етерифікація 435 Етидронат 355 Етіохоланолон 338, 394 Етрадіол 335 Еукаріот 9 Ефект

білкового резервування 275 Віндкесселя 536 водоспаду 607 Вольффа-Чайкоффа 304 Галдана 614 Доннана 6, 648 Доплера 532 інсуліну

анаболічний 311 фізіологічний 308 калорійного обмеження 43 кінцевий 627 лавини імпульсів 168 наркотичний 637 осмотичний 542 “свідка” 486 сили тяжіння 537 складаного ножа 121 Ехокардіографія 521 Еякуляція 195, 228, 389, 391, 392 Євнухоїдизм 397 Ємність

буферна рідин 4 легень

дифузійна 605

ПОКАЖЧИК/749

дихальна максимальна 597 життєва 599 Жах 242 Желатин 433 Желатиназа 433 Живлення 257 Жир 258, 287, 435 білий 278 бурий 233, 278 нейтральний 275, 276, 278 Жовтяниця 462, 564 каротинова 298 механічна 500 ядерна 495, 564

Жовч 281,287,440,457-460,463 Жорсткість легень 603 Жування 159,448 Завитка 159-161 Загасання 249 критичне 166

Загибель клітини запрограмована (апоптоз) 22, 54, 80, 200, 411, 421, 482, 483 Заїкання 255 Закінчення

аксо-аксонне 77 вторинне 118

дифузного типу із повільною адаптацією 130

нервове больове 175 еферентного волокна пластинчасте 118 протяжне 118 Руффіні 111, 129 чутливе

гроноподібне 118 кільцево-спіральне 118 Заклякання 67 Закон

Белла-Мажанді 117 Вебера-Фехнера 114 дифузії Фіка 4

Лапласа 527, 535, 545, 600, 667 Ома 534

“усе або нічого” 49, 77, 82, 117 Франка-Старлінга 72, 525, 528, 653 Закреп 470, 471 Закриття

дихального шляху 603 епіфізів 372, 373 Закрутка

веретеноподібна 255 зацентральна 128, 130, 137, 176, 179,

190

морського коника 253 поясна 131

присередня лобова 131 скронева верхня задня 253 Залежність 242 Залишок хіломікронний 280 Залізо 438 Залоза

Боумена 172 Брюннера 464-466 дуоденальна 464 загрудинна 225 кишкова 464 Купера 389 Ліберкюна 464 молочна 400, 404, 413 надниркова 329, 330, 424 паращитоподібна 350, 357, 359 передміхурова 283, 389, 394 підшлункова 321, 430, 448 слинна 429, 430, 448

сльозова 142 фон Ебнера 434 шишкоподібна 424 щитоподібна 291, 301 язикова 429, 430 Залучення рухових одиниць 68 Запалення 285, 582

дихальних шляхів 632 Запаморочення 171 Запис електроенцефалограми двополярний 181 однополярний 181 Записування ЕКГ біполярне 503 уніполярне 503 Запліднення 228, 410 in vitro 411 Засіб

гіпоглікемічний пероральний 318 контрацептивний 397 оральний 407 лікувальний

антихолінергічний 201 відволікальний 134 протимігренний 243 послаблювальний мінеральний 437 протизапальний нестероїдний 285 седативний 587

Заслона клубово-сліпокишкова 464, 467 Застій

жовчі 463 крові 579 Затримка

в АВ-вузлі 503 води 542 дихання 622

розумового розвитку 291, 298 росту 311 сечовиділення 193 синаптична 82, 122 центральна 118 Захворювання

автоімунне 301,486

легеневе обструктивне хронічне 636

нирок 591

Заціпеніння м’язів 132 Защіпка лейцинова 20 Збентеження 317

Збільшення проникності капілярів 586 Збудження 47, 182 пресинаптичне 85 Зв’язка

кришталика 138, 144 Трайтца 464 Зв’язок

автокринний 33 аферентний 238 головний лімбічної системи 238 ендокринний 32 еферентний 238 зворотний 408 біологічний 249 канальцево-клубочковий 654 міжклітинний 14, 32, 33 нервовий 32 паракринний 32,323 пептидний 269 фетоплацентарний 412 юкстакринний 33 Зв’язування білкове 295 гетерофільне 14 гомофільне 14 Звикання 105, 113

Звук 164

Звуки Короткова 533, 538, 539 З’єднання

верхівкове 164 міжендотеліальне 530 нервово-м ’язове 106 Зигота 16 Зимоген 452 Зілеутон 632 Зіниця 138,142,212

Арджилл-Робертсона 144 Зір

бінокулярний 156 денний 143 кольоровий 152 нічний 143 скотопічний 143 сліпого 157 фотопічний 143 Злиття 156 Зміна фізична 237 Знебарвлення емалі 354 Зниження температури 546 Зоб 303

екзофтальмічний 301 йододефіцитний 303 Зобоген природний 305 Зображення ядерно-магніторезонансне 127 Зона

17-та 140

адгезії 14

Брока 253, 254

вазомоторна 587

Верніке 253, 254

замикальна 352

злипання 14

клубочкова 328, 334, 348

медулярна синхронізувальна 185

проекційна 176

прозора 410

пускова хеморецепторна 215 пучкова 328, 334 сітчаста 328, 334 сну 217

передньомозкова базальна 185 сонна проміжного мозку 185 хеморецепторна 563 Зрілість псевдостатева швидкозріла 338 Зріст 260

Зсідання крові 496-498

внутрішньосудинне дисеміноване 500 Зубець А 506 Н 506

Р 503-505,509,511 Q 505,515 R 505, 515 S 505 Т 504, 505 Зупинка серця 638 Ізолейцин 270, 271 Ізомальтаза 431 Ізоформа

важких ланцюгів міозину 65, 72, 299 моноамінооксидази 94 Ілеостомія 470 Імплантація 410,411

дофамінопродукувальної тканини 201 Імпортер 16 Імпульс нервовий 47

Імпульсація нейронів довгастого мозку 616 Імунітет 477

вроджений 478 гуморальний 482

750 / ПОКАЖЧИК

клітинний 482 набутий 478, 482 секреторний 434, 485 Імуноглобулін 474, 484 Rh- 495

секреторний 433, 485 Імуносимпатектомія 55 Інгаляція 604

Інгібін 40, 377, 391, 396, 397 Інгібітор

ангіотензиноперетворювального ензиму 591

гормону росту 635 карбоангідрази 138 натрійуретичний 549

Інгібування рефлексів розтягування 198, 201 Індекс

вільного тироксину 295 вільного трийодотироніну 295 маси тіла 285 серцевий 525 Індол 271, 469 Індоламін 243 Індометацин 285, 420, 576 Ініціатива 193 Іннервація

неадренергічна нехолінергічна 596 реципрокна 84,120, 616 серця 553

Інозитолтрифосфат 37, 261 Інсулін 31, 275, 282, 306, 307, 309, 313, 317, 318, 322-324, 330, 362, 372, 373 Інсулінома 324

Інсульт 325, 355, 488, 546, 567, 637 геморагічний 567 ішемічний 567 Інтеграція

нервових імпульсів 45 спінальна 192 Інтегрин 474, 476, 582 Інтенсивність 152 обміну 257 Інтервал АН 506 HV 506 РА 506 PJ 512 PR 509, 512

Інтерлейкін 22,416,479,634 Інтернейрон 79, 84, 188 гальмівний 85 Інтерорецептор ПО Інтерферон 478 Інтима 528 Інтоксикація 290

водна 339, 349, 468 Інтрегрин 14 Інтрон 18 Інулін 647, 655 Інфантилізм 373 Інфаркт 99 гіпофіза 376 кишки 571 лівого шлуночка 587 міокарда 282, 296, 325, 355, 488, 499, 513, 546, 547, 556, 570, 588, 589, 637 гострий 515

міжшлуночкової перегородки 515 Інфекція

вірусна 236 грибкова 236

Інфікування сечовивідних шляхів 193 Інфільтрація печінки жирова 466 Інформація генетична 16

Іррадіація 133 подразника 123 Ішемія 586

головного мозку 508 міокарда 568 мозкова 585 церебральна 584 їжа 372 Йод 293, 303 Йодид 293,305 Йодотирозиндейодаза 294, 296 Кавеолі 25 Кавеолін 25,419 Кадгерин 14 Калитка 389, 391 Калідин 548 Калій 316,435 Калікреїн 498, 549 плазми 549 тканинний 549 Калориметр 258 Калориметрія 258 непряма 258 пряма 258 Калорія 258 мала 258 стандартна 258 Калпаїн 399 Кальбіндин 36 D 356 D28K 356 D9K 356 Ds 356

Кальмодулін 36, 106, 487 Кальцидіол 356 Кальциневрин 36 Кальцинеурин 487 Кальцитонін 291,50,361,362 Кальцитріол 356, 438 Кальцифікація 354 Кальцій 350,369,438 Камера

ока передня 138

сцинтиляційна багатокристалічна 569 Камертон 167, 169 Камінь

жовчний 322, 463 кальційвмісний 653 Канабіноїд 104, 135, 215 Канал

Са2+ 30, 105

L-типу 502, 619 Т-типу 502 повільний 70 потенціалозалежний 317 СІ» 31,633,653 К+ 53,317,419 02-чутливий 619

внутрішньо спрямований ректифікаційний 29

АТФ-інгібований 318 АТФ-чутливий 318,619 Na+ 53

амілоридинінгібований 31 епітеліальний 30, 113, 589, 601 водний 656 гаверсовий 351 йонний 9, 27, 29 перетинчастий 162 півколовий 159, 162, 171 слуховий зовнішній 159,171 Шлемма 138

, що відкривається/закривається лігандом 27

Канадець

дистальний звивистий нефрону 351, 642 проксимальний звивистий 267, 642 сім’яний звивистий 389 Капіляр 528, 596 активний 541 жовчний 459 лімфатичний 541 мозку 560 неактивний 541 перитубулярний 642 фенестрований 307 Капсаза-1 200 Капсаїцин 131, 555, 556 Капсула

внутрішня 198 ниркова 645

Шумлянського-Боумена 641,649 Каптоприл 178, 420, 568 Карбаміносполука 614 Карбамоїлтрансфераза 271 Карбамоїлфосфат 271 Карбоангідраза 453, 614, 660, 661, 672 Карбоксигемоглобін 491,628,634 Карбоксилювання 21 Карбоксипептидаза 430, 433 Карбомонооксигемоглобін 634 Кардіоміопатія гіпертрофічна 73 Карієс 287, 354, 449 Каріотип 378

хромосом чоловіка нормальний 379 Карликовість 291, 301, 360 гіпогонадна 287 Карнітин 275 Каротинемія 298 Карта

ДНК характерна 17 сенсорних зон кори 127 соматосенсорна 128 Карцинома грудей 415

естрогенозалежна 415 простати 415

андрогенозалежна 415 щитоподібної залози 362 Каспаза 23 Кастрація 241, 396 Катаболізм 193, 257 білків 372 гемоглобіну 492 глюкози 263 жирів 316 катехоламінів 94 Каталаза 476 Катепсин К 11 Катетер серцевий 522 Катехоламіни 73, 220, 260, 271, 282,313, 323, 327, 329-331, 339, 340, 420, 423, 523, 524, 584

Катехол-О-метилтрансфераза 94 Каузалгія 135 Кахексія 375 Кашель 214, 623, 624 Квадриплегія 193 Кеп-сайт 20 Кератиноцит 582 шкіри 356 Керніктерус 564 Кетамін 98 Кетоацидоз 316

діабетичний 316, 321, 671 Кетогенез 324 Кетоз 340

Кетонемія 276, 312, 314, 316, 324

ПОКАЖЧИК / 751

Кислота

З-метокси-4-гідроксиманделова 93, 329 3,4-дигідроксиманделова 94 5-гідроксиіндолоцтова 94, 654 5-гідропероксиейкозатетраєнова 285 р-гідроксимасляна 276 у-аміномасляна 57, 99, 78, 87, 104, 148, 173, 205,441

у-карбоксиглутамінова 270 р-аміногіпурова 645 арахідонова 106, 283, 284, 341, 546 аскорбінова 438, 468 аспарагінова 270, 416 ацетатна 261 ацетооцтова 276 ванілілманделова 94 гліцирхітинова 345 глутамінова 270 глюкуронова 337 дезоксирибонуклеїнова 15 дезоксихолева 461 діетиламідлізергінова 243 ейкозатетриєнова 285 етакринова 665 жирна 275, 276, 283

вільна 67, 278, 279, 281, 314, 316, 321, 323, 324, 369, 372 коротколанцюгова 435 жовчна 332,460,461,469 ліноленова 283 літохолева 461 мевалонова 282 нуклеїнова 274, 434 пантотенова 289 ретинова 35 рибонуклеїнова 16 сечова 274

соляна 447,451,452,455 уридиндифосфоглюкуронова 462 фолієва 289,271,466,468 фосфорна 434 хенодезоксихолева 461 холієва 461

Кислотність титраційна 661 Киста над турецьким сідлом 375 Кишеня Ратке 364, 375 Кишка

голодна 447, 464 дванадцятипала 447, 454, 459 клубова 431,435,464 нерухома 467 ободова 431 товста 467 тонка 464 Кілодальтон З Кілокалорія 258 Кіназа

білкова 436

глюкокортикоїдорегулювальна 344 кальмодулінозалежна легких ланцюгів міозину 75

м’язово-специфічна 109 натрійрегулювальна 344 серинова 421 тирозинова 368, 419 треонінова 421 фосфорилази 36, 266 Кінезин 13 Кінець

гідрофільний 8 гідрофобний 8 Кінін 548 КініназаІ 548 КініназаІІ 548

Кініноген високомолекулярний 498, 549

Кіноцилія 163

Кістка

губчаста 351 компактна 351 трабекулярна 351 Кісткоутворення недосконале 354 Кісточки слухові 159 Кіфоз 355 Клапан

аортальний 517, 521, 568 атріо-вентрикулярний 518, 520 венозний 531,543 легеневого стовбура 517, 521 митральний 517, 521 тристулковий 506, 517, 521 Класифікація

органів чуття 110 факторів зсідання крові 497 Клатрин 26 Кліренс

р-аміногіпурової кислоти 532 креатиніну 647 речовини 647 Клітина 1,7-16 А 306,320 APUD 443, 595

В 306, 308, 312, 317, 369, 448, 483, 484 пам’яті 482, 484 D 306,448 F 306 G 443,448 І 446

ІСА 209, 329 К 447 L 320

М 149,434,485 Мо 447 NK 481 Р 344,501 S 446 TG 443 Т пам’яті 482 Т хелпер 482, 483 Т цитотоксична 481-483 агранулярна 419 адреналіновмісна 329 адреналінопродукувальна 327 адренергічна внутрішньосерцева 209 амакринна 139,148, 149 антигенопрезентувальна 483 біполярна 139, 140 волоскова 159, 167 внутрішня 161 внутрішнього вуха 162 зовнішня 161 органа слуху 113 вставна 642, 660 гангліонарна 139, 140, 154 велика 149 мала 149 сітківки 138 гліальна 45 гломусна 618 типу І 619

головна 344, 357, 451, 642 гонадотропна 364 горизонтальна 139, 149 Ґольджі 204, 205 дендритна 474, 483 диплоїдна 18

ендотеліальна 488, 499, 529-531, 560, 586

ворсинчаста 560

капілярів мозку 562 ентероендокринна 442 ентерохромафінна 215,443,454 епітеліальна 582 альвеолярна 586 еуплоїдна 18 зерниста 173 зерноподібна 204 зимогенна 451 зірчаста 204, 205, 364 Кажала інтестинальна 441 келихоподібна 465 кортикотропна 364 кошикова 77, 85, 204, 205 Купфера 235, 358, 459, 474, 477 лактотропна 364 Лангерганса 474 дендритна 483 Лейдіґа 378, 387, 393, 395 лютеальна 399 мамотропна 364 мезангіальна 423, 548, 641, 648 митральна 173 мікроглії 57 міоепітеліальна 228 Мюллера 139 м’язова 58 гладка 282

норадреналінопродукувальна 327 оксинтна 451 оксифільна 357 опорна 163 пам’яті 478 парафолікулярна 361 парієтальна 445, 451-453, 456 Пейнета 448 пептична 451 пилова 609 підтримувальна 163 піниста 282 пірамідальна 179 плазматична 482, 484, 487 плоска полярна 142 плюрипотентна 477 стовбурова 474 повна 96 поляризована 9 постсинаптична 77 пресинаптична 77 приклубочкова 173 проста 150

Пуркіньє 85, 204-206, 250, 548 пучкова 173 Реншоу 85

рецепторна нюхова 172 рецепторна смакова 177 секреторна 364 Сертолі 378,387,389,391,395 складна 150 соматотропна 364, 372 стовбурова 352,421 тетраплоїдна 18 тиреотропна 364 тотипотентна стовбурова 474 хеморецепторна 215 каротидна 627 цитотоксична природна 481 Шванна 45, 47

юкстагломерулярна 347, 419, 420, 646 Клітина-мішень 482 Клітина-попередник 474, 478 Клітини острівців Лангерганса 306 Клітка грудна бочкоподібна 632 Клітковина 469

752 / ПОКАЖЧИК

Клон 483 Клонус 122 Клофібрат 282 Клубочок 204

аортальний 618-620 каротидний 618,620 нейрофібрилярний 252 нюховий 173, 174 Коарктація аорти 589 Кобальт 287,421 Коваделко 159, 166 Коетання 159,214,449,624 Код генетичний 21 Кодон 21 Кодування 114

пам’яті підсвідомої 250 пам’яті свідомої 250 Коензим А 261,271 Коефіцієнт

дихальний 258, 567 клубочкового фільтрування 648 корисної дії скелетних м’язів 67 Кокаїн 90, 242

Колаген 10, 352, 369, 488, 582 першого типу 352 Колапс 324, 349 легень 632 судинний 339

Колатераль підтримувальна 108 Колба Краузе 111 Колбочка 139, 141, 146, 217 Коліка кишкова 467 Коліпаза 430, 434 Колір

комплементарний 152 первинний 152 Коліт виразковий 582 Коло

Віллізія 559 кровообігу

велике (системне) 473 мале (легеневе) 473 ревербераційне 123 Колоїд 291, 294 Колонектомія 469 Колонка

домінування очей 151 орієнтаційна 150, 151 Колхіцин 274 Кома 185,312,315-317 гіперосмолярна 316 печінкова 567 Компенсація 206

ацидозу респіраторна 674 ниркова 673 Комплекс

QRS 504,505,509,510,512 адгезії фокальний 13 вітамінів В 468 гістосумісності основний 483 Ґольджі 79

дистрофінглікопротеїновий 60 моторний мігрувальний 442 пре-Буттзінґера 617 регулювання дихання генераторний 616 стероїднорецепторний 338 тканинної сумісності головний 335 ядерних пор 16 Комплемент 582 Компонент

дієти незамінний 287 секреторний 485 Конвекція 233

Конвергенція 79, 128, 134, 139

Конвертаза 481 Конвульсія 289, 317, 324 Конексин 26 170 Конексон 15

Коник морський (гіпокамп) 78, 98, 237, 238, 243, 250, 253 Контакт

нервово-м’язовий 77 щілинний 14, 15, 77 щільний 14 Контрактура 63 Контрацептив оральний 589 Контрацепція 409 Контроль вазомоторний 551 Конус наростання 80 Конфабуляція 251 Концентрація

міцел критична 461 молярна еквівалента З плазми осмоляльна 5 Концепція “домінування головного мозку” 253

Координація

збудливо-скоротлива 62 рухів 206 Копуляція 401 Кора 179, 188

великого мозку. 185 внутрішньонюхова 242 головного мозку 179, 247, 551 задня тім’яна 192 задньо-нижня тім’яна 140 зорова 128, 129, 150, 179 первинна 140, 151 лімбічна 179 лобова 140 мозку 158 мозочка 203

моторна 179, 188, 190, 191, 206 ліва 191 права 191

надниркових залоз 327, 328, 332, 584 ембріональна 328 нижня скронева 140 нова 179,238,243,252 нюхова 173

передлобова присередня 243 передмоторна 188, 190, 191 поясної закрутки 238 рухова 129

слухова 129, 161, 169, 179 первинна 161, 168 соматосенсорна 150 Кордотомія передньолатеральна 136 Корінець спинномозкового нерва 560 Короткозорість 145

Кортизол 285, 310, 313, 317, 328, 332, 334-339, 342, 345, 372 Кортикостероїд 215

Кортикостерон 328, 332, 334-336, 345, 346, 348

Кортикотропін 228 Косоокість 145, 158 Котранспортер №7глюкоза 436 Na+-K+-2C1- 436, 562 Na+-I» 293

Котранспортування 432 Na+ 433 глюкози 433 Кофеїн 39, 177, 185, 455 Крадриплегія 194 Креатин 271, 275 Креатинін 271

Креатинурія 272 Креатинфосфат 261 Кремній 287 Кретинізм 301, 373 Крива

венозного пульсу 543 гістерезисна 602 дисоціації С02 617 гемоглобіну 580 міоглобіну 614 оксигемоглобіну 627 релаксації тиску 599 Сіґґаарда-Андерсена 675 толерантності до глюкози 323 Франка-Старлінга 523, 526 Кривина кришталика 144 Криз тироїдний 299 Аддісона 349 Крипта

кишкова 464 Люберюонова 448 Криптон 637 Крипторхізм 397 Криптохрома 217 Кристал

кістковий 352 сечової кислоти 11 Кристи 10

Кришталик 138, 144, 145 Кров 473, 532 артеріальна 567 Крововилив 579 у мозок 589

Крововтрата 225, 496, 584, 635 Кровообіг 528, 545, 578 бронхіальний 596 вінцевий 587, 588 легеневий 596 плоду 574 у печінці 571

у тракті шлунково-кишковому 440 церебральний 559 Кровоплин 533, 579, 619, 624 вінцевий 568 легеневий 607 мозковий 577 нирковий 645 турбулентний 539 у матці 573 Кровотеча 557 Кромолін 632 Кропивниця 476 Крохмаль 429

Ксантиндегідрогеназа тканинна 586

Ксантиноксидаза 586

Ксенон 637

Ксеростомія 449

Куля бліда 198

Кульгавість переміжна 132

Купол 162

Куріння тютюну 633

Кут

зоровий 145 несучий 404 Лабіринт 160 кістковий 160 перетинчастий 160 Лабіринтектомія двостороння 196 Лаксатин 469 Лактаза 430, 431

Лактат 263, 330, 545, 582, 582, 625 Лактація 240, 388, 400, 413, 414 Лактоацидоз 630

ПОКАЖЧИК / 753

Лактоген плацентарний людини 411

Лактоза 429

Лактоферин 448

Лактоцидоз 316

Ламінін 10, 14, 488, 582

Ланцюг

імуноглобуліну важкий 485 імуноглобуліну легкий 485 флавопротеїнцитохромний 264 Ларингоспазм 350, 636 Леводопа 94 Лейкоз лімфо’ідний гострий 487 хронічний 487

Лейкотрієн 283, 285, 341, 474, 476, 632 Лейкоцит 473, 474

базофільний 474, 476 еозинофільний 474, 476 нейтрофільний 474, 582 поліморфонуклеарний 474 Лейцин 270,271,318,322 Лептин 219,220,385,412 Летаргія 317 Леуенкефалін 329 Лецитин 434

Лецитинхолестерин ацилтрансфераза 280 Лихоманка 285 глюкозна 339 етіохоланолонова 338 Лібідо 239, 394, 395 Ліґанд 33 Лігнін 469

Лізилбрадикінін 548, 549

Лізин 270,275

Лізис

бактерій 481 осмотичний 481, 482 Лізоцим 448

Лізосома 10,25,294,312,487 Лікування

гіпербаричною оксигенацією 635 киснем 634 подагри 274

Лімфа 429, 473, 500, 541, 580 Лімфедема 543 Лімфовузол 478, 482 Лімфогог 542 Лімфообіг 473, 528 Лімфоплин 542

Лімфоцит 339, 474, 477, 478, 500, 579, 582 В 478,482,486 Т 476-478, 482, 487 цитотоксичний 482 Лінза 143

двоввігнута 143, 145 циліндрична 145 Лінія

М поперечної смуги м’язового волокна 58

Z поперечної смуги м’язового волокна 58, 62, 70 росту волосся 395 титрування С02 677 Ліпаза 281

гормоночутлива 281, 314 лінгвальна 430, 434, 448 панкреатична 290, 430, 434 шлункова 430, 434

, активована жовчними кислотами 434 Ліпемія 279, 314 Ліпіди 275, 434 клітинні 278 плазми 279 структурні 278

Ліпогенез 314 Ліпоксин 283, 285 Ліполіз 279,312 Ліпопротеїн 269, 279 високої щільності 280 дуже низької щільності 279 низької щільності 280 середньої щільності 280 Ліпопротеїнліпаза 279, 281, 314 Літохолати 461 Лобелін 620

Лоботомія префронтальна 136 Лозартан 420 Локалізація звуку 169 Лоскіт 136 Лушпина 198, 200

ядра сочевицеподібного 200 Лютеолізис 408 Лють 240, 241 Мелатонін 425

Макрогетерогенність 443, 446 Макроглосія 301 Макросомія 325

Макрофаг 235, 281, 282, 356, 483, 543, 586 альвеолярний 477, 633 легеневий 356, 595, 609 тканинний 476, 477 Максимум транспортний 652 Малоніл-КоА 314,321 Малярія 490, 492 Мальабсорбція 461,466 ціанокобаламіну 469 Мальтаза 430,431,429,431 Мальтотріоза 429, 431 Маневр Вальсальви 556, 557 Манжета Ріва-Роччі 538 Манітол 659 Маногептулоза 318 Маноза 317 Манозо-6-фосфат 369 Манометр ртутний 538 Марганець 287 Мармуровість емалі 354 Маса 260

речовини молекулярна З тіла 221, 222 Масаж серця 511, 512 Маси калові 468 ахолічні 468 Маскування 166 Маскулінізація 394 Мас-спектрометрія 594 Мастектомія радикальна 543 Мастоцит 476, 595, 632 Матеріал перицентріолярний 14 Матка 209, 398 Маточка 159, 162 Матрикс

кістки 352, 354, 368 білковий 193 міжклітинний 10 Мегакаріоцит 487, 488 Мегаколон 468, 470, 548 Медроксипрогестерон 372 Мезентерій 440 Мейоз 16, 18,384 Меланін 365, 366 Меланосома 365 Меланотропін 1 365 Меланофор 365, 425 Меланоцит 365 Мелатонін 217, 271, 424-426 Мембрана

альвеолокапілярна 607

базилярна 9, 160, 167,168 біологічна 9 клітинна 7, 27 люмінальна 429, 435 мітохондріальна 9 плазматична 8 покривна 161, 167 присінкова 160 Рейсснера 160, 167 ядерна 16 Менархе 384 Менопауза 355, 386 Менорагія 410 Месенджер

вторинний 33, 36 первинний 33 хімічний 32 Мескалін 243

Метаболізм 225, 257, 269, 321, 581 АКТГ 341 анаеробний 73 ангіотензину II 417 базальних ядер 199 білірубіну 462 білків 269

вільних жирних кислот 281 води 375 вуглеводів 299 глюкози анаеробний 582 естрогенів 403 жирів 275, 314 йоду 293 кальцію 350 паратгормону 358 ТТГ 299 фосфору 350 холестеролу 282,299,316 Метаболіт вазодилататорний 570, 573 Металопротеїназа 476 Метанефрин 94 Метартеріола 528 Метгемоглобін 490, 634 Метгемоглобінемія спадкова 491 Метенкефалін 329 Метилксантин 39 Метилмеркаптан 173 Метимазол 304 Метионін 270,271,275 Метод

вимірювання

артеріального тиску

аускультативний 538 пальпаторний 539 течії крові 532 генного нокауту 20 імуноцитохімічний 86, 246 Кеті 532,564,569 радіоімунологічний 367 рекомбінантної ДНК 571 розведення 521, 522 термодилюції 522 Фіка прямий 521 Форсмана 522

функційного ядерно-магнітного резонансу 565 Методика мікропункцій 650 Метрорагія 410 Метформін 319 Механізм

аферентного впливу 220 війковий 609

децеребраційної ригідності 195 “кисневого боргу” 66 компенсаторний нирковий 674

754 / ПОКАЖЧИК

концентрування йодиду 293 негативного зворотного зв’язку 419 позитивного зворотного зв’язку 419 регулювання постави 192 регулювання приймання їжі 260 теплорегулювання 234 Механорецептор 126 Мигдалик 609 Мислення 247 Миш’як 287 Міастенія 42, 486 важка 107 Мігрень 243, 565 Мідь 287 Мієлін 45

тубулярний 601 Мієлома 337, 486 Мієлопероксидаза 476 Мікроаденома 376 Мікроворсинка 175,291, 464 Мікрогетерогенність 443, 446 Мікроглія головного мозку 477 Мікроелемент 287 Мікройонофорез 86 Мікропіпетка 86 Мікросома 7, 276 Мікротрубочка 11, 14, 307, 476 Мікрофіламент 12, 476 Мікрофлора 469 Мікседема 301, 303 Мілімоль З

Мімікрія молекулярна 486 Мінерал 287

Мінералокортикоїди 327, 332, 344, 348, 274, 578

Мінімум роздільний 155 Міогенін 69 Міоглобін 491, 614, 630 м’язів 626

Міозин 13,58,62,487

легколанцюгова кіназа 36 Міозин-І 13,476 Міозин-ІІ 13,58,74 Міозин-фосфатаза 75 Міокард 70, 586, 633 нефункційний 571 Міопатія 273 метаболічна 69 тиреотоксична 299 Міопія 145 Міотомія 451 Міотонія 69 вроджена 31 Міофібрил 58 Міофіламент 58 Міракулін 178 Місток поперечний 75 Місячні 397 Мітоз 16, 18 Мітотан 296

Мітохондрія 10, 275, 276, 278, 328, 453, 581

Міфепристон 407

Міхур

жовчний 322, 434, 463 сечовий нейрогенний 668 Міхурець сім’яний 382, 394 Міцела 434,461,463 Мішечок 159, 162 Мобілізація Са2+ 357 Мова 247, 253

нерозбірлива 324 неузгоджена 324 скандована 206 Модель білка стрічкова 270

Модифікація

посттранскрипційна 20, 21 постгрансляційна 20-22 Модуляція 86 Мозаїцизм XX/XY 381 Мозок

головний 181,374

довгастий 189, 214, 443, 551-553, 581, 624

кістковий 421, 473, 482 жовтий 473 червоний 473 передній 241 проміжний 241 середній 185, 197, 242, 557 спинний 77, 126, 234, 243-245, 551 Мозочок 131, 179,188, 189, 202, 206, 244, 250

вестибулярний 202 новий 188, 202 присінковий 202 спінальний 188, 202 Молекула

Са2++-АТФ-ази 357 адгезивна 582 адгезії 9

клітинної адгезії 14 Молібден 287 Молозиво 413,433 Молоточок 159 Моль-еквівалент З Монголізм 381 Монелін 177 Монітор Холтера 507 Моніторинг

за станом плоду 412 органів грудної клітки 610 Моноамінооксидаза 94, 201 Моногліцерид 434 Монойодтирозин 293, 304 Моносахарид 429 Монохромат 154 Моноцит 235, 474, 476 Монтелукаст 632 Моргання 142 Морфій 631

Морфін 101,134,177,242 Мотивація 238, 242

до споживання їжі 221 Мотилін 447, 448 Мотонейрон 88, 188, 618 верхній 189 нижній 189 Моторика кишки 465 шлунка 454

Муковісцидоз 24, 31, 458, 633 Мукопротеїн 269 Мукоцит 451 Мускулатура осьова 189 Мутація 16

аутосомного гена аквапорину-2 657 в KALIG 1 гені 231 в гені препропресофізину 227 втрати чи набуття функції рецепторів та G-білків 43 гена V,-рецептора 657 геналептину 221

гена рецептора 1,25-дигідроксихоле-кальциферолу 357 генів 41

інактивувальна 357 конексонів 15 міозинів нем’язових 170

мітохондріальної ДНК 10 рецепторна 41 статевих клітин 303 Муцин 448, 452, 465 Мушля вушна 159 М’яз 282 білий 65 війковий 144 гіпертонічний 121 гладкий 58, 74, 545, 572 вісцеральний 74 поліелементний 74 окоруховий 157 очний 142 промежини 668 серцевий 519, 579 скелетний 60 спастичний 121 стремінця 159, 166 цибулино-печеристий 668 червоний 65 черевної стінки 214 М’язи

експіраторні 597 інспіраторні 598 міжреберні зовнішні 598 М’яз-натягач барабанної перетинки 159, 166 Набір

гаплоїдний 16 хромосом диплоїдний 16 хромосомний ХО 380, 386 XX 377 XXX 381 ХХУ 381 XY 377 YO 381

Набряк 542, 666

легень 591, 599, 629-мозку 316,629,658 щиколоток 542 Набуття навичок 250 Навантаження фізичне 579 Навичка 248 Навігація 255 Навчання 206, 247 асоціативне 248 неасоціативне 248 Над’яєчко 389, 391 Надлишок

інсуліну 316

мінералокортикоїдів видимий 345 Надподразливість 289 Накопичення лізосомних хвороб 11 Нанізм 373

психосоціальний 374 Напад ішемічний транзиторний 488 Наперстянка 503, 526 Напівдесмосома 14

Напруженість внутрішньоміокардіальна 527

Напруження війкових м’язів 145

Наркоз С02 623

Нарколепсія 187

Насиченість кольору 152

Насичення 217

Натаскування 247

Натиск перистальтичний 465

Натрій хлорид 422, 435

Натрійурез 331

Натяг альвеол поверхневий 600 Невагомість 579 Неврит 289 Недбальство 253 Недостаність

ПОКАЖЧИК / 755

надниркових залоз 289, 338-340, 342, 345

5а-редуктази 383 вроджена 395 а,-антитрипсину 633 автономна первинна 578 адренокортикального ензиму вроджена 380

аортального клапана 527, 539 бронхіальна 631 вегетативна 557 вентиляційна 630 газообмінного апарату 630 гіпофізарна 374

глюкозо-6-фосфатдегідрогена вроджена 478

глюкуронілтрансферази вроджена 564 дихальна гостра 586 клапанів 521

кори надниркових залоз гостра 349 легенева 600

лейкоцитарних інтегринів вроджена 478 мієлопероксидази вроджена 478 надниркових залоз 312, 323, 366, 669 вторинна 349 первинна 349 третинна 349 ниркова 588, 646 гостра 584, 645

серцева 303, 349, 544, 588, 591, 666 застійна 543, 547, 572, 590, 591 Нейрогіпофіз 563 Нейроглія 57, 424 Нейрокінін А 560 Нейромодуляція 86-89 Нейрон 45, 46, 77, 80, 86, 548 адреналінопродукувальний 245 адренергічний 92 безмієліновий 45 великоклітинний 223 гістамінергічний 245 ГнРГ-продукувальний 231 Ґольджі шишкоподібний 121 дофамінергічний 92 експіраторний 616 інспіраторний 616 командний 69 норадренергічний 92 короткий 209

постгангліонарний 207, 209 прегангліонарний 207, 209 руховий 46 холінергічний 90 Нейропатія

діабетична 325 спадкова оптична Лебера 24 Нейропептид 632

Y 93, 103, 212, 213, 219, 322, 501, 551, 560

Нейросекреція 223

Нейростероїд 104

Нейротензин 148, 447, 448

Нейротрансмітер 37, 77, 88, 89, 441, 564

Нейротрофін 54, 55, 57

Нейрофізин 223

Нейрофілін 80

Нейтрофіл 339, 474, 582

Неоваскуляризація 325

Неокортекс 238

Неоміцин 468

Неон 637

Неплідність 411

Непритомність 578

Нерв

симпатичний постгангліонарний 209 блоковий 142

блукаючий 132, 176, 216, 226, 319, 441, 443, 454, 458, 463, 466, 501, 507, 515, 551,553, 566, 580,617 правий 325 буферний 554 відвідний 142 зоровий 140 лицевий 132,209 окоруховий 142, 209 присінково-завитковий 162 симпатичний серця 216 симпатичний підшлункової залози 319 сідничий 443 слуховий 161 соромітний 471 трійчастий 214 холінергічний 550 язикогорловий 132, 176, 209, 553 Нерви черепні 188 Нервозність 291 Нерозходження хромосом 380 Неспання 179, 247 Несприйняття лактози 431 молока 431 Нестача

GLUT 1 325 інсуліну 312 йоду 287, 303

Несумісність груп крові 494 Нетримання 668 Неуважність одностороння 253 Нефректомія 416 Нефрит 648

Нефроз 337, 349, 402, 543, 665 Нефрон

кірковий 642 юкстагломерулярний 642 Нефропатія

гіпокаліємічна 589 діабетична 325 Нирка 421 Ніацин 282,289,438 Ніжка

гіпофізарна 215 мозочкова верхня 202 мостова 202 нижня 202 середня 202 Нізатидин 456 Нікель 287

Нікотин 177, 242, 246, 620 Нікотинамідаденіндинуклеотид 261 відновлений 261

Нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат 261 Нікталопія 155 Ніктурія 666 Ністагм 171, 197

постротаційний 171 Нітрат 304, 591 Нітрит 634

Нітровазодилататор 547 Нітрогліцерин 547 Ніфідепін 630 Новокаїнамід 526 Нокаут 360 Номограма 260

Сіїтаарда-Андерсена 675 Норадреналін 87, 92, 209, 212, 220, 232, 244, 245, 279, 298, 299, 319, 327, 329-331, 339, 343,420,425,441, 545, 549, 587, 646

Норметанефрин 94 Носій 9

Ноцицептор 111, 126 Ноцистатин 135 Ноцицептин 135 Нудота 214, 627 Нуклеаза 430

панкреатична 434 Нуклеозид 273, 274, 434 Нуклеопротеїн 274 Нуклеосома 15 Нуклеотид 15,274 Нюх 172 Оберт 165 Об’єм

вдихання 597 видихання резервний 597 внутрішньоклітинної рідини З дихальний 597

хвилинний 597, 618 еритроцитів 2 залишковий 597

інтерстиційної рідини 3, 542, 576 кінцевий 604

кінцеводіастолічний шлуночків 518, 523, 524

кінцевосистолічний шлуночків 518, 526, 527

крові загальний 1, 2 крові, що циркулює 587 мертвого простору 597 плазми 2

позаклітинної рідини 2, 669 поширення сахарози 1 релаксації 600

серцевий хвилинний 298, 299 ударний 523, 526

форсованого видихання першої секунди 597

хвилинний 521, 523, 554, 578 Обіг ендогенних білків 270 Облисіння 289 спадкове 394 Обличчя

акромегалічне 376 місяцеподібне 348

Облітерація артеріальної протоки 576 Облямівка

посмугована 458, 464 щіточкова 429, 433, 434, 642 Обмін

Na+-H+ 660 білковий 338 водний 338, 339 вуглеводний 263, 338 жировий 338 основний 259

проміжний 265, 338, 306, 314 протиходу 234 речовин основний 297 стандартний 259 Обмінник

аніонний 435

течійно-протитечійний 657 Оболонка

кишки слизова 430 мозкова 561 тверда 559 павутинна 560, 561 райдужна 138 серозна 440 слизова 440

нюхова 172, 174, 175 судинна 138

756 / ПОКАЖЧИК

ядерна 16 Обструкція 633

верхньої порожнистої вени 544 жовчних проток 463 повітряна 632 тонкої кишки 467 Оварієктомія 411 Овершут 49, 70

Овуляція 175, 231, 398, 400, 401, 406, 408, 499

рефлекторна 401, 409 Одиниця R 532 рухова 68 сенсорна 114

Ожиріння 221,222,285,312 шиї 348

Ознака місця 124 Ознаки статеві вторинні 394, 404 Окиснення 261 жирів 257 білків 257 біологічне 261 вуглеводів 257 Оклюзія 85, 124, 564 Око 138, 146 Окостеніння 287 Оксалоацетат 264, 314 Оксигемоглобін 490,611,612 Оксигенація 611

гіпербарична 544, 634 Оксигемометр 594 Оксид

азоту 104 азоту-синтаза 546 вуглецю 104 Оксинтомодулін 320

Окситоцин 102, 216, 223, 225, 228, 230, 363, 412,413, 563 Олігодендроцит 45, 57 Олігоменорея 410 Олігонуклеотид антисенсовий 21 Олігоурія 666

Олігофренія фенілпіруватна 93

Омепразол 451, 456

Ондансетрон 215

Онкоген 24

Ооцит вторинний 399

Опіат 242

Опік 296

Опіоїд 135

ендогенний 135 Опір

крові 534, 536

периферійний загальний 580 судин периферійний 535, 588 судинний мозковий 565 Опромінення 215 Опсин 146, 148 Опсонізація 474 Опускання яєчок 397 Орган

вомероназальний 174 Ґольджі сухожилковий 121, 122, 130 ендокринний 404 Корті 110, 161, 167, 168 лемешево-носовий 174, 239 навколошлуночковий 215, 226, 563 нейрогемальний 563 отолітовий 162

субфорнікальний 222, 418, 584 судинний кінцевої пластинки 222, 418, 563

чуття 110, 138

шкірний 111 Органела 7

Організація структурна автономних відцентрових шляхів 207 Орексин А 220 Орексин В 220

Орієнтація у просторі 171, 255 Орнітин 270, 271

Орнітинкарбомоїлтрансфераза 271 Орозомукоїд 496 Ортопное 591, 607 Осмоляльність 4 плазми 222, 227 загальна 5 сечі 656 Осмолярність 4 Осморецептор 222, 455, 593 Осмос 4

Основа серця 521 Остеоартрит 376 Остеобласт 352, 354, 355, 357 Остеокальцин 354 Остеокласт 352, 354, 355, 474 дефективний 354 Остеомаляція 354, 357 Остеон 352 Остеонектин 354 Остеопетроз 354, 355, 357 Остеопонтин 354 Остеопороз 340, 349, 405, 487 дифузний 355 інволюційний 355 Остеофіброма 360 Остеоцит 351,352

Острівець підшлункової залози 443, 448 Острівці ЛанГерганса 306 Осцилоскоп катодний 48 Отвір

Люшка 560 Маженді 560 Отоконія 162 Отоліт 162 Отруєння водне 658 ціанідами 634 чадним газом 628, 633, 635 Оубаїн 424

ендогенний 549 Офтальмоскоп 140 Пазуха сонна 552, 553, 577 Паклітаксел 12 Паличка 139, 141, 146,217 Корті 161 нюхова 172

Пальмітоїлетаноламід 104 Пальці цинкозв’язані 20 Пам’ять 247

довготривала 247, 251 епізодична 247 короткочасна 247 підсвідома 247 робоча 247, 250 свідома 247 семантична 247 Пангіпопітуїтаризм 373, 386 Панкреатектомія 312, 318 повна 325 Панкреатит гострий 458 хронічний 325 Пантотенат 438 Параганглія 327 Параліч

діафрагмального нерва білатеральний 598

клубової кишки 467 млявий 189 спастичний 189 тремтячий 200 Параплегія 193

Паратгормон 350, 351, 355, 357-359, 362

Паратиреоїдектомія 360

Паратіон 213

Паркінсонізм 200

Пастка

V білків 26 Т білків 26

Патогенез гарячки 235 Пауза компенсаторна 511 Пелагра 289 Пеніциламін 178 Пентоза 264,431,432 Пепсин 430, 433 Пепсиноген 432, 452 Пепсиноген І 432 Пепсиноген II 432 Пепстатин 420 Пептид 269 С 307,308 РТНгР 360 YY 447, 455

гастрин-рилізинг 455, 448 гідрофобний сигнальний 16 глюкагоноподібний 1 320 глюкагоноподібний 2 320 , залежний до паратгормону 350, 359, 360

з’єднувальний 307 кальцитонінгензалежний 361 кишковий 221 натрійуретичний 422, 423 С-типу 422 мозковий 422 передсердний 549 опіоїдний 101, 102, 246, 407 пресорний 589

проміжної частки кортикотропіно-подібний 364 сигнальний 21 трефоїловий 452 Пептидаза 430 Передавання звуків 166 однонапрямлене 79 Переднавантаження 523 Передпотенціал 502 Перелом

Колліса 355 черепа 561 Переміщення

пам’яті міжкіркове 249 хлору 616

Перенесення енергії 261 Переносник глюкози 309 натрійзалежний 309 Перерозподіл крові 584 Перетинка барабанна 159, 164, 166 вторинна 161 Перетяжка Ранв’є 51 вузлова 45

Перехрестя зорове 140, 156 перерізане 249

Перешийок щитоподібної залози 291 Перешкода судинна 534 Перикард 518

Перилімфа 160, 163, 166, 167 Периметр 156 Периметрів 156, 157 Перистальтика 441, 465

ПОКАЖЧИК / 757

кишкова 467 Перицит 530, 641 Період

абсолютної рефрактерності 50, 71 відносної рефрактерності 50 дозрівання статевого 373, 384, 424 латентний 48 “наздоганяння росту” 373 передвикидання 520 півжиття 299

біологічного 226 підлітковий 384 пренатальний 601 пубертатний 372, 384 рефрактерний 50 росту 372 уразливий 511 фертильний 401

швидкого наповнення шлуночків 521 Перйодат 304 Пероксид водню 293 Пероксисома 11 Пертехнетат 304 Перфорин 481, 482 Перфузія 603, 607, 608 капілярна 585 тканинна 587 Перхлорат 293, 304 Петля

Ген де 351,542,655,657 присередня 176 Печера фолікулярна 397 Печінка 267, 271, 276, 281, 421, 459, 460, 473, 582

Пил вушний 162 Пипка дуоденальна 457 Пиття обіднє 222 Півкуля

домінуюча 253 категорична 253, 565 мозочка 202 репрезентативна 253 Пігмент

довгохвильовий 153 жовчний 460 зеленочутливий 153 короткохвильовий 153 світлочутливий 153 середньохвильовий 153 синьочутливий 153 червоночутливий 153 Пігментація 349 плямиста 349 шкіри 365 Підвищення

альвеолярного Р02 631 артеріального тиску 564 здатності до автоматії 509 серединне 215 серединне гіпоталамуса 230 температури 545, 580, 581 центрального венозного тиску 424 Підгрупа крові 493 Підйом дикротичний 520 Підсилення

негативне 249 позитивне 249 Пізнання 237 Пікнодисостоз 11 Пік-потенціал 49 Пінказа 25 Піноцитоз 25 Піраміда ниркова 225 Піридоксин 289, 438

Піримідин 273 Піроген ендогенний 235 Піруват 66,263,314,321,323 Піруваткарбоксилаза 314 Післянавантаження 523 Пісок епіфізарний 424 Пітуїтоцит 364 Піхва 398

Плазма 1,473,495,535,579 Плазмін 499, 571, 582 Плазміноген 571

урокіназного типу 499 Пластина базальна 9 Пластинка

волокниста 161 епіфізарна 352 кінцева рухлива 61, 106 I-VI 126

Пластичність 76, 130, 191 дендритних шипів 78 кіркова 128, 169 слухова 169 Плато 70, 501 Плацебо 135 Плацента 356, 574, 589 Плетизмограф 533 Плетизмографія 532

оклюзійна венозна 533 Плин

венозний 543 крові 521 ламінарний 521 плазми нирковий 645 ефективний 645, 654 турбулентний 521 Плід 564 Плідність 417 Площа поверхні тіла 260 Площина скронева 169, 253 Пляма 162

жовта 140, 156 збереження 157 сліпа 140

щільна 419,420,642 Плямка 150

Пеєра 434, 464 Пневмонія

аспіраційна 599 пневмококова 236 Пневмоторакс 631, 632 аспіраційний 632 відкритий 632 закритий 632 напружений 587, 632 Пневмоцит зернистий 595 Поведінка

емоційна 247 інстинктивна 214, 247 материнська 240 статева 238-240, 245, 377 Повернення венозне 526 крові венозне 581 Повітря альвеолярне 604, 605 Повтор тринуклеотидний 24 Поглинання

зворотне 87, 94 кисню скелетним м’язом 580 радіоактивного йоду 303 Подагра 11, 274 вторинна 274 первинна 274 Подоцит 641 Подразнення 75

Подразник 47

адекватний ПО, 124 безумовний 248 больовий 123 максимальний 53 надмаксимальний 54 осмотичний 226 умовний 248 Позіхання 159, 624 Показник екстракційний 645 Поле

гіпоталамуса передзорове 235 заднє 215 зору 156

кіркове головного мозку

моторне додаткове 190,191 слухове асоціативне 161 соматосенсорне 190 рецептивне 114 Полідипсія 228,312,313,316 Поліморфізм довжин рестрикційних фрагментів 17 Поліпептид 228, 269, 447 GLP-1 221 YY 322

вазоактивний інтестинальний 148, 442, 446, 448, 449 гліцентинзв’язаний 320 ппюкозозалежний інсулінотропічний 447 інгібувальний шлунковий 319, 442, 446-448

інтестинальний вазоактивний 447, 546, 560, 596, 599 панкреатичний 306, 322 пролактин-рилізинг 388 Полірибосома 21 Полісахарид 429 Полісома 21

Поліурія 228,312,375,666 Поліфагія 221 Поліцитемія 535, 630, 633 Пологи 412 Помпа 9 Na+-K+ 28 йодидна 293, 294 м’язова 543 потенціалозалежна 31 протонна 352 торакальна 543

Поповнення сенсорних одиниць 115

Пора смакова 175

Поріг

болю 245

вібраційної чутливості 136 двоточковий 137 деполяризації 49 зоровий 155 нирковий 652

для глюкози 267 нюхового відчуття 173 Порушення

гіперкінетичне 200 гіпокінетичне 200 місячного циклу 409 нагнітальної функції дихальної системи 630

статевої диференціації у людини 381 стереогнозису 137 транспортування глюкози 325 функцій осьових м’язів 192 Послаблення рухової активності нейтрофілів 478

Послідовність лідерна 21, 223

758 / ПОКАЖЧИК

тринуклеотидна 200 Постава 188-192 Постпотенціація 124 Потенціал

анелектротонічний 50 біоелектричний кори головного мозку 180

генераторний 112 дії 47-49, 52, 70, 146 двофазовий 52 монофазовий 49 складний 54 електротонічний 47, 50 збудженння первинний 180 збудження постсинаптичний 117 повільний 209 швидкий 209 з’єднання

гальмівний 108 збуджувальний 108 кателектротонічний 50 кінцевої пластинки 106 мініатюрний 106 мембранний 163

спокою 48, 52, 70, 74 пейсмекерний 502 піковий 49, 441

постсинаптичний гальмівний 82 рецепторний 112 рівноваги 6 спокою 501 Потенціація

довготривала 98, 105, 250 посттетанічна 105

Потенціювання постекстрасистолічне 524 Потік

йонний 52 лінійний 533 основний 560 Потовиділення 299 Потовщення синаптичне 45 Потуги 413

Потяг статевий 238, 239 Похідні

андрогенів 328 арахідонової кислоти 31, 37 Правило дерматома 134 Преальбумін 295, 296

тиреоїдозв’ язу вальний 496 Прегненолон 334-346, 348 Прегормон 22 Преднізолон 333 Прееклампсія 589 Презентування антигену 483 Прекалікреїн 549 Препарат

антиаритмічний класу І 513 антитиреоїдний 293 білкових фракцій 587 інсуліну 310 наперстянки 591

протизапальний нестероїдний 274, 452 456

Препрогастрин 443 Препроглюкагон 320 Препроенкефалін 329 Препроінсулін 307 Препропаратгормон 358 Препропресофізин 223 Препроренін 416 Препро соматостатин 102 Пресбіопія 144, 145 Пресенілін 1 252 Пресенілін 2 252

Пригнічення імунних відповідей 287 Приголомшення міокардіальне 571 Принцип

Бернуллі 538

точкового представництва 129 Фіка 522, 564, 645 Припадок епілептичний 187 Приплив жару 386

Са2+ пул-керований 36 Прискорення

кутове 159, 170 лінійне 159, 170 Приступ

глобальний 187 локальний 187 частковий 187 ядухи 638 Пріон 187

Проадреномедулін амінокінцевий 20 пептид 549

Пробенецид 274 Пробудження 245 Провідник об’ємний 52 Провідність

АВ прискорена 512 антидромна 51 кісткова 167 кісточкова 167 ортодромна 51 повітряна 167

стрибкоподібна (сальтаторна) 51 Провітамін D3 356

Прогестерон 100, 228, 333-335, 377, 400, 406

Прогестин 355, 407, 409 Прогнатія 376 Прошйтрин 305 Продинорфін 102 Продукт

Амадорі 325

гена супресора пухлин Р 53 23 розпаду фібриногену 499 Проеластаза 430 Проензим 432 Проенкефалін 102 Прозак 243, 410 Прозопагнозія 255 Проінсулін 307 Проказа 236 Прокаїнамід 526 Прокарбоксипептидаза В 430 Прокаріот 8 Прокляття Ондін 624 Проколіпаза 430

Пролактин 228, 240, 243, 245, 363, 368, 375, 387, 388, 399,411 гіпофізарний 387 Пролежень 193 Пролін 270

Проліфератор пероксидний 11 Проліферація хондроцитів 360 Проміжок

аніонний 675

міжклітинний латеральний 642, 651 Промотер 18 Проникність капілярів 549 капілярної стінки 582 клубочкових капілярів 648 Проопіомеланокортин 102, 220, 341, 363, 364

Пропанолол 299 Пропаратгормон 358

Пропердин 481 Пропілтіоурацил 293, 304 Пропорція Рейлі 153 Пропранолол 420

Пропріорецептор 110, 171, 194, 625 м’язів 627

Пропріорецепція ПО, 130 Проренін 412, 416

Простагландин 104, 235, 283, 284, 341, 361, 392, 413, 420, 452, 453, 476, 546, 609, 646 D2 185 Е 282 Е2 185

Простатит 392

Простациклін 283, 285, 341, 420, 488, 498, 546

Простір

інтерстиційний 580 матриксовий 10 мертвий 603

анатомічний 604 загальний (фізіологічний) 604 фізіологічний 633 сахарозний 2 субарахноїдальний 560 Протаномалія 154 Протанопія 154 Протеаза 294, 476, 633

активних рецепторів 609 інсулінова 308 панкреатична 431 Протеасома 481 26S 273

Протеїнкіназа 34, 87, 269 А 266,282,320,335,633 С 39

цАТФ-залежна 633 циклінозалежна 18

Протеїноз легеневий альвеолярний 602

Протеїнурія 665, 666

Протеоглікан 10

Протодіастола 518

Протока

артеріальна 574, 575 венозна 574 Вірсунга 457 Вольфа грудна 500 жовчна 459 загальна 457 міхурова 459 печінкова загальна 459 Санторіні 457 сім’явиносна 228, 389 сім’явипорскувальна 389 сльозова 142 щитоподібно-язикова 291 Протоонкоген 24 Протромбін 499 Профосфоліпаза А2 430 Проходження нервових імпульсів 45 Процес

оклюзії 79 підсилення 79 реверберації 79

Процесинг посттранскрипційний 18 Прутень 392 Псевдогермафродитизм жіночий 336, 338 чоловічий 383, 384, 395 Псевдогіпоальдостеронізм 349 Псевдогіпопаратиреоз 359 Псевдогіпопаратиреоїдизм 42

ПОКАЖЧИК/759

Псевдопубертат передчасний 385, 397

Псевдохолінестераза 91, 245

Псилоцин 243

Психоз 245

Пубархе 384

Пубертат пізній 386

Пул

альбуміну загальний 496 амінокислот 270 метаболічний спільний 260 Пульс 520

альтернувальний 591 артеріальний 520 колапсуючий 520 Корріґана 520 яремний 520 Пурин 273 Пурпур зоровий 146 Пурпура

тромбоастенічна 489 тромбоцитопенічна 489 Пухирець синаптичний 77, 78 Пухлина

ВІП-секретувальна 447 гастриносекретувальна 435 гіпофіза АКТГ-секретувальна 376 епіфіза 386 естрогенозалежна 415 клітин Лейдіґа 397 медулярна надниркова 323 передньої частки гіпофіза 375 соматостатинсекретувальна підшлункової залози 322 Пухлини легень 227 Пучок

Бахмана міжвузловий передній 501 Венкебаха міжвузловий середній 501 вентральний норадренергічний 244 Гіса 501,509,506,510 дорсальний норадренергічний 244 дугоподібний 253, 254 Кента 512

міжвузловий передній 501 оливо-завитковий 161 таламічний 198 Тореля міжвузловий задній 501 Рабдоміоліз 586 напруження 582 Радикал вільний 476, 585, 586 Радіоімуноаналіз 33 Радіонукліди 569 Радість 242 Рак

ендометріальний 355 легень 227 матки 406

молочної залози 355, 406, 543 надниркової залози 349 передміхурової залози 392 щитоподібної залози 292 Раковина носова 175 Ралоксифен 406 Ранітидин 456 Рахіт 291,354,357

вітамін-Б-резистентний тип І 357 вітамін-О-резистентний тип II 357 Реабсорбція 267,313 C1- 650

Na+ 418,642,650 води 642

канальцева 641, 649 НС03— 635

Са2+ в дистальних канальцях 359 Реактивність

надниркових залоз 341 судинна 339 Реакція

акросомальна 410 вегетативна 238 вентиляційна 621 вестибулярна положення 197 видовження 121 відторгнення 487 генераторна 47 динамічна 119 дифузна вторинна 180 емоційна 193 запальна 632 згинальна 124 імунна неспецифічна 476 “магнітна” 194 на холод місцева 546 нападу 240 опори негативна 194 опори позитивна 194 полімеразно-ланцюшва 17 пристосувальна терморегуляторна 234 розгинальна перехресна 123 розміщення 194, 198 сполучення 293 статична 119 стрибання 194, 198 трансфузійна гемолітична 493 тривоги 182, 186 уникання 240, 242 “що це?” 248 Регенерація нерва 109 Регулювання

апетиту 221, 222 дихання 214 нервове 616

хімічне (гуморальне) 618 клітинного циклу 273 мимовільне (автоматичне) 616 низхідне 312 постави 188, 192 рецепторів 33 секреції слини 449 серцевої діяльності гетерометричне 523 шмометричне 523 супраспінальне 195 Регулятор

глюкози нирковий 267 муковісцидозний трансмембранної провідності 22 Регургітація крові 517,521 Режим харчування Аллена 316 Резерв крові лужний 676 Резерпін 87, 93, 186 Резистентність 600 андрогенова 414 віскозна 602 до інсуліну 287 до тиреоїдних гормонів 303 еритроцитів 489 осмотична 489 периферійна 303 повітряна 602 слизової 456

Резонанс ядерно-магнітний 190, 191,565 функційний 131, 152, 168, 191, 247, 254, 255

Резонатор 166 Резорбція 353 Резорбція кістки 350 Резулін 319 Резус-належність 494

Рекомбінація 16 хромосом 16 Рекомпресія 638 Релаксація адаптивна 454 Релаксин 369, 377, 407 Ремоделювання кістки 350 Ренін 222, 327, 345-349, 416, 418, 420, 423, 424, 433, 549, 555, 577, 584, 588, 589, 642, 646, 648, 665 Реперфузія 571 Ресинтез

аеробний 625 цГМФ 148

Ресинтезування АТФ 626 фосфорилкреатину 626 Ретенція С02 606 Ретикулоцит 585 Ретиналь 146 Ретинальї 147, 148, 155 Ретинені 146 Ретиніт пігментний 43 Ретиноїд 33 Ретинол 146 Ретинопатія 325 діабетична 325 недоношених 635 Рефлекс

автономний 195 аксон 551, 573 антигравітаційний 193 ахіллів 298 барабанний 166 Безольда-Яріша 555, 623 Бейнбріджа 555 вестибулоочний 206, 250 виділення молока 228,413 випрямлення 193, 194, 197 зоровий 194, 197 “з тулуба на голову” 197 “з тулуба на тулуб” 197 лабіринтний 194, 197 шийний 194, 197 відрази до їжі умовний 249 відсмикування 123, 124, 194 гастроезофагальний 451 Герінґа-Брайера 623 гіперактивний 189 дефекації 467 динамічний 192 ентерогастральний 455 захисний 298 зіничний світловий 197 колінний 117, 118 короткочасний 192 Кушінга 557, 566 лабіринтний тонічний 196 локомоторний 193 маси 195 міотатичний 117 моносинаптичний 117 набутий 248 око-серцевий 510 орієнтувальний 248 переляку 100 полісинаптичний 122 почухування 124 присінково-очний 171 реноренальний 645 розтягування 117, 192, 194-196 зворотний інверсний 121 світловий зіничний 144 світловий поєднаний 144 соматосимпатичний 552 спінальний 192, 193

760 / ПОКАЖЧИК

статевий 195 статичний 192 умовний 193, 248 уникнення умовний 249 фазовий 192 хапальний 197 шийний тонічний 194, 197 шлунково-клубовий 467, 469

Рефлюкс 450,451,467 сечі 667

Рецептор 9, 33, 54, 87, ПО, 126, 141

1,25-дигідроксихолекальциферолу 357 фібробластичноіо фактора росту 3 374 5-НТЗ 215

а-адренергічний 94, 330 а2-адренергічний 319 ОЦ-пресинаптичний 441 р-адренергічний 94,330,319,321 Р, 330,503,524 Р2 266, 330 Р3 279, 330

у проліфератор-активований перо-ксисомний 319 AT, 419,591 АТ2 419,420 В ендотеліальний 470 D2 372

hPTH/PTHrP 359,360 IgE 476 ML1 425 ML2 425 NMDA 98, 131 PTH2 (hPTH2-R) 359 Trk 54

активіновий 396

АМПА 98

ангіотензину II 419

ацетилхоліновий 91

бензодіазепіновий периферійний 100

больовий 130-132

брадикініновий 549

вазопресину 225

високоафінний 54

високого тиску 226

ГАМК 100,241

ГАМКД 84,205,245,321

ГАМКВ 84

гангліозидний GM-1 436 гістаміновий 97

гладких м’язів легеневих артерій 608

гладких м’язів легеневих вен 608

глюкокортикоїдний 338, 344

гормону росту 367

гуаніліновий 448

дигідропіридиновий 63

дотику 129, 136, 171, 228

дуги аорти 552, 554

ендотеліновий 547

естрогеновий 405

ІЛ-2-ІЛ-7 479

інсуліновий 308,311,312

іритантний 623

йонотропний 97, 98

каїнатний 98, 148

капсаїциновий 130, 131

каротидного синуса 552

ЛГ 387

легеневий 556

лейкотрієну В4 285

лептиновий 220

лівого шлуночка 555

ЛПНЩ 281

М, 91,92

М2 мускариновий 211,245

М3 мускариновий 453 М4 319

метаболотропний 97 мінералокортикоїдний 344 мішечка 159 Н, 573 Н2 453,456

натрійуретичних пептидів 423 низького тиску 226 нікотиновий 245 НІЦЛ 333 нюховий 173 окситоциновий 228 опіатний 135, 363 орфановий 135 очисний 281 передсердя 553

пероксисом проліферативно-активу-вальний 11 плазміногену 499 пресинаптичний 87 пролактину 387, 479 пуринергічний 104 ретиноїду X 297 ріанодиновий 63, 236 рівноваги 159

розтягування передсердь і великих вен 227

серпентиновий 37 сітківки 637 слуху 159

сонної пазухи 552, 554 тактильний 112 температурний 130 тепловий 130 тиреоїдний 297 тиску 171 Т-клітин 484 тонічний 113 ТТГ 300 фазовий 113 фібробластів 586 фібробластний 374 ФСГ 387

холодовий 126,130 ХЦК-А 221 ХЦК-В 221 Реципієнт 487 Речовина

Р 100, 101, 103, 130, 132, 135, 148, 244, 441, 448, 541, 546, 560, 573, 599 галюциногенна 243 губчаста 127 драглиста 126 запашна 173, 174

мозкова надниркових залоз 209, 216, 327,378,331

Мюллера інгібувальна 379 Ніссля 108

органічна осмолітична 5 світлочутлива 146 сіра центральна 245 солодка 177 чорна 198

сітчаста 198 щільна 198 Рибонуклеаза 430 Рибосома 16,21 Рибофлавін 289, 438 Ригідність 67, 196, 201, 301 декортикаційна 196, 198 децеребраційна 195, 196 зубчастого кола 201 моторна 298

м’язів 627

свинцевої трубки 201 Рикетсіоз 236 Рилізинг-фактори 228-231 Ритансерін 185 Ритм

добовий 342

електричний базальний 441 ідіовентрикулярний серцевий 508 тонусу бронхів циркадний 599 циркадний 217, 243, 342, 425 Ріанодин 63 Рівень

деполяризації критичний 49, 50 екскреції креатиніну 272 загального обміну 260 збудження 248 конкордантності 326 ліпідів 339

максимального поглинання кисню 583 обміну

максимальний 260 мінімальний 259 робочий 260 смертності 283 утилізації кетонів 315 холестеролу 287 Рівновага 192 Рівняння

альвеолярного газу 605 Гендерсона-Гассельбальха 671 Ґіббса-Доннана 6 Нернста 6, 52 сталого поля Ґолдмана 7 Рігор кальцієвий 516 Рідина

амніотична 418 внутрішньоклітинна 1 інтерстиційна 1, 429, 585, 587, 622 мозку 560 міжклітинна 2 позаклітинна 1, 420, 422, 423 ротової порожнини 177 спинномозкова 560, 561, 622 Різниця артеріовенозного 02 573 Ріст 299, 372

внутрішньоутробний 372 лінійний 368 РНК 273

матрична 18,20,21,33,338,344,356, 417

рибосомна 18 транспортна 18, 21 РНК-полімераза 18 Робота

еластична 602 м’язова 259 нееластична 602 Рогівка 138 Родопсин 146, 148 Розвиток гонад 378 ембріональний 531 мозку 298 яєчка 380 яєчника 380

Роздвоєння другого тону серця фізіологічне 521

Розділення мозолистого тіла 249 Розкриття шийки матки 228 Розлад

геморагічний 499 ішемічний 546 мовлення 254

ПОКАЖЧИК / 761

поведінки у разі швидкого сну 187 сну 187

шлунко-кишковий 290 Розмір лінійний 372 Розміщення 198 Розпад білків 273 Розпізнавання антигену 483 облич 255 Розслаблення

ізоволюметричне 518 рецептивне 454 Розчин

вуглеводів високої молекулярної маси 587

гіпертонічний 5, 564, 587 гіпотонічний 5 ідеальний 4 ізотонічний 5 фізіологічний 587 Розчинник 4 Розчинність С02 614 Розширення

вен варикозне 543 термінальне 77

Розщеплення глюкози анаеробне 66 Росток

еритроїдний 489 мієлоїдний 473 Рубець 582 Рух 188

вестибулярний 157 коловий 509 комбінований 201 конвергентний 157 координований 188 очний 157

плавного стеження 157 сакадований 157 Сайт зал ізозв’язу вальний 438 Саліцилат 296 Самосплайсинг 18 Самостимуляція 242 Саралазин 420 Сарафотоксин 547 Саркоїдоз 227, 356, 606 Сарколема 58 Саркомера 60 Сахараза 429-431 Свербіння 136 Свинець 354 Сегмент QT 514 ST 513,514 початковий 45, 83 спинномозковий 188 Секрет бронхіальний 609 Секретин 319, 321, 361, 442, 446-448, 454, 457, 458, 463 Секреція 223 Н+ 660 АКТГ 339 аміаку 661 ацетилхолінова 441 вазопресину 226 глюкагону 321 інсуліну 307,319,320,445 базальна 317 канальцева 337, 641, 649 катехоламінів 234 молока 413 пепсиногену 452 реніну 420 соляної кислоти 452

ТТГ 295, 341 у товстій кишці 467 шлункова 452, 454 Селезінка 473, 478, 490 Селектин 14, 474, 476 Селекція клональна 483 Селен 287 Селеноцистеїн 296 СеленоцистеїнЗ 270 Селіакія 466 Семифорин 80 Сенсибілізація 105, 248 Сепсис 586 Серин 270

Серинтреонінпротеїнкіназа 344 Серотонін 87, 94, 148, 216, 234, 243, 245, 271, 341, 425, 441, 443, 495, 496, 555, 556, 564, 609, 610 Серце 299

донорське 623 легеневе 590, 633 трансплантоване 526 Серцебиття 520 Сечівнцк 228, 389, 398 Сечовиділення мимовільне 587 Сечовина 177, 271, 562, 657, 658, 671 Сечовипускання 667, 658 Сибірка 236 Сила

гравітаційна 543

заломлювальна кришталика 144

звуку 165

порошва 49

Старлінґа 542, 541

тяжіння 577

Симпатектомія 340, 550, 557, 580 Симпорт 29, 432 Бабінського 192 Симптом

нейроглікопенічний 316 нестачі йоду 294 Труссо 360 Хвостека 360, 635 Синапс 77, 79, 80 аксо-аксонний 84 м ’ язово-нервовий 106 непровідний 108 нервово-м ’язовий 106 Шаффера 105 Синаптобревін 79 Синдом

адреногенітальний 335, 338, 348, 349, 380

Барттера 650 Вернера 43 відміни 404

Вольфа-Паркінсона-Уайта 512, 513 вродженого продовження інтервалу QT 637

вродженої гіперплазії надниркової залози 335

гіпоталамічнош ожиріння 219 Дауна 252,381 дистрес респіраторний 635 гострий 586 новонароджених 601 довгого інтервалу QT 511 Елерса-Данлоса 354 Зеллвегера 11

Золлінгера-Еллінсона 361,456 імунодефіциту 487 Калеманна 231 Кальмана 175, 397 Картагенера 609

Каспера Гаузера 374 Кляйнфельтера 381 Конна 349

Криглера-Найяра 564 крихкої Х-хромосоми 24 Кушінга 323, 325, 355, 340, 349, 376, 487, 591

АКТГ-залежний 340 АКТГ-незалежний 340 Ламберта-Ітона 107 Лауна-Ґанонга-Левіне 512 Ліддла 589, 650, 663 Мак-Кардля 69 Мак-Кюна-Олбрайта 43, 410 мальабсорбції 466, 496 глюкози/галактози 432 набутого імунодефіциту 487, 494 “невідповідної” гіперсекреції антидіуре-тичного гормону 227 Нельсона 230, 376 нефротичний 666 Пендреда 170 передмісячний 410 подовженого інтервалу QT 70, 170 раптової дитячої смерті 637 ригідності 100 розчавлення 586 слабкості синусовош вузла 507 сліпої петлі 469 спастичного паралічу 189 Стокса-Адамса 508 таламічний 135 Тернера 381

ураження нервової системи гіпербарією 637

Фанконі 654

фемінізації тестикулярний 384 хронічного болю 135 Чієрі^Фроммеля 414 Шигена 376 Синкопе 586

вазовагальне 587 зусилля 587 каротидного синуса 587 кашлю 587 ковтання 587 нейрокардіогенне 587 Синтаза NO 392 Синтаксин 79 Синтез

ацетилхоліну 90 білка 20

білків плазми 460 гемоглобіну 492 глікогену 266 жирних кислот 314 колагену 582 паратгормону 358 тригліцеридів 314 Синус

венозний мозковий 560 вінцевий 568 каротидний 552, 553, 577 молочний 228 Синхронізація 182 Синцитіотрофобласт 411 Синька метиленова 634 Сироватка 495 анти-D 494 Система

у-еферентна 119 АБО 493

активаційна ретикулярна 179 аміноергічна 243

762 / ПОКАЖЧИК

АМК-ергічна 200 антигенів Rh 494 бікарбонатна 661, 672 біліарна 459 вербальна 250 виконавча центральна 250 винагороди 242 мозку 249 візуоспатична 250 гаверсова 352

гіпофізарно-щитоподібна 305 глюкуронілтрансферазна 337 голубої плями 244 горбово-лійкова 245 дихальна 593

дофамінергічна чорноречовинно-смугаста 200 екстрапірамідна 189 ендокринна 257 ентерична нервова 440 задоволення 242 кірково-спинномозкова 188 кірково-ядерна 188 коагуляції

внутрішня (кров’яна) 498, 549 зовнішня (тканинна) 498 комплементу 474, 478, 479 кровообігу 473

лімбічна 179,214,216, 237,238,243, 245, 247, 626 лімфатична 473

множильна течійно-протитечійна 657 моноаміноергічна 246 Мюллера протокова 379 невизначено-таламічна 245 нервова

автономна 132,207, 322 анаболічна 212 ентерична 208 неадренергічна 209 нехолінергічна 209 парасимпатична 209 рухова мала 118 симпатична 221, 420, 550 центральна 45, 77, 117, 188-206, 214-216, 235, 404,441,564, 587 неспецифічна 180 “низького тиску” 538 норадренергічна 243 передньолатеральна 126 петельна 126 пірамідна 189 плазміногену 499 поглинання С02 259 покарання 242 покриву латеральна 244 портальна гіпофізарна 215 регулювання постави 188,192 ренін-ангіотензинова 222, 416, 418, 420, 421

репарації ДНК 10 ретикулоендотеліальна 477 ретикулярна 131 активаційна 126 саркотубулярна 60 середньомозкова-кіркова 245 серотонінергічна 243 серцево-судинна 577 статева жіноча 397, 398 статева чоловіча 389 тканинна ренін-ангіотензина 418 тканинних макрофагів 477 травна 429

транспортна еритроцитів 433

уникання 242, 249 фібринолітична 499 флавопротеїнцитохромна 261 холінергічна внутрішньосмугаста 200 чорноречовинно-смугаста 245 Систола 518, 568 антральна 454 електромеханічна повна 520 передсердна 501, 517 шлуночкова 501,517 Сифіліс 578 Сіалопротеїн 648 Сік

кишковий 457 підшлунковий 457 шлунковий 452 Сілденефіл 392 Сіль 542

йодована 303 Сітка

ендоплазматична 16,47,223,291,307, 333, 357

гладка 328, 334, 462, 463 Гранулярна 307, 334, 435 саркоплазматична 60, 62, 63 Сітківка ока 138-140, 148, 245 Скатол 469 Склепіння 238, 251 Склера 138 Склероз

аміотрофічний боковий 252, 476 розсіяний 45, 486 Скополамін 246 Скоротливість міокарда 529 Скорочення

внаслідок дії маси 467 голодне 454 голодове 221 ізометричне 63 ізотонічне 63 м’язів 63, 66

ізометричне 580 ізотонічне 580 поодиноке 61 маткове 413 позачергове 509 сегментарне 465, 467 селезінки 584 скелетних м’язів 232 тетанічне 64 тонічне 465 Скотома

геміанопічна 156 об’єктивна 156 пригнічення 158 Скотопсин 146 Скринінг-тест 392 Слабість розумова 349 Слабоумство 287 Слиз 452

кишковий 465 Слина 448, 449 Слиновиділення 214,449 Сліпота 157 кольорова 154 куряча 289 нічна 155 Слух 164 Смак 172, 176 кислий 177 солодкий 177 солоний 177 Смерть раптова 170, 590 Смуга

З 673

А скелетних м’язів 58, 62 Н скелетних м’язів 58 І скелетних м’язів 58 діагональна зони Брока 185 медіальна 242 нюхова латеральна 173 нюхова проміжна 173 супресорна 198 Смугастість м’язів 58 Смужка судинна 163 Сновидіння 185

Солі жовчних кислот 434, 460, 463 Соматомамотропін людини хоріонічний 411 Соматомедин 369, 372 С 369

Соматостатин 102, 148, 221, 229, 231, 301, 306, 312, 322, 323, 370, 445, 448, 454 Соматостатин 14 322, 448 Соматостатин 28 322, 448 Сомнабулізм 187 Сон 179,247

з швидкими рухами очей 182, 243 повільнохвильовий 182 швидкий 186 Сосочок

грибоподібний 176 дуоденальний 459 жолобчастий 176 ниткоподібний 176 Спазм 132 артеріол 584 прекапілярних венул 585 прекапілярних сфінктерів 585 Спазмофілія 635 Спайк 441

мосто-колінчасто-потиличний 182 Спайка задня 424 повідцева 424 Спалах фазовий 224 Спастичність 195 Спектрин 489

Спектроскоп абсорбційний полум’яний 594

Сперма 228, 391

Сперматид 390

Сперматогенез 389-391, 394

Сперматогонія 390

Сперматозоїд 16,228,389-391,417

Сперматоцит

вторинний 390 первинний 390 Спеціалізація півкуль 253 Співвідношення

ветиляція-перфузія 607 інсулін-глюкагон молярне 321 Спікул 351

Спіраль внутрішньоматкова 409 Спірометр 259 Спіронолактон 665 Сплайсингосома 18 Сплетення

Ауербахівське 440 Мейснерівське 440 міентеричне 440 первинне 215 підслизове 440 судинне 562

Сплутаність свідомості 579 Сповільнення внутрішньоутробного росту 311

Споживання води 245 їжі 217

міокардом 02 527

ПОКАЖЧИК/763

базальне 526 Спокій 241 Сполука

амфіпатична 461 проміжна 271 хелатоутворювальна 499 Спонукання до дії 237 Спорідненість 295 Спрага 222, 223, 583, 669 Сприйняття підкіркове 131 Спру 289

тропічний 466 Стаз капілярний 583 Стала часова 82 Стан

гальмівний центральний 125 еутиреоїдний 295 збуджувальний центральний 125 інактивації 52 коми 185

лихоманковий 296 маніакально-депресивний 565 міхура сечового гіперактивний 668 непритомності 586 неспання 185 підпороговий 86 тривоги 179 Старіння 43 Статин 282

Стать жіноча генетично 377 Стать чоловіча генетично 377 Стеаторея 434, 466, 469 ентерогенна 435 панкреатична 435 Стеноз

аорти 527

атріовентрикумерного отвору 521 Стенокардія 547, 570 нестабільна 488, 546 стабільна 571 Стереогнозис 137 Стереоцилія 163, 164 Стерин 275 Стероїд 35

адренокортикальний 332 гонадний 332 протизапальний 285 синтетичний 333 тестикулярний 332 Стетоскоп 521 Стимулювання

температурне 171 теплове 171 транскрипції 34 Стінка капілярна 32 Стовбур

головного мозку 205 мозку 423 симпатичний 209 Стовп

дорсальний 126 проміжнолатеральний 207 Стовпець нейронів 191 Страбізм 145, 158 Стравохід 214 Страх 238,240-242 Стремінце 159, 166 Стрептокіназа 499, 57 Стрептоміцин 169 Стрес 231, 338, 339, 342, 349, 369 емоційний 331 зрізання механічний 533 Стрес-недостатність 630 Стрибання 198

Стридор інспіраторний 601 Стрихнін 100

гідрохлорид 177 Стріосома 198 Стрічка ободової кишки 467 Стрія 340

черевна фіолетова 349 Строфантин ендогенний 549 Структура білка

вторинна 270 первинна 269 третинна 270 четвертинна 270 інсуліну 307 кісткова ригідна 566 Ступінь ненасиченості гемоглобіну 628 Субстрат

інсулінового рецептора в клітинах 311 реніну 416 Судина 530

артеріолюмінальна 568 артеріосинусна 568 вінцева 527, 586 ємнісна 536, 550 капілярна головна 528 кровоносна 528, 606 лімфатична 645 люмінальна 568 молочна 464 опору 536,550 портальна

гіпофізарна 215 серединного підвищення 216 пряма 644

Судина-колектор лімфатична 541 Судома 635 Сукральфат 456 Сукцинатдегідрогеназа 10 Сукциніл-КоА 264, 276, 492 Сульфоефір 271, 275, 654 Сульфонілсечовина 318,319 Сульфурдіоксид 599 Сумація 85

просторова 82 скорочень 64 часова 82

Супероксиддисмутаза 43, 476 Суперродина IgG 14 Супресор пухлин 24

Сурфактант 341, 478, 536, 595, 600-602, 608, 632

Сухість шкіри 289 Сухотка спинна 668 Сфероцитоз спадковий 489 Сфігмоманометр 538 Сфінктер

Одді 457, 459, 463 прекапілярний 528 стравохідний нижній 450 уретри внутрішній 667 уретри зовнішній 667, 668 Сходи 160

барабанні 160 вестибулярні 167 присінкові 160 середні 161

Сцинтіосканограма грудної клітки 569 Таблиця

Ішігара 154

Рабкіна поліхроматична 154 Такролім 487 Таксол 12

Таламус 179, 184, 185, 187, 188, 199, 205, 245

вентральний 179 дорсальний 179 Таласемія 491 Тамоксифен 406 Тампонада серця 587 Тауматин 177 Таурин 270, 271

Тахікардія 291, 555, 556, 557, 586, 627 надшлуночкова 511 пароксизмальна 509, 519 вузлова 511 передсердна 510 з блокадою 510 пароксизмальна 510 рефлекторна 584 шлуночкова пароксизмальна 511 Тахікінін 37, 101, 102 Тахіпное 609, 627 Тварина

Клювер-Бюсі 240 мезенцефалічна 197 спінальна 123, 194 Телархе 384 Телерецептор 110 Телодендрон аксонний 45 Теломер 18 Теломераза 18 Тембр 165 Температура 612 оточення 235 тіла 245 Тензин І 420 Теорія

авторегулювання метаболічна 545 авторегулювання міогенна 545 драйв-блокувальна 242 кольорового зору Юнга-Гельмгольца 153 подвоєння 143 Теофілін 39, 319, 421 Тепло

активації 67 відновлення 67 релаксації 67 спокою 67 укорочення 67 Тепловіддача 231, 233 Теплопровідність 233, 234 Теплоутворення 231,232,258 Терапія

глюкокортикоїдна 336 радіоактивним йодом 303 Термогенез тиреоїдний 301 Терморегулювання 231 Тест

Вебера 169

на толерантність до глюкози 313, 376 Швабаха 169

Тестостерон 239, 335, 338, 377, 393, 396,

397

Тетанія 360, 635

гіпокальціємічна 350, 360 Тетанус 64, 71, 76

неповний (зубчатий) 64 повний (суцільний) 64 Тетрагідробіоптерин 94 Тетрагідрокортизон глюкуронід 337 Техніка петч клемп 27 Течія

крові 532 ламінарна 533 турбулентна 533 Тимін 16

Тимус 339,478,482 Тирамін 469

764 / ПОКАЖЧИК

Тиреоглобулін 291,292,304 Тиреоїдит Хашімото 302, 303 Тиреопероксидаза 293 Тиреотоксикоз 273, 301, 303, 323, 325, 590 Тиреотропін 291, 363 Тирозин 270, 271, 292, 293, 322, 329, 433, 445

Тирозингідроксилаза 92-94 Тирозинкіназа 41, 479 Тироксин 270, 292 Тироліберин 228, 231 Тиск

артеріальний 416, 532, 537, 551, 552, 554, 563, 567, 577, 584, 588 легеневий 606 середній 584

барометричний збільшений 637 бічний 538

венозний 543, 566, 577 периферійний 544 центральний 420, 543, 544 внутрішньобіліарний 463 внутрішньоплевральний 596, 603, 632 внутрішньочерепний 557, 558 внутрішньошлуночковий 518, 527 діастолічний 517,521,537,580 закриття критичний 535 інтерстиційний нирковий 645 капілярний 540, 606 кінцевий 538 онкотичний 32, 495 осмотичний 4, 489 парціальний 593 газів 605

перфузії ефективний 532 перфузійний 577 плазми осмотичний 669 позаклітинної рідини осмотичний 669 пульсовий 298, 301, 520, 537, 556, 584 середній 520, 537, 565 систолічний 517, 537, 539, 580 трансмуральний 536 у грудній порожнині 556 у капілярах клубочків 648 у легеневих капілярах 606 фільтраційний середній 649 яремний 520 Титін 60

Тіазолідиндіон 319 Тіамін 289, 438 Тіло

білувате 398 війкове 138, 139, 144 геморагічне 399 жовте 398, 399, 411 кетонове 276,278,314,321,339 колінчасте 149, 150 бічне 140 медіальне 161 Люїса 198

мигдалеподібне 140, 173, 237, 241, 243, 251, 253 мозолисте 424 склисте 138, 140 смугасте 198, 242, 250 сосочкове 238,251 сосочкоподібне 179 Тільце

Барра 379 Геррінга 223 Леві 202

Мейснера 111, 129 Пачіні 111-113, 129, 130, 136 пластинчасте 601

полярне друге 399 полярне перше 399 ультимобранхіальне 361 щільне 74 Тіоефір 261 Тіоурилен 304 Тіоціанат 304, 305 Тканина

безсудинна 2 жирова 221 бура 222 кісткова 351

м’язова гладка поліелементна 76 нервова 45, 46, 77, 80 хрящова 2, 374 щільна сполучна 2 Токсин

ботулінічний 79 коклюшу 40 правцевий 79 холери 40 Толазамід 318 Толбутамід 318

Томографія позитронна емісійна 127, 131, 140, 152, 168, 190, 191, 245, 247, 255, 564

Тон

базовий 168 серця

другий 521 перший 521 третій 521 четвертий 521 Тональність звуку 168 Тонічність 5 Тонус 74

активний 64 блукаючих нервів 551 кволий 121 м’яза 64, 121 пасивний 64 повний 64 розслаблений 121 Точка

бачення найближча 144 відповідності 156 вузлова 145 розриву 624 Трабекула 351 Травлення 429, 440 білків 432

вуглеводів 258, 263, 287 жирів 434 Транквілізатор 243 Трансаміназа 271 ГАМК 99

Трансамінування 271 Трансдуцин 147 Транскобаламін II 457 Транскортин 336 Транскриптаза зворотна 18 Транскрипція 18, 20 PU.1 354 Транслоказа 275 Транслокон 21 Трансляція 18,20,21 Трансмітер 223

пуринергічний 103 Трансплантант 201

серцево-легеневий 623 Трансплантація

кісткового мозку 492 серця і легень 623 тканин 487

тканини смугастого тіла 201 Транспортер 87, 633 GLUT- 432 SGLT1 432 SGLT2 432

АТФ-залежний мембранний 22 Транспортування

аксоплазматичне 47 активне 28, 434, 562 Na» 432, 435, 657 вторинне 25, 31, 309 первинне 25 антероґрадне 47 в межах клітини 26 везикулярне 527, 558, 560 внутрішньонейронне 223 галактози 432 глюкози 432 йонів С1“ 657 ліпідів 279 пухирцеве 32 ретроградне 47 Транстиретин 295, 496 Трансфераза 493 Трансферин 496 Трансферитин 438 Трансфузія

автологічна 494 плацентарна 575 Трансцитоз 32 Траскрибування 19 Трахея 214, 595 донорська 623 Трегалаза 430, 431 Тремор 209,291,299 наміру 206 фізіологічний 119 Тремтіння 234, 259 Треонін 270 Треп 64

Тривалість сну 187 Тривога 241, 247 Тригліцерид 275, 279, 316, 435 Трийодотиронін 34, 292 обернений 292

Трикутник Ейнтховена 503, 505

Трипептиди 433

Триплет 21

Трипсин 430, 433, 458

Трипсиноген 458

Триптофан 94, 270, 424, 445

Триптофангідроксилаза 94

Трисомія21 381

Тританомалія 154

Тританопія 154

Тритій оксид З

Трихромат 154

Тріада 60

Тріамтерен 665

Тріоз 263

Тріпотіння передсердь 509,510,513 Троглітазон 11,319 Тромб 285

гемостатичний 496 тромбоцитарний 496 Тромбін 488, 497 Тромбоз 489, 500 пристінковий 500 судин мозку 588 церебральний 282 Тромбоксан 283,341,476,488,546 А2 284, 656, 498, 546 В2 285

Тромбомодулін 498

ПОКАЖЧИК / 765

Тромбопласгин 498 Тромбопоетин 488 Тромбоцит 282, 339, 473, 487, 582 Тромбоцитоз 487, 489 Тропоміозин 58, 60, 62 Тропонін 36, 58 І 58,62

С 58,62,64,356 Т 58

Трофобласт плацентарний 411 Труба

євстахієва 159 маткова 228, 382, 398 слухова 159

Трубочка нирки збірна 225, 642, 657

Туберкульоз 607

Уабаїн 31

Убіквітин 202, 273

Убіквітинація

мембранних білків 273 цитоплазматичних білків 273 Увага 179 Удар тепловий 669 Укладання білка 22 Ультрасонографія 463 Уніпорт 29 Ураження

внутрішньої капсули 195 гіпоталамуса вторинне 386 ендокарда 515 радіаційне 469 стовбура головного мозку 195 Уремія 215,584,636,666 Уридиндифосфогалактоза 269 Уридиндифосфоглюкоза 266 Уридинтрифосфат 261 Урогастрон 448 Уропепсиноген 452 Уротензин-ІІ 549 Усвідомлення відчуття 237 Ускладнення після перетинання спинного мозку 193 Утворення кістки 353

внутрішньомембранне 352 рубця 582 Утилізація глюкози 321

периферійна 323, 324 периферійна зменшена 313 Утеплення 636 Утрофін 69 Ушкодження

в разі контрудару 561 внаслідок реперфузії 586 легень 586 лімбічної частки 239 оливного комплексу 206 потиличної частки головного мозку 156 тканини гіпоксичне 585 ядер мозочка 206 Фагоцит 490

Фагоцитоз 25,475,478,481 Фаза

викидання крові 518 лютеїнова 399 плато 501

повільної реполяризації 501 проліферативна 399 секреторна 399 фолікулярна 397 швидкої деполяризації 501 Фази ендометрію 399 Фактор

Rh 494

аґреґації тромбоцитів 476 активування тромбоцитів 488 Віллебранда 487, 488, 498, 500 внутрішній 451,456 гальмівний 228 гіпофізний 328

диференціювання В-клітин 479 ДНК-зв’язувальний 20 емоційний 558 зсідання 477, 488 крові І 495, 496 крові II 495, 499 крові III 498 крові V 495, 499, 500 крові VII 499 крові VIII 495, 498-500 крові IX 498, 499 крові X 498, 499 крові XI 498 крові XII 498 крові XIII 497

колонієстимулювальний 477, 488 лейкемії інгібувальний 56 мультиколонієстимульований 477 нейротрофний 55 циліарний 55 некрозу пухлин 23, 300 Р 570,627 РзаЛевісом 132 релаксації ендотелію 40, 546 росту 40, 172, 282, 399, 416

I інсуліноподібний 40, 56, 323, 362, 369, 373, 496

II інсуліноподібний 323, 369 а трансформувальний 33

(З трансформувальний 41 гемопоезу 479 епідермальний 281, 448 епідермісу 40 нервів 40, 55

судинний ендотеліальний 532 трансформований 56 тромбоцитарний 56, 488 фібробластний 56 стероїдний 1 336 сульфатації 369 транскрипції NF-AT 487 Фактори транскрипції 19 Фамотидин 456 Фасцикуляція 68 Фенестра 531

Фенілаланін 270,271,433,445 Фенілаланінгідроксилаза 92, 94 Фенілбутазон 274 Фенілдигуанід 555

Фенілетаноламін-ТчІ-метилтрансфераза 93, 245

Фенілетиламін 243 Фенілефрин 556 Фенілкетонурія 93 Фенілтіокарбамід 17 8 Фенітоїн 296 Фенобарбітурат 463 Фенол 271 Феномен

Венкебаха 509 вивільнення 109 Єндрасіка 120 рикошета 206 сходів 64

фантомної кінцівки 114 Фенотип 494 Фенформін 319

Фенциклідин 98 Феохромоцитома 323,331.589 Феритин 438 Феромони 174,239 Фертилін 410 Фібриляція 67

передсердь 567, 591 пароксизмальна 513 шлуночків 511,590,635 Фібрин 497,571 Фібринмономер 497 Фібриноген 495, 496 Фібринолізин 499 Фібринолізис 571 Фіброз

альвеолярний 608 кісткового мозку 473 кістозний (муковісцидоз) 24, 31, 633 легеневий 601, 604, 630, 635 інтерстиційний 602 Фібронектин 10 Фіброплазія ретролентальна 635 Фіксація зорова 171 Філамент проміжний 12 Філяріатоз 543 Фільтрація 540

клубочкова 339, 641 Фільтрування 32 Фінґерпринт ДНК 17 Фінестерид 395 Фістула шлунка 454 Флавінаденіндинуклеотид 261 Флавінмононуклеотид 261 Флоризин 652 Флюоксетин 243, 410 Фокус головний 143 Фолати 289, 438 Фолікул

антральний 398 атретичний 397, 398 волосяний 129 граафовий 397 домінантний 397 зрілий 398

примордіальний 397, 398 яєчника 239 Фолікула 291 Фолістатин 396 Форма

термінальна 416 соматична 416

Формація ретикулярна 179, 195, 584 Формування скелета 299 Формула Пуазейля-Хаґена 534, 535 Форсколін 40 Фосфат 351 Фосфатаза 34, 40, 419 Фосфатидилінозитол 488 Фосфатурія 654 Фосфогліцеральдегід 264 Фосфодіестераза 39, 148, 177, 392 Фосфоенолпіруват 314,321 Фосфоенолпіруваткарбоксикіназа 314 Фосфоінозитол-3-кіназа 310 Фосфокреатин 261, 271 Фосфоліпаза 104

А2 285,341,430,458,488 С 38, 319, 335, 419, 423, 458, 488, 547 Фосфоліпід 275, 279 Фосфор неорганічний 351 Фосфорилаза 266, 323, 330 Фосфорилкреатин 66 Фосфорилювання 21,269,278,351,368 глюкози 310,324

766 / ПОКАЖЧИК

на субстратному рівні 262 окисне 10,261,263,271 Фосфофосфорилаза 266 Фоторецептор 148 Фототерапія 492

Фрагмент проглюкагоновий головний 320

Фракціонування 124

Фракція

викидання 518,523,590 клітини мікросомна 11 фільтраційна 649

Фруктоза 260, 263, 318, 394, 431, 432

Фруктозо-1,6-дифосфат 269, 314, 321

Фруктозо-2,6-дифосфат 269

Фруктозо-6-фосфат 269,314,321

Фруктокіназа 269

Фтор 287

Фторид 354,355

Фундоплікація 451

Функція

вестибулярних ядер 171 гіпоталамуса 231 когнітивна 251 статева 238 Фуросемід 667 Харчування 286, 372 малооб’ємне 469 парентеральне 469 Хвиля

а 520, 543 с 520,543 v 520,543 дельта 181 звукова 164, 165 Майєра 557

пересувна в ендолімфі 167 перистальтична 465, 467 повільна 185 Траубе-Герінґа 557 ударна 520 Хвіст полі(А) 20 Хвороба 41

Аддісона 349, 449

Альцгеймера 246,250,251,281,287, 404, 565

базедова 301,486 бері-бері 289 Віллебранда 500 Вільсона 199, 287 Гантінґгона 24, 200 гемолітична 495

новонароджених 494, 495 Ґ ерстмана-Штройслера-Шайнкера 187 гіалінових мембран 601 гіпертонічна 420 гірська короткочасна 629 Гіршспрунґа 43, 470, 548 Грейвса 42,301,302,411 декомпресійна 635, 637, 638 Дента 650, 653 жовчного міхура 285 імуноглобулінозалежна 341 кесонова 637 Крейтцфельда-Якоба 187 куру 187 Кушінґа 340 Лу Ґеріґа 252 Мак-Ардла 267 морська 171 космічна 171

Паркінсона 200, 252, 567, 578 Педжета 362 серологічна 341 серця застійна ціанотична 631

серця ішемічна 283 Тей-Сакса 11 Хартнупа 433 Шарко-Марі-Тута 15 Хейлоз 289 Хемокін 632 Хеморефлекс

вінцевий 555, 623 легеневий 554 пульмональний 623 Хеморецептор 551,584,618,620 аортальний 634, 636 гіпоксичний 634 довгастого мозку 620 каротидний 634, 636 периферійний 625 Хеморецептори 111, 172 Хемотаксис 285, 474 Хемотрипсин 433, 458 Хемотрипсиноген 458 Хід слуховий зовнішній 159 Хіломікрон 279,281,435 Хілоторакс 632 Хімозин 433 Хімотрипсин 430 Хімус 464, 465 Хінідин 526 Хлор 435 Хлорат 304 Хлорпромазин 215 Холекальциферол 356 Холекінетик 463 Холелітіаз 463 Холера 436 Холеретик 463

Холестерол 275, 279, 281, 282, 316, 332, 333, 335, 346, 348, 369, 434, 435, 460, 463 Холестеролдесмолаза 333, 335 Холестеролестергідролаза 335, 430 Холестиролгідролаза 333 Холецистографія оральна 463 ядерна 463 Холецистоектомія 463 Холецистокінін 148, 221, 319, 361, 442, 446, 447, 454, 457, 458 Холін 91,468,562 Холінацетилтрансфераза 91, 246 Холіне стераза 91 неспецифічна 91 специфічна 91 справжня 91 Холінорецептор

мускариноподібний 91, 92 нікотиноподібний 91, 98 Хондрогенез 368 Хондроцит 360 Хорея 200

Гантінггона 567 Хоріоцентез 382 Хром 287 Хроматин 15 статевий 378 Хроматогранін А 93 хроматогранін В 93 Хроматографія газова 594 Хромосома 15, 16 X 154,377,378,419 людини 378 соматична 377 статева 377 Целюлоза 469 Центр

Брока 565

вазомоторний 551,584, 585 Верніке 565

дихальний 315,616,626,634,636 насичення 219 організації мікротрубочок 14 пневмотаксичний 617 серцевий 585 харчовий 218, 219 Центри життєво важливі 214 Центріоль 14 Центросома 14 Церулоплазмін 199, 496 Цибулина нюхова 173 додаткова 174

Цикл

ановуляторний 400, 409 гіпофізарно-яєчниковий 240 еструс 239, 401 зміни світла і темряви 425 клітинний 18 Кребса 97,264

лимонної кислоти 66, 97, 261, 264, 275, 276, 314 лімбічний 238 матковий 399 місячний 385, 397 Пейпеца 238 піхвовий 400 сечовини 271 спання-неспання 217 трикарбонових кислот 264 яєчниковий 397 Циклін 18

Циклооксигеназа 284, 285, 548 Циклоспорин 487 Циліндр 665 Циметидин 456 Цинга 291 Цинк 287

Циркуляція ентерогепатична 293, 403, 460-463

Цироз печінки 296, 337, 349, 420, 466, 543, 666

Цистеїн 270,271,285,422 Цистерна

перинуклеарна 16 термінальна 60 Цистинурія 433 Цистометрія 667 Цистометрограма 667 Цитидинтрифосфат 261 Цитозин 16

Цитокіни 220, 235, 339, 354, 355, 416, 476, 478, 479, 482, 484, 582, 586 Цитопемпсис 32 Цитоплазма слизових клітин 430 Цитоскелет 11 Цитотрофобласт 411 Цитохром bcl 10

Цитохром Р450 285, 333, 334, 336, 356 (CYP) монооксигеназа 285 Цитохром с 491

Цитохромоксидаза 10, 261, 630, 634 Цитрулін 271 Ціанід 620

Ціанметгемоглобін 634 Ціаноз 583,628,631,632 Ціанокобаламін 291,456,457,468 Час

викидання лівого шлуночка 520 кровоплину середній 534 реакційний 166 рефлексу 118 темнової адаптації 155

ПОКАЖЧИК / 767

Частка

гіпофіза задня 96, 215, 223, 226, 563 гіпофіза передня 96,215,363,416 жмутково-вузликова 202, 205 кори головного мозку лобова 200 потилична 140, 149 скронева 161, 168, 241 ліва 253, 255 медіальна 250 права 255 кори лобова 242 медіальна 250 острівцева 131 лімбічна 237 пірамідна 291 потилична 140 Частота 165

злиття критична 156 серцевих скорочень 518, 523, 526, 551, 558, 581, 591 Черв’як 202 Число Рейнольдса 533 Чутливість больова 130 вібраційна 136 до інсуліну 323 до солі 589 підвищена 109

денерваційна 108 сповільненого типу 482 температурна 130 Чхання 214, 623 Шаперон 22 Шар

базальний 399 нерухомий 429 функціональний 399 Швидкість

клубочкового фільтрування 375,418, 646, 647 критична 533 руху рідини середня 534 Шизофренія 242, 245, 253, 565 Шийка матки 400 Шипик дендритний 45, 77 Шкала децибельна 165 Шкіра 349 Шлунок 430, 451 Шлуночок четвертий 245 Шлях

JAK2-Stat 368 аферентний 214, 392 вентральний 152, 189 гіпоталамо-гіпофізарний 215 дихальний 594, 609 дорсальний 152 екзогенний 279 Ембдена-Мейєргофа 264, 267 ендогенний 279 задній спинномозочковий 206 зоровий 140

кірково-спинномозковий 189 латеральний 189 кірково-ядерний 189 класичний 479 клиномозочковий 206

колінчасто-шпорний 140 конститутивний 25 мосто-мозочковий 206 неконститутивний 25 окиснення пентозофосфатний 264 оливо-мозочковий 206 параклітинний 650 пентозомонофосфатний 264 передній 189

спинномозочковий 206 передньолатеральний 130 передсердний міжвузловий 501 петельний 130 покришко-мозочковий 206 покришко-спинномозковий 189 присінково-мозочковий 206 присінково-спинномозковий 189, 196 ретикуло-спинномозковий 189 скроневий 152 сосочково-таламічний 238 спільний кінцевий 125 спіноталамічний 131 тім’яний 152

червоноядерно-спинномозковий 189 Шок 349, 376, 572, 573, 583, 624 анафілактичний 476, 586 больовий шкіри 249 вазогенний 583 геморагічний 583, 587 гіповолемічний 583, 586 застійний 587 кардіогенний 583, 587, 590 нейрогенний 586 необоротний 585 низького опору 583 обструктивний 583, 587 опіковий 583, 586, 587 перерозподілу 583 рефрактерний 585 розподілу 586 септичний 586 спінальний 193 травматичний 583, 586, 587 хірургічний 583, 586, 587 Шуми

серцеві 521 систолічні 533 м’які 521 Шунт 531

венозно-артеріальний 631 фізіологічний 606 Шунтування аортокоронарне 571 Щілина

голосова 599 залишкова 364 фільтраційна 641 Юксталокортекс 238 Юмамі 176

Яблуко очне 140, 145, 217 Явище

dejavu 251 виходу 345 Ядерце 16 Ядра

, задіяні в еферентних (регулювальних) механізмах 179 основи переднього мозку. 245

специфічні сенсорні релейні 179 стовбура головного мозку 189 черепних нервів 207 Ядро 15, 16

базальне 188, 195, 198-200, 245, 246, 250 вентромедіальне 219, 241 внутрішньоламінарне 179 гіпоталамуса 244, 342 надперехресне 243 супрахіазматичне 140, 185 горбово-сосочкове 185,245 Дейтерса 162

дорсальне блукаючого нерва 551 дугоподібне 216, 220 завиткове вентральне 161 завиткове дорсальне 161 зубчасте 203 кіркоподібне 203 клиноподібне 126 Куллікера-Фузе 617 кулясте 203 медіальне 617

медіального пучка переднього мозку 219 Мейнерта 251

базальне 246, 251 мигдалеподібне 238, 240, 241 мозочка 203 надзорове 215,223,228 надперехресне 217,224,425 напівлежаче 242 ніжне 126 оливи 204 парабрахіальне 617 перегородкове 237, 241, 245 підталамічне 198 подвійне 449,551,553 покришки заднього мозку 216 покришки середнього мозку 216 поодинокого шляху 176,226,449,553 присерединне 179 присінкове 162 пришлуночкове 216,224 проміжне 203 середнього мозку 197 середньої лінії 126 сочевицеподібне 198, 199 таламуса 179, 238, 244 вентролатеральне 203 внутрішньоламінарне 185 перемикальне 17 6 хвостате 198,200,255 циклопентанпергідрофенантренове гормонів 332 шатра 203 шва 217 моста 216

стовбура головного мозку 243 Яєчко 377,390 Яєчник 377, 398 Яйцеклітина 16

Якірець глікозилфосфатидилінозитний 9 Ямка

клатриноблямована 281 центральна 140 Ямочка шлункова 451 Янус-тирозинкіназа 41

Навчальне видання

Вільям Ф. ҐАНОНҐ

ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ Підручник

Наукові редактори перекладу:

М.Гжегоцький, заслуж. діяч науки і тех. України, д-р мед. наук, проф., В.Шевчук, член-кор. АПН України, д-р мед. наук, проф., О.Заячківська, доц., канд. мед. наук.

Редактор М. Мартиняк Коректор М. Маньковська

Підписано до друку 06.08.2002 Формат 84×108/16. Папір офсетний. Гарн. Тайме. Друк офсетний. Умови, друк. арк. 82,32.

Зам. 367-2

Видавництво «БаК» а/с 9009, Львів 79011 тел.: (0322) 72 67 50 тел./факс: (0322) 72 26 29 http ://www.bak. lviv.ua

Надруковано з готових діапозитивів на ВАТ „Львівська’книжкова фабрика „Атлас», 79005, м. Львів, вул. Зелена, 20

Межі значень показників у крові (К), плазмі (П) або сиворотці (С)1

Показники у нормі

Означення

Традиційні одиниці

Одиниці системи СІ

Ацетоацетат з ацетоном (С)

0,3-2,0 мг/дп

3-20 мг/л

Альдостерон (у положенні лежачи) (П)

3,0-10 нг/дп

83-227 пмоль/л

Альфа-аміно азот (П)

3,0-5,5 мг/дп

2,1-3,9 ммоль/л

Амінотрансферази

Аланінамінотрансфераза

3-48 одиниць/л

Аспартатамінотрансфераза

0-55 одиниць/л

Аміак (К)

12-55 мкмоль/л

12-55 мкмоль/л

Амілаза (С)

53-123 одиниць/л

884-2050 пмоль с~1

Аскорбінова кислота (К)

0,4-1,5 мг/дп (натще)

23-85 мкмоль/л

Білірубін (С)

Кон’югований (прямий): до 0,4 млг/дп

до 7 мкмоль/л

Загальний (кон’югований разом з прямим): до 1,0 млг/дл

до 17 мкмоль/л

Кальцій (С)

8,5-10,5 мг/дл; 4,3-5,3 млекв/л

2,1-2,6 ммоль/л

Діоксид карбону (вуглекислий газ) (С)

24-30 мекв/л

24-30 ммоль/л

Каротено’іди (С)

0,8-4,0 мкг/мл

1,5-7,4 ммоль/л

Церулоплазмін (С)

23-43 мг/дл

240-430 мг/л

Хлорид (С)

100-108 мекв/л

100-108 ммоль/л

Холестерол (С)

< 200 мг/дл

<5,17 ммоль/л

Холестеролові ефіри (С)

60-70% від загального холестеролу

Мідь (загальний вміст) (С)

70-155 мкг/дл

11,0-24,4 мкмоль/л

Кортизол (П) (зранку натще)

5-25 мкг/дл

0,14-0,69 мкмоль/л

Креатинін (П)

0,6-1,5 мг/дл

53-133 мкмоль/л

Глюкоза, натще (П)

70-110 мг/дл

3,9-6,1 ммоль/л

Залізо (С)

50-150 мкг/дл

9,0-26,9 мкмоль/л

Молочна кислота (К)

0,5-2,2 мекв/л

0,5-2,2 ммоль/л

Ліпаза (С)

3-19 одиниць/л

Ліпіди, загальний вміст (С)

450-1000 мг/дл

4,5-10 г/дл

Маїній (С)

1,4-2,0 мекв/л

0,7-1,0 ммоль/л

Осмоляльність (С)

280-296 млосм/кг Н20

280-296 ммоль/кг Н20

Рсо2 (артеріальної крові) (К)

35-45 мм рт. ст.

4,7-6,0 кПа

Пепсиноген (П)

200-425 одиниць/мл

pH (К)

7,35-7,45

Фенілаланін (С)

0-2 мг/дл

0-120 мкмоль/л

Фосфатаза кисла (С)

чоловіки: 0-0,8 сігма одиниць/мл

жінки: 0,01-0,56 сігма одиниць/мл

Фосфатаза лужна (С)

13-39 одиниць/л (дорослі)

0,22-0,65 мкмоль с~1

Фосфоліпіди (С)

9-16 мг/дл як фосфор ліпідів

2,9-5,2 ммоль/л

Фосфор неорганічний (С)

2,6-4,5 мг/дл (діти першого року життя: до 6,0 мг/дл)

0,84-1,45 ммоль/л

Ро2 (артеріальної крові) (К)

75-100 мм рт. ст.

10,0-13,3 кПа

Калій (С)

3,5-5,0 мекв/л

3,5-5,0 ммоль/л

Білок

Загальний вміст (С)

6,0-8,0 г/дл

60-80 г/л

Альбумін (С)

3,1-4,3 г/дл

31-43 г/л

Глобулін (С)

2,6-4,1 г/дл

26-41 г/л

Піровиноградна кислота (П)

0-0,11 мекв/л

0-110 мкмоль/л

Натрій (С)

135-145 мекв/л

135-145 ммоль/л

Азот сечовини (С)

8-25 мг/дл

2,9-8,9 ммоль/л

Сечова кислота (С)

Жінки

2,3-6,6 мг\дл

137-393 мкмоль/л

Чоловіки

3,6-8,5 мг/дл

214-506 мкмоль/л

1 Укладена частково на підставі Kratz A, Lewandrowski KB: Normal reference laboratory values. N Engl J Med 1998;339:1063. Див. також табл. 27-1: Показники кількості клітинних елеметів у крові людини в нормі і табл. 32-2: Концентрації речовин у плазмі та спинномозковій рідині людини. Значення показників різних лабораторій можуть відрізнятися між собою, що зумовлено особливостями методів, які застовують. У деяких лабораторіях визначають специфічні показники, що наводять з відповідними нормативами.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини