ПРЕДМЕТНИЙ

ПОКАЖЧИК

Csfгонія 138 АДГ 210 Адгезія 178 Адреналін 145

— гідрохлорид 117,215 Азот сечовини 192 Азоту закис 29 АлАТ 320

Аледрил 62 Алерган 62 Алкалоз

— дихальний 177

— метаболічний 174,175

— — механізми компенсаторні 175 Алкоголю сурогати 367

— отруєння 367 Альбумін(и) І88,192, 195 Algower — Burry індекс шоковий 213 Альдостерон 164

Альтезик 110 Амавроз алкогольний 367 Амбу мішок 145

Аміаку всмоктування зменшення 324 Амінокислоти 195 Аміодарон 150 Амринол 216

Анальгезиметрії методи 128 Анальгезія

— акупунктурна 127

— — аурикулярна 128

— під час операції 128

— подовжена 128

— -у післяопераційному періоді 128

— — чутливість індивідуальна 128

— голкоанальгезія 127

— рефлекторна 127

— центральна ЗО, 114

—наркотичних анальгетиків

дози 115

Анамнез алергологічний 222 Анафілотоксини СЗа, С5а 224 Ангіопульмокографія рентгеноконтрастна 273 Акестезіолог

— пільги 5 І

— шкідливості професійні 51

— — безпосередні 52

— віддалені 52

— групи

—друга 53

—перша 52

— — профілактики заходи 52—54 Анестезіології загальні питання 23 Анестезія

— види особливі 127

— внутрішньокісткова 119

— електромедикамеитозна 128

— загальна (наркоз) 29

— багатокомпонентність 29

— введення 65

— виведення 36

— — види ЗО, 76

— — глибина 33,66

— засобу вибір 66

— — закінчення 66

— — дисоціативка 31

— ефіром 32

— класифікація ЗО

— — комбінована ЗО, 111

— — — газу другого ефект 111

— — підтримання 65

— премеднкація 59

— — — проведения методика 62

— — — схеми 63

— проведення методика 63

— — рівні 32

— — стадії 32,33

— — — атональна 36

— — — анальгезії 33

—збудження 34

—хірургічна 35

— — ступеня ризику класифікація —ASA 58

—Московського наукового

товариства анестезіологів 58

— епідуральна 122,124,310

— виконання техніка 123

— подовжена 123

— ускладнення 123

— інфільтраційна 119, 310 -каудальна 120,124, 311

— місцева 116

— види 118

— — засоби місцевоансстезуючі 116

— — характеристика порівняльна 118.119

— правила загальні 120

— премеднкація 120

— проведення підготовка 118

— ускладнення 125,126

—лікування 126

—профілактика 126

— ігаравертебральна 120

— плексусна 120

— поверхнева 118

— провідникова 120

— регіонарна 122

— сакральна 120,124

— спинномозкова 124

— подовжена 125

— сплетень нервових 120

— стовбурова 120

— термінальна 118

— ускладнення 130

— дихання порушення 130

—бронхіолоспазм 133

—гіперкапнія 131

—гіпоксія 130

— — — ларингоспазм 132

— — — центру дихального пригнічення 131

—шляхів дихальних обструкція 131

— а боку серцево-судинної системи 133

—брадикардія 133

—гіпертензія артеріальна 133

—гіпотензія артеріальна 134

—кровообігу зупинення 134

—тахікардія 133

— з положенням хворого пов’язані 135

— неврологічні 134

— непередбачені 130

— — терморегуляції порушення 134

—гіпертермія злоякісна 134

—гіпотермія спонтанна 135

Антмбютикотерапія емпірична 225

388

Анти доти 365,384

—рецидивуюча 271

*- сприймання свідоме 27

— біохімічні 365

—субмасивна 271

— у м’язах 72

— групи 365

— променевої катетеризація 200

— фізіологія 24

— імунологічні 365

Артеріолоспазм 271

Блокада

— симптоматичні 365

Арфонад 73

— нерва сідничого 121

— токсикокі нетичні 365

ACLS 148, 150

— передсердно-шлумочкова 203,

— токснкотропні хімічні 365

ASA58

204,229

— фармакологічні 365

АсАТ 320

— сплетення плечового 121

Антикоагулянти 179. 296

Асистолія 202

Блювання 266,279, 288,297,310

— вторинні 179

Аспірації вмісту шлунка профі

— невгамовне 321

— первинні 179

лактика 313

БО 174

Актиоксндант(и) 260

Астма 252, 261

БОР 361

— внутрішньоклітинний 261

— бронхіальна 252

Ботулізм 377

— мембранний 261

— заходи передопераційні 252

— діагноз днференційний 378

— препарати селснвмісні 261

— — ШВЛ 252

~ лікування 378

Аутоаналгезія 256

— серцева 208

— ознаки перші 377

Анурія 300

Атаральгезія ЗО, 113

— форми 377

Апарат(и)

Атропіну сульфат 59,147

— дихальна 378

— Амбу 146

АТФ206

— офтальмоплегічна 377

— дихальні ручні 146

Аутогемотрансфузія 214

— фарингоглосоплегічна 377

— наркозний

Афагія 378

Брадикардія 202

— будова 37

Ацетилхолін 68

— синусова 202

— — герметичність 55

Ацидоз

Брадикінін 222

— для інгаляційного наркозу 43

— «вимивний» 216

Брснстедта теорія 171

—«Бриз» 43, 44

— метаболічний 137,174, 175

Брижі судии тромбоз 313

—«Малятко» 43

— дихальний 176

Бронхіолоспазм 133, 262

—МК » 1 43

— респіраторний 176

— зменшення 263

— заземлення 55

— розведення 174

— стадії 262

— перевірна перед наркозом 55

— декомпенсації відносної 262

— рДА — 1 146

2^ астероїди 314

— коми гіпоксичної 262

— юкстагломерулярниЙ 299

— — компенсації 262

Апаратура наркозно-дихальна 37

Баланс водний 160

— терапія інтенсивна 263

— перевірка перед наркозом 55

— нульовий 280

Бронхіту типи

— стерилізація 49

— порушення КЛІНІКО-6ІОХІМІЧНІ

* обту ралійний 253

— методи

160

— постуральний 253

—фізичні 50

— розлад 160

Бронхоблокатори 255

—хімічні 50

— — гіпергідратаиія 160

Бронхографії повітряної симптом

Апгар шкала 337, 338

— дегідратація 160

260

Апное 106,109, 236

Бар’єр

Бронхоспазм 261

АРАСНЕ-1І шкала 56,317, 383

— гематоенцефалічнмй 276

Бупіважаїну гідрохлорид 117

Ардуан 68

— ферментативний 276

«Буря снігова» 260

Аритмія

Бензо гексоній 72

Буфер 170

— миготлива 203

Бікарбонат стандартний 174

Буферні основи плазми крові 174

— надшлуночкова 229

Біль

— зміна 174

— синусова 202

— ангінозний 271

— рухомі 178

ARREST 150

— вплив на основні системи 26

— фіксовані 178

АртеріТ

— глибокий 24

— легеневої тромбоемболія 270

— дифузний 26

-^Загітності зміни адаптаційні 347

— лікування 273

— імпульсації блокада 29

— профілактика 273

— локалізований 26

Вазопатії 180

— ризику чинники 270

— нелокалізований 26

Вазопресин 210,298

—ступені 270,271

— первинний 24

Валіум 61

— — судин просвіту дефект напов

— поверхневий 24

Вдих 236

нення 273

— пологовий 348

Вейля формула 334

— — судини «ампутація» 273

— проведення шляхи 24

Вен катетеризація 186

— форми 271

— периферичні 24

— внутрішньої яремної 186

—блискавична 271

— центральні 24

— периферичних 187

—гілок дрібних 271

— провідники 24

— підключичної 184

— гостра 271

— протопзтичний 24

— пупкової 340

—масивна 271

— реакції 26, 27

Вибухові в операційній запобіган

—підгостра 271

— рецептори 24

ня 54

389

— моніторинг 71

— ускладнень причини 71 Видих 236 Випарник(и) 38

— барботажний 38

— без термокомненсації 38

— із термокомпенсаціею 38

— краплинний 38

— прямоточний 38

— стабілізовані 38 Віадрил 108 Вібріон холерний 380 Віллебракда хвороба 179 Біржова тріада 270 Вода 1S7

— аспірована

— доза смертельна 265

— морська 265

— прісна 265

— виведення 159

— внутрішньоклітинна 157

— втрати перспіраційні 159

— ендогенна 159

— надходження джерела 159

— отруєння 162

— позаклітинна 1S7

— — внутрішньосудикна 157

— інтерстиційна 157

— — трансцелюлярна 157 -склад йоняий 157,158 Волокон нервових класифікація

25

Втрати перспіраційні 334 Вуглекислота 239 Вуглецю (карбону)

— оксид 371

— тетрахлорид 373

Вузли гемороїдальні 310, 311 ВЧВЛ 249 ВЧТ 276

— вдихуваного

— зволожувачі 244

— барботери 244

—каскадні 244

—реверсні 244

— — кондиціювання 244

— видихуваного система відведення

— активна 53

— — пасивна 53

— другого ефект 111 Галам Ін 70 Галантамін 71 Галотан 81

ГАМК 107 Гарячка 224 ГБО 250 ГЕБ 276

ГЕК 189 Гекадоз 287

Гексаметонію бензолсульфонат 72 Гексоній Б 72 Гемодіаліз 303,306 Гематома внутрішньочерепна 289

— видалення 290

— у порожнину шлуночків 289

— у речовину мозку 289

— епідуральна 289

— субдуральна 289 Гембла діаграма 177 Гемодіаліз 303, 306

— безупинний 307

— переривчастий 307

— протипоказання 307

— проточний 307

— фракційний 307 Гемостаз 178

— механізми загальні 178

— — коагуляційний 178, 179

— мікрониркуляторний 178

— судинно-тромбоцитарний 178 —тести лабораторні 181

— показники у нормі 179

— розлади 179

— тести лабораторні 162

— — антикоагуляційні 179 Гемофілія 179

Гендереона — Гессеяьбаха рівняння 171

Гепа-мерц 324 Гепарин 183 Геяатопротектори 324 Геринга — Вретера рефлекс 236 Гикавка 288,320

— безперервна 320, 321 Гібітан 51

Пдрогенкарбонат стандартний 174 Пдроксидон 108

Гідраксістилкрохмалю похідні 189 Гідролізати 195 Ппергідратація 160

— внутрішньоклітинна 160,162 ~ гіпертонічна 160,163,165 -гіпотонічна 160,162,265

— ізотонічна 160,163 Гшеркаліемія 165,167 Гіперкальціємія 169 ГіперкалнІя 131, 240

— під час наркозу 131

— після операції 131 Гіперкоагуляція 180 Гіпермагніємія 169 Гіпернатріємія 160,165,175 Гілеросмолярність Гіпертензія артеріальна нефроген-

ка 304

— причини 304 Гіпертермія 320

— злоякісна 72,134

Гшерхлоремія 168 Гіпноанестезія 31 Гіпкомідат 110 Гіпноиаркоз 99 Гіпоглікемія 277 Гіпокалігістія 165,326 Ппокаліємія 165,167,176

— обчислення формула 166 Гіпокальціємія 169 Гіпокоагуляція 181 Гіпоксемія 239

Гіпоксія 239, 277

— анемічна 130

— гемічна 239

— гіпоксична 130, 239

— гістотокснчпа 239

— дифузійна 80

— дихальна 130

— гемодинамікн зміни 240

— — стадії

—атональна 240

— аналептична 240

—термінальна 240

—токсична 240

— на ЦНС вплив 240

— стадії

—апатії 240

—декортикації 240

—ейфорії 240

—кома гіпоксична 240

— плода 337

— тканинна 239

— циркуляторна 130, 239 Гіпомагніємія 168 Гіпонатріемія 164

Гіпотензія артеріальна штучна 72

— блокади гангліонарної методика 73

— добір препарату 73 Гіпотермія

— лікувальна 283

— спонтанна 135

— штучна 74, 287

— глибока 75

— загальна 75

— лікувальна 74, 75

— локальна 75

— недоліки 75

— позитивні властивості 75

— помірна 75

— проміжна 75

— профілактична 74, 75

— хворого зігрівання 75 Ппофосфатем ія 170 Ппохлоремія 167 Глазго шкала 278, 291 Глікозиди серцеві 216 Глюкагон 216 Глюкоза 277 Глюкозурія 327 ГНД240

390

ГНП 318

«Голова медузи» 309 Гомеостаз водний 1S9

— регуляції системи 159

— натрійуретнчна 160

— ниркова 159 ГОМК 107 ГПМК 293

Гранулоцити базофільні 222 «Грижа манжеткова» 99,133 Грижосічеиня ГТ 299

-£_)ананга легеня 258 ДВЗ-синдром 180,211,264

— діагностика лабораторна 181

— органи-мішені 181

— синдром геморагічний 181

— стадії 180

— гіперкоагулянії 180

— гіпокоатуляції 181

— — кровотечі коагулопатичної 181

— терапія трансфузійна 183

— форма латентна 181 ДЕ 174

Дегідратація 160

— гіпертонічна 160, 265

— гіпотонічна 160,162,164

— ізотонічна 160,161,164, 221

— стулені 160 Дезінтубація 97 Дезоксон 50 Декортикація 138, 154 Декурарнзація 71 Делірій алкогольний 367 Десфлуран 86 Дефібрилятор ДІ-03 148 Дефібриляція електрична 148, 150

— методика 148

— наслідки 148 Дефібротид 183 Децеребрація 138 Джгути венозні 270 Джексона положення 92, 285 Дигідробензпсридол 62 Дикаїн 117 Днклофенак-натрій 61 Димедрол 62

Днпразкк 62 Дисбактеріоз 193 Дисоціації константа 171 Днтилін 68

Дихальних шляхів вільної прохід* ності забезпечення прийоми 139 Дихання 236

— аеробне 239

— атональне 138

— анаеробне 239

— апнейстичне 236

— гаспінг-138, 236

— недостатність гостра 240

—анальгезія післяопераційна

256

— класифікація 241

— — ступені 242

— терапія інтенсивна 242,255

—період післяопераційний 255

—-пізніший 256

—-ранній 2S5

— форми

—бронхолегенева 241

—-дифузійна 241

—-обструктивна 241

—-рестриктивна 241

—змішана 241

— — нервово-м’язова 241

— — серцево-судинна 241

— торакоабдомінальна 241

— центрогенна 241

— періодичне Чейна — Стокса 236

— об’єм 238

— простору шкідливого (мертвого) 238

— хвилинний 238

— регуляція 237

— риб’яче 138

— центр 236

—вдиху 236

—видиху 236

—пневмотаксичний 236

Дихлоретан 372 Діабет цукровий 326

— інсулінозалежннй 326

— і нсул і нонезалежний 326

— період післяопераційний 329

— підготовка до операції 329

— розлади патогенетичні 327

— старечий 326

— юнацький 326 Діазепам 61 Діазолін 62

Діазоту оксид 29, 79,112, 350 Діаліз перитонеальний 306 Діарея 341

— ротавірусна 341 Діатез

Діурез форсований 363 Добутамін 215

Дозатори шприцеві автоматичні 187

— UPS-200 187 Дозиметри газів 37

Доркден 61

Дофамін 215

Дренаж посту рольний 244 Дроперидол 62,112, 269

с£еГ 33

Ейкозакоїди 210, 316 Ейлера — Лільєштранда рефлекс 271

Ейра контур дихальний 43 Екстрасистола(и)

— групові шлуночкові 202

— надюлуночкова 229

— ранні 202 Екстрасистолія 202

— пересердна 203

— шлуночкова 203 Електроанестезія 31 Електрод єндокардіальний 229 Електрокардіографи 147 Електронаркоз 99 Елсктронсйтральності закон 158 Електротравма 234

— ступені 234

— ураження місцеві 235

— контактні 235

— — опіки

— ~ дугою вольтовою 235 —змішані 235

—справжні 235

—термічні 235

— — струму

—знаки 235

—петля 234

— шкіри металізація 235 Еленіум 61

Емболія

— жирова 231

— — форми

— легенева 232

— — — мозкова 232

— масивна 272

— повітряна 285 Емульсії жирові 194 Ендодуран 112 Ендорфіни 127 Енергії потреба 191 Енкофалінн 29,127 Ентероцити 192 Енфлуран 84 Енцефалографія 292 Енцеф алопатія

— «аміачна» 321

— гіпертекзквна 293

— печінкова 321 Епоктол 108 Еритроцити відмиті 188 Есекціале 325 Есенція оцтова 360, 368

Естезіометрі! метод 128 Етанол 360 Етатол 194 Етомідап 110 Етран 84 ЕФТ299

«/7\аби дихання» 338 Желатиколь 189

391

^Забезпечення анестезіологічне

— етапи 56

— огляд передопераційний 56

— ризику операції визначення 57

— засоби додаткові 67

— операції акушерські 347

— анестезія місцева 356

— вимоги 348

— малі 353

—епізіотомія 353

—матки обстеження ручне 353

— перікеотомія 353

—плода вилучення за тазовий кінець 353

—плодоруйнівні 353

—щипців акушерських накладення 353

— в амбулаторній практиці 356

— кабінет анестезіологічний 357

— наркоз 357 —вимоги 357

— — особливості 357

— при патології

— — нейрохірургічній 284

— — — підготовка передопераційна 284

— органів травлення 309

— — операції

—-екстрені 312

—-планові 309

— пологів 347, 348

— — розтин кесарів 352

— — до народження 352

— — після народження 352 Залоз захворювання

— надниркових 330

— щитоподібної 329

— системи

—дихання 236, 251

—ендокринної 326

—сечової 298, 303

—центральної нервової 276

— у дітей 332, 335

— вимоги 335

— період післяопераційний 337

— підготовка 335

— розвиток фізичний 332

— — ШВЛ правила 337

— у хворих похилого віку 344

— період післяопераційний 346

— підготовка 345 Загальний периферичний опір судин 200

Запалення медіатори 224 Засоби

— місцевоанестезуючі 116

— муколітичні 244 Захворювання Заходи реанімаційні 137

— кровообіг штучний 137

— ШВЛ 137 ЗБО 174

Згортання дмсемінованого внут-рішньосудинного синдром 180 Зірочки судинні 309 Знеболювання під час пологів 348 Зона ішемічної напівтіні 293 ЗПОС 200

.1/бупрофен 61 Ізоосмолярності закон 156 Ізофлурак 85 Іміпенем 226 їм пульсація больова 29 Інгалан 86 Індекс

— Algower — Burry шоковий 213

— «Е» 58

— прстромбіновнй 182 -серцевий 198,200 Інструментарій анестезіологічний

46

— адаптери 49

— елементи з’єднувальні 48

— зонди шлункові 48

— катетери 48

— конектори 49

— ларингоскоп 46

— маски дихальні лицеві 47

— міхи дихальні 48

— переходники 49

— повітроводи 48

— трійники пацієнта 46, 49

— стерилізація 49

— заходи запобіжні 51

— методи

—фізичні 50

—хімічні 50

— трубки ендотрахеальні 47

— двоканальні 47

— Одноканальні 47

— шланги дихальні 48

— щипці

— анестезіологічні 48

— інтубаційні 94 Інсульт 293

— геморагічний 293, 297

— набряк пернфокальний 297

— паренхіматозний 293

— — паренхі матозно-шлуночковий

293

— субарахноїдальний 293

— субарахноїдально-парснхіма-тозкий 293

— терапія інтенсивна 297

— ускладнення 297

— шлуночковнй 293

— ішемічний 293

— гемодинамічний 293

— емболічний 293

— зона ішемічної напівтіні 293

— лікування 294

— нет ромбипичний 293

— патогенез 293

— терапії Інтенсивної заходи 294 —основні 294

—послідовність 294

—харчування ентеральне 295

— тромботичннй 293

— смертність 293

— частота 293

Інтоксикації уремічної зменшення 306 Інтубація -трахеї92, 243

— ендобронхіальна 254

— ендотрахеальна 285

— дезінтубація 97

— — назотрахеальна 92,94

—за допомогою

—-ларингоскопа 95

—-провідника світлового 95

— — — фіброброяхоскопа 95 —наосліп 95

—тактильна 9S

— ознаки прогностичні 57

— оротрахеальна 92

— хворого положення 92

—Джексона 92

—поліпшене 93

Інфаркт-пневмонія 271 Інфезол 195

-окіа концентрація

— внутрішньоклітинна рідина 158

— плазма крові 158

-£^аліпсол 103

Калію хлориду правила введення 166

Камені калові 310 Каналів кальцієвих блокаторн 216,264 Карбофос 374 Кардіовеят 152 Кардіоверсія 229 Кардіопамп 152 Карсил 310 кАТ 127

Катетери носоглоткові 250 Катетеризація внутрїшньоваїна 147 Кашлю стимуляція 244, 257 Кеталар 103

Кетаміну гідрохлорнд 103, 112 Кетанов 61,233 Кеторолак 61 Кислота (и)

— амінокапронова 180

392

— арахідонова 210

— метаболіти 211

— арнлоцтова 61

— аскорбінова 216

— глютамінова 227

— лактатаа 137

— молочна 137

— мурашина 368

— органічні 368

— фолієва 368

— надоцтова 31

Кислоти о-оснйвний стан 170

— показники лабораторні 173

— — БО 174

— — ЗБО 174

— — рСОг 144

— — pH 173

— — СБ 174

— — СГ 174

— порушення 174

— регуляції системи 170

— буферні 171 —білкова 171

—гемоглобінова 171, 172

—гідрогенкарбонатна 171,172

—фосфатна 171

— фізико-хімічні 170

— фізіологічні 170, 172

— дихальні 170

—ниркові 170, 173

—печінки 173

—травний канал 173

— розлади

— дихальні 173

— метаболічні 173 Кишки прямої рак 311 Кишок непрохідність З ІЗ

— висока 313

— гангрена 313

— до операції підготовка 314

— низька 313

— странгуляційна 313

— рідини втрати 314

— форми 314

— відкриті 230

— закриті 230 Клізми очисні 310 Клітини тучні 222 Клопідогрел 296 КоагулопатІя(Т)

— гострі 178

— надбані 179

— успадковані 179

— споживання 180 Коефіцієнт вентиляційно-перфу-

зійнкй 239 Кокаїн 117 Колапс 123,208,209

— допомога невідкладна 209

— ортостатичний 74 Кома 277, 278

• алкогольна 367

— глибока 367

— — гіпоглікемія 367

— — допомога 367

— поверхова 367

— ускладнення 367

— виражена 278

• гіпсросмолярно-гіпсркстоксміч-на 327

— гіперосмолярна некстоацидо-тична 328

— гіперреактивиа 1S4

— гіпоглікемічна 328

— гілоксична 240 “ глибока 278

— діагностика дифереиційна 279 класифікація 278

— легка 278

— позамежна 278

— ступенів Глазго шкала 278

— термінальна 278

— церебральна травматична 292

— — догляд 293

Комбітюб трубка стравох ідно-тра-хеальиа 96

«Комірець тромбоембапічний» 271 Комплекс мембраноушкоджуваль-ний 210

Константа дисоціації 171 Контрикал 183 Контур дихальний 39

— нереверсивний 41

— відкритий 41

— — наліввідкритмй 42

—Ейра 43

—Риса 43

— реверсивний 39

— закритий 39

— напівзакритий 39 Кора великого мозку 137 Кордарои 1S0 Кортикостероїди 216 КОС 170

КОТ 158,299 Краш-снвдром 232 Криз

— гіпертеизивииЙ 204

— церебральний 293

— гіпертонічний 204

— гіпоталамічний 282

— дісицефальний 282

— наднирковий 331

— тиротоксичний 330 Кров

— донорська 188

— кисень 238

— напруга парціальна 239

— насиченість 239

— показники біохімічні 38S

— препарати 188

— сироватки ферменти 386

— ультрафільтрація 283 Кровообігу мозкового порушення

гостре 293

— стійке 293

— тимчасове 293 Кровотеча(і)

— внутрішньої зупинення 370

— класи 212

— крововтрати об’єм 214

— Мура формула 214

— масивна 217

— ОЦК відновлення 213

— припинення 213,218

— терапія інфузійна 213,214, 218 Кровотоку дослідження реогра-

фічне 201 Круп 381

— терапія інтенсивна 382 Ксикаїн 117

Ксиліт 194, 324 КТ 299

Купфера клітини 193 Курантнл 183 Куросурф 260 Куссмауля дихання 326

^ (аброцити 222 Лактулоза 324

Ларингіт гострий обструктивний 381

— терапія інтенсивна 382 Ларин госпазм 132

— повний 132

— частковий 133 Легені(я)

— «вологі» 254,2S8

— Дананга 258

— дегідратація 270

— емфізема 2S2 -забій 292

— лаоаж 258 -набряк 267,268,302

— лікування 269

— фази

—альвеолярна 268

—інтерстиційна 268

— форми 268

—етіопатогенетичні 268

—-внаслідок зміни градієнта тиску 269

—-кардіогенний 268

—-невро генний 268

—- токсичний 268

—клінічні 269

—-гіпертеизивна 269

—-гіпотензивна 269

— кардіогенний 258

— «німа» 262, 264

— «пінистої» стадія 338

— ушкодження посттравматичне 258

393

— шокова 258 Лсйкотріеми 210,2 Н Лібріум 61

Лідокаїну гідрохлорид 117 Лістекок 68 Лорда епам 62 Луги 371 Люмінал 61

^Т{агнію сульфат 296, 354 Мажеігсил 183 МАК 77

Макрофагошгга зірчасті 193 Маллампаті тест 57 Малого викиду синдром 208 Маркаїн 117 Маркотан 81 Маса еритроцитна 188 Маска ларикгеальна 91 Мезокаїн 117 Меконію аспірація 339 Мембран гіалінових хвороба до* рослих 258

Мендельсона синдром 98, 348 Менінгіома 288 Меперидин 60,350 Метаболіт вазоактнвні 224 Метафос 374 Метацин 60 Метогекситал 100,101 Метоклолропамід 193 Метоксифлуран 86,351 МетронІдазол 315 М*ех 292

Мікротрахеостомія 244 Міорслаксаити 67

— властивості клініко-фармако-логічні 69

— вплив на організм 68

— дскураризація 71

— деполяризуючі 67,68

— добір 70

~ недсполяризуючі 67,68,70

— показання 70

— протипоказання 70 Міорелакснн 68

«Мовчання електричне» на ЕЕГ 85

Мозок

— головний 276

— вклинения

— мозку середнього 290

— стовбура 290, 297

— Інсульт 293

— геморагічний 293, 297 —Ішемічний 293

— — ішемія 277

— кровообігу порушення гостре 293

— метаболізм 276

— «мовчання» зони електричні 154

— набухання 280

— набряк 280, 284, 290

—заходи лікувальні 284

—перифокальний 297

—іюстгіпоксичний 155

—терапія інтенсивна 283

— перфузіТ аутореіуляція 276

— потреби енергетичні 277

— тиск

—внутрішньочерепний 276,284

—-чинників вплив 284

—церебральний перфузійннй

276

— спинний 288

— забезпечення анестезіологічне 288

— захворювання, травми 288 Мокротиння

— аспірація 245

— відтоку поліпшення методи 243

— дренування нормалізація 256 Молчанова формула AT 333 Мононаркоз ЗО

Моргань! — Адамса — Стокса син* дром 203 Моріамін 195

Морфіну гідрохлорид 60, 114 МПХБ В003 365 Мура формула 214 М’язів розслаблення 67

С/і абряк легень 208,268 Налоксок 226 Нанілрус 73

Напруження «крокове» 234 Наркоз 29

— альтеэииом 110

— барбітуратами 100

— введення 6S

— виведення 36

— глибина 33,66

— дссфлураном 86

— дисопіативний 103

— діазоту оксидом 79

— аналгезії стадія 80

— вплив на організм 79

— — клініка 80

— припинення 80

— проведення методика 80

— ендобронхіальиий 76

— ендотрахеальннй 76, 92,303

— введення 92

— закінчення 97

— підтримання 96

— — помилки 97

— проведення методика 92

— ускладнення 97, 98

—аспірація вмісту шлунка 98

—регургітація 98

— енфлураном 84

— метаболіти 84

— стомідатом 110

— ефіром для наркозу 77

— — властивості позитивні 79

— Вплив на організм 77

— клініка 78

— — недоліки 79

— особливості клінічні 77

— показання 78

— проведення методика 78

— протипоказання 78

— закінчення 66

— засобу вибір 66

— із використанням ларикгеаль* ноГ маски 91

— застосування техніка 91

— пробудження критерій 91

— ізофлураном 85

— Інгаляційний 76

— глибина 76

— ендобронхіальиий 76

— — ендотрахеальннй 76, 92, 303

— засоби

— інтубаційний 76

— иасковий 76, 89,310

— назофарингсальний 76

— насичення швидкість 76

— — настання швидкість 76

— — розподілення коефіцієнти 76 —МАК 77

—мінімальна альвеолярна концентрація 77

—наркотична сила 77

— — розчинність у жирах 77

— — фармаксдинаміки особливості 78

— уведення швидкість 76

— через трахеосгомічну трубку 96

— інтубаційний 76

— кетаміну гідрохлоридом ЮЗ

— галюцинації 103

— масковий 76,89,310

— метоксифлу ралом 86

— дихання пригнічення 86

— назофарингсальний 76

— натрію оксибутиратом 107

— неіигаляційннй 99

— внутрішньовенний 99

— внутрішньом’язовнй 99

— гіпнонаркоз 99

— електронаркоз 99

— засоби —вимоги 99

—фармакодинаміки особливості 100

— підшкірний 99

— прямоккшковпй 99

— підтримання 65

— підшкірний 99

— предіоном 108

394

— пропанідидом 108

— апное 109

— реакції анафілактичні 109

— шок анафілактичний 109

— пропофолом 105

— — апное 106

— у дітей 106

— прямокишковий 99

— севофлураном 86

— трихлоретклеком 87

— фторотаном 81

— дихання пригнічення 81

— — рівні 82-84

— циклопропаном 88 Натрій

— гідроген карбонат 146,175

— лактат 175

— нітропруснд 73,215,270,286, 295

— оксибутират 107

— — рецептори 164,176

— тіосульфат 73 Невродислепсія 113 Невролептанальгезія ЗО, 112 Недостатність

— нирок гостра 300

— печінки гостра 318

— поліорганна 210

— серця гостра 206, 208

— — лівошлукочкооа 208

— — обох шлуночків 209

— правошлуночкова 208

— системна багатьох органів 210, 212,224

— судинна 209 Нефрон 298

Нефропатія токсична 369 Нирка(и) 298

— «декстранова» 189

— недостатність гостра 300

— анестезія 303 —виведення 304

— ознаки диференційнодіагнос-тичні 301

— — постренальна 300

— пререкальиа 300

— — при гемолітичних станах 307 —терапія інтенсивна 307

— профілактика 304

— ренальиа 300

— стадії 302

—одужання 302

—олігоанурії 302

—поліурії 302

-— ушкодження 302

— терапія Інтенсивна 304 —рання 304

— — форма поліурійна 300

— шокова 218 Нітрогліцерин 73.215,269 НЛА 112 N0224,226,354

Новокаїн 117 Новонароджений

— аспірація слизу, меконію 339

— ацидозу метаболічного корекція 340

— вени пупкової катетеризація 340

— води потреба 334

— гіпоксія 337

— гостра 337

— хронічна 337

— дихання пригнічення післянар-козне 340

— енергетичних потреб забезпечення 334

— енцефалопатія постгіпоксична 340

— «жаби дихання» 338

— кров

— втрата 333

— киснем насиченість 335

— «легені пінистої» стадія 338

— реанімація первинна дихальна 339

— рідина легенева 338

— серця масаж закритий 339

— стану оцінка за шкалою Апгар 337

— терапія інтенсивна 337

— терморегуляція 335

— тіла поверхня 334

— ЧСС 339

— ШВЛ 339 Ноксирон 61 Норадрсналін 215 Нориці

— бронхоплевральні 254

— плевроторакальні 254

б’єм циркулюючої крові 198 Оборота — Лукашевича метод 120 Обкрадання вінцевого синдром 85 Обмін водно-електролітний

— порушення 160

— корекція 160

— терапія інфузійна 161

— регуляція t57

Обміну електролітного порушення 160

— калію 165

— вміст 167

— кальці» 169

— магнію 168

— натрію 163

— фосфату неорганічного 169

— хлору 167

Обтяження взаємного синдром 230

ODAC256

Оксигенаїїія

— гіпербарична 250

— крові максимальна 278

— мембранна екстракорпоральяа 251.264

— поліпшення 269 Оксигенотерапія 249 Олігоанурія 300

— ренальна 300

— постренальна 300

— преренальна 300 О лігу рі я 300 Омнопон 60

Органів недостатність множинна 155

Орнітин-аспартат 324 Орні цетил 324 Осмоляльність 158 Осмолярність 158 Осмос 158

Основ буферних зміна 174 Отруєння гостре(І) 360

— алкоголю сурогатами 367

— барбітуратами 365

— концентрація летальна 365

— стулені 365

— терапія інтенсивна 366

— блідою поганкою 375

— лікування 376

— отрути 375

—термолабільні 375

—термостабільні 375

— стадії 376

— ступені 376

— блискавичне 376

—легке 376

—середньої тяжкості 376

—тяжке 376

— випадки 360

— виробничі 360

— побутові 360

— помилки медичні 360

— водою 162

— вуглецю (карбону)

— оксидом 371

—легке 371

—причини 371

—середньої тяжкості 371

—тяжке 371

— тетрахлорндом 373

—лікування 373

—стадії 373

— грибами 375

— дихлоретаном 372

— легке 372

— — середньої тяжкості 372

— синдроми 372

— — тяжке 372

— допомога перша 362

— етанолом 368

— доза смертельна 368

— — кома алкогольна 367 —допомога 367

395

—ускладнення 367

— метанолом 368

— ангндот етанол 368

— доза смертельна 368

— — допомога невідкладна 368

— мухомором 376

— — допомога невідкладна 376

— навмисні 360

— кримінальні 360

— суїцидні 360

— перебіг клінічний 363

— періоди 363

— синдроми 363

— речовинами припікальної дії 368

— — кислотами неорганічними 368, 370

—доза смертельна 369

—терапія інтенсивна 369

—тканин некроз коагуляцій-

ний 370

— — лугами 371

—тканин некроз колімаційний 371

— сполуками фосфорорганічними 374

— доза смертельна 374

— лікування 374

— стадії 374

—гіперкінезів і судом 374

—збудження 374

—паралічу 374

— ускладнення 374

— стадії 361

— — соматогенна 361

— токсикогенна 361

— терапія невідкладна 363

— знтидотна 365

— гемодіаліз 364

— гемосорбція 364

— діаліз пермтонеалький 364

— діурез форсований 363

— плазмаферез обмінний 364

— — ускладнення 365

— шлунка промивання зоялове 363

Отрута(и) 360

— виведення 362

— виробничі 360 -дія 361

— класифікація 360

— групи за токсичністю 361

— кров’яні 361

— легеневі 361

— надходження шляхи 361

— нервові 361

— розподіл 362

— серцеві 361

— синтез летальний 362

— шлунково-кишкові 361 ОЦК198

ОШП 238

& І анкреатит гострий 316

— деструктивний 317

— забезпечення анестезіологічне 317

— набряковий 317

— терапія інтенсивна 317 Панкуроній 68 Пантопон 60

Пауза термінальна 138 PAF 224 ПДФ 180 Пелагонія 138 Пельвіопернтоніт 316 Пентамін 73 Пентокснфілін 226 Пснтотал-натрій 100 Пентран 86,351 Pent: rap Analgiser 350 Перитоніт 313

— бактеріальний 3(4

— гематогенний 314

— загальний 316

— пельвіопернтоніт 316

— післяопераційний 314

— поширений 316

— серозно-фібринозний 315

— стадія термінальна 316 Період післяреаяімапійний 156

— А 156 -Б 157

— терапії інтенсивної заходи стандартні 156

Петиции 350 Печінка

— захворювання 318

— анестезія 321

— хворих групи 322

— недостатність гостра 318

— — Блюгера класифікація 319

— гепатоцитів недостатності ознаки 320

— — терапія Інтенсивна 323

— ЦНС ураження стадії 321

— фізіологія 318

— штучна 325

Підпір венозний 220, 221 Піногасіння 260 Піпольфсн 62 Плавике 296 Плазма крові 195

— нативна 188

— основи буферні 174

— сніжозаморожена 183

— суха 187

«Пластівців снігових» картина 257 Плями білої симптоми 213, 224 Пневмоніт 258 Пневмонія аспіраційна 345 Пневмосклероз 252 Пневмоторакс відкритий 205, 206

Повернення феномен 284 Повільно реагуюча субстанція 222 Подразнення

— больове 24

— реакція 26

— ноцицептивне 24 Поліамін 195 Політравма 230 Пологи

— біль 348

— знеболювання 348

— — акупунктура 349

— анестезія 349

— — анальгетики наркотичні 349 —епідуральна 351

—наркоз інгаляційний 350

—- ризик 350

—регіокарна 35 і

— гіпноз 349

— — електростимуляція через-шкірна 349

— методи психологічні 349

— підготовка психопрофілактична 349

Положення на операційному столі 64

— Джексона 285

— Тренделенбурга 65

— Фовлера 65,284 Помпа торакальиа 143 Парціальна напруженість СО]

174

Правець 378

— види 378

— збудник 379

— лікування 379

— імунотерапія 379

— иротисудомне 379

— — ШВЛ 379

— ознаки ранні 379

— симптоми класичні 379

— дисфагія 379

— м’язів шийних ригідність 379

— тризм 379

— судоми 379 Предіон 108

Претоксикозу ознаки 329 Премедикація 59

— засоби лікарські 59

— анальгетики 59

—наркотичні 60

— ненаркотичні 61

— антихолінергічні 59

— нейролептичні 62

— протигістамінні 62

— снодійні 61

— транквілізатори 61

— проведення методика 62

— схеми 63.253 Прокінетикн 193 Прссурен 108

396

Прийом (и)

— Гсймліха 243

— Сафара потрійний 242

— Селліка 258 Прозерин 71 Прокаїк 117 Промедол 60,114,350 Пропаніднд 108 Пропофол 105

— зберігання тривалість 106 Простагландини 210, 211 Простаиикліи 211 Простір епідуральний 122 П розеїну рі я 302

ПТКВ 245

Пульсоксимстр UTASOXI-200151 Пульсоксикетрія 151 Пункт медичний цеховий 151 Пункція внутрішньовенна 147 Пухирці прссинаптичні 68 Пухлика(н)

— некрозу фактор 224

— субтенторіальні 288

аднкали пероксидні 250, 277 Рахіт активний 342 РДСД 224, 258 Реакції

-анафілактичні 109

— постуральні 64 Реанімація серцево-легенева церебральна 137

Ретургітація 98,256,313 Редуктори 37 Рекофол 105 Ренсона критерії 317 Реополіглюкін 183,189 Рсосорбілакт 175 Респіраторний дистрес-синдром дорослих 181, 258

— критерії діагностичні 259

— ознаки

— головні 259

— додаткові 2S9

— причини 258

— стадії 259

— терапія Інтенсивна 260

— — Інфузійка 260

— респіраторна 260 Ретракція кров’яного зтустка 182 Рефлекс(и)

— кашльовий 255

— пефалічні 155

— — відсутність 155

— окуловсстибулярний 155

— окулоиефалічний 155 Рефортан 189

— плюс 189 Рецептори

— дофамінергічні 215

— J-268

— легень розтягання юкстакапі-лярні 268

-натрій- 164, 176 Ризику операційно-анестезіологічного ступені 59 Рикошету феномен 305 Риса контур дихальний 43 Рідина гіпотонічна 265 Рідини цереброспікальноТ показники 386 pH 170,173

Роздавлювання тривалого синдром 232

— летальність середня 233

— терапія Інтенсивна 233 Розчин мильний 370 Ротилан 87

<^а02239

Свана — Ганца катетер 199 СБ 174

«Світлина проміжок 289 СГ 174 СГЛУ 258 СД 245

Ссвофлуран 86 Седуксен 61 Селліка прийом 98 Селссйвер 214 Сснтоніл 60

Середовища електроиейтраль-ності закон 178 Середовища іифузійні 188 Серця

— масаж 142

— відкритий 142

— внутрішній 142

— — закритий 142 —ускладнення 143

— — зовнішній 142

— непрямий 142

— прямий 142,150

— через діафрагму 151

— об’єм

— систолічний

— хвилинний 198

—визначення методи 199

—-неінвазивні 201

— трансплантація 207

— донори 207

— реципієнти 207 Сеча

Сибазонбі, і 15 Симптоми загальномозкові 289 Синапс нервово-м’язовий 67 Синдром

— аспіраційний 257

— профілактика 258

— взаємного обтяження 230

— вінцевого обкрадання 85

— вторинні неврологічні 289

— гемолітичний 321

— геморагічний 181,321

— гепаторе кальний 320

— гепатоцитів недостатності 349

— гіпертензії

— — артеріальної нефрогенної 302

— — портальної 320

— ДВЗ 264

— дрижання м’язового генералі* зованого і 14

— загальний адаптаційний 27

— коагулопаті! токсичної 369

— крана відкритого 113

— краш- 232

— легені шокової 317

— мезенхімію-аапальїшй (печінки) 319

— Мендельсона 257, 311

— нефротичний 302

— нирок недостатності гострої І хронічної 302

— обтура цінний 263

— позиційний 232

— постперфузійнкй 258

— роздавлювання тривалого 232

— летальність середня 233

— терапія інтенсивна 233

— РДСД 258

— тромбогеморагічний 180

— ушкодження легеневого гострого 258

— холестатичний 319

— цитолітичкий 320 Синтез летальний 362 Система

— газопровідна 39

— дихання 236

— патофізіологія 236

— фізіологія 236

— серцево-судинна 198

— дослідження методи інструментальні 199

— забезпечення анестезіологічне 201,203

—гемодинаміки погіршення

206

— наркоз

—-ввідний 205

—-підтримання 205

—лремедикація 205

—фізіологія 198

— сечова 298

— центральна нервова 276 Системи буферні реіуляціі КОС

170,172

Систола електрична 198 Сладж-феномен 210 СЛЦР 137

— в умовах клініки 150

397

— етапи 139 —другий 139, U5

— заходи

—-А, В, С, D 145

—-Е 147

—-F 148

— негайний 139

— перший 139

— — підтримання життя тривалий 139

— спеціалізований 139

— третій 139,154

— заходів алгоритм 150

— населенню надання організація 151

— у сільській місцевості 151

— припинення 145 Смерть 137

— біологічна 137

— клінічна 264

— ознаки 138

—головні 138

—додаткові 138

-мозку 138,154

— підозри ознаки 155 Сомбрсвік 108

Сонячного сплетення синдром 136

Сорбілакт 175

Сорбіт 194,324

Спазмофілія 342

Скополаміну гідробромід 60

Спрага 159

Стабізол 189

Стан

— астматичний 261

— кислотно-оснбвний 170 Стандартний бікарбонат 174 Стандартний гідрогенкарбояат

174

Стани термінальні 138 Стерлінга рівняння 268 Стеноз експіраторний 262 Стенокардія 204 Стравоходу дивертикули 311 Судоми 134

— генералізовані 378

— клоні ко-тон Ічні 138 Сукрим 260

Сукцинілхолін хлорид 68 Суміш(і)

— анальгетичні 370

— поляризуюча 167, 228

— рссуспитаційна 214

— харчові 193

— — Berlamin modular 193

— — високомолекулярні 193

— — низькомолекулярні 193

— яечнобілкова 370 Супрастин 62 Сурфактант 236

— ефект 238

— компоненти 237

— синтезу сприяння 261

— штучний 260

— — куросурф 260

— сукрим 260 СШІР 137

wУ//авегіл 62 Тахікардія 202,203

— шлуночкова 229

— пароксизмальна 202 ТЕЛА 270

Терапія

— аерозольна 244

— Інгаляції —парові 244

—ультразвукові 244,263

— інтенсивна

— вагітних гестоз 354

—напад судомний 354

—еклампсія 354

—прееклампсія 354

— інтоксикації гострі 360,363

— круп 381

— — ларингіт гострий обструктивний 381

— отруєння гострі 360,363 —системи ендокринної захворювання 326

— — у дітей 332

— — хвороби інфекційні 377

— — — ботулізм 377

— — — правець 378 —холера 380

— інфузійна 66,184

— доступ венозний 184

—надключичний 186

—підключичний 184

— завдання 184

— проведення методика 184

— — ускладнення 190

— траксфузійна 183 Термінальна пауза 138 Термозонд 200 Тетакія

— дитяча 342

— пов’язана з рахітом 342 Тетракаїну гідрохлорид 117 Тиклід 183 Тнклопідик 163

Тиск

— внутрішньою! шковий 311

— внутрішньочерепний 276, 290

— гідродинамічний 299

— ефективний фільтраційний 299

— діастолічний 202

— — кінцевий 199

— капсулярний 299

— колоїдно-осмотичний 158, 299

— осмотичний 158

— пульсовий 202

— систолічний 202

— центральний венозний 199

— церебральний перфузійкий 276 Тіенам 226

Тіла кетонові 277, 326 Тіопеитал-катрій 100 Тіопситон 100 ТНАМ 175 INF 224

Токсикоз із ексикозом 340

— дегідратації ступінь 341

— фази 341

— гіперкінстична 341

— іритативна 341

— постацидотична 342

— сопорозно-динамічна 341

— токснко-дистрофічна 342 Толерантність плазми крові до

гепарину 182 Точки акупунктурні 127

— аурикулярні 127

— вушні 127

— корпоралькі 127 Травма

— множинна 230

— класифікація 230

— лікування догоспітальне 231

— — — етапи 231

— прогноз 231

— смертність рання 230

— поєднана 230

— черепно-мозкова 289

— дихання розлад 290

—периферичні 290

—центральний 290

— забезпечення анестезіологічне 289, 291

— терапія інтенсивна 291 —етапи

—-госпітальний 291,292

—-догоспітальніїй 291

— хімічна 360 Тракріум 68 Трамадол 61

Транслокація бактеріальна 192 Трахеостомія 245 Трентал 183, 226 Трилск 87 Тримекаїн 117 Триметилен 88 Трипсин 316 Трнсамін 175 Трихлоретилен 87 Трихлорметафос 374 Тріоксазин 62 Тріопроперазин 163 Тромбіновий час 182 Тромбоксан 210

— А2 211 Тромболіз 274

398

— протипоказання 275

— ускладнення 275 Тромбоутворення

— вторинне 183

— продукти 179

— рикошетне 183 Тромбоцитемія 180 Тромбоцити

— активації фактор 224

— кількість 181 Тромбоцитопатія 180 Тромбоцитопенія 180 Тромбу реканалізація 275 Трубки інтубацШні 254

— Карлснса 254

— Кубрякова 254

— недоліки 254 Тубарнн 68

Тубокурарин хлорид 68

.Удар прєкардіальний 143 Ультрафільтрації механізм 299 Утвір сітчастий 26 Утопления 264

— асфіктичне 264,265

— смерті клінічної перебіг 266

— «біле» 266

— вологе 264, 265

— допомога невідкладна 266

— істинне 264,265

— «синє» 266

— синкопальнє 264, 265

— смерті клінічної період 266

— справжнє 264, 265

— періоди 265

—атональний 265

—початковий 265

—смерті клінічної 265

— у воді

—морській 265

—прісній 265

Ушкодження травматичні 230

актор регулюючий ендотелі-альний 354 Фалоідии 319 Фенерган 62 ФенІтоІН 296 Фенкарол 263 Фенобарбітал 61 ФентанілбО, 112,115,350 Фентоламін 183 Феох ромоіштома 330 Фібриноген крові 182,188 Фібриноліз 179 -вторинний 180 — первинний 180 Фібрину деградації продукти 180 Фібробронхос копія туалетна 244

Фіка метод 199 Фільтри

— бактерійні 51

— вбнриі 53

Фітішжеральда фактори 179 Флетчера фактори 179 Флюотан 81

Фонлера положения 284 Форан 85 Формальдегід 50 ФОС 374

Фраксипарик 273,274 Франка — Стерлінга механізми 198

Фреон-12 S0 Фруктоза 194 Фторотанві, 112, 323, 350

D(hB 238 Харчування

— ентеральнс 295

— — зондове 191, 192

—доступ постпілоричний 193

— початок 193

— парентеральне 191,193

— — енергії джерела 194

— повне 194,195

— правила 195

—золоте 195

—7 днів 194

—маси втрати 7 % 194

— харчування препарати 194 —білкового 194

—енергетичного 194

— часткове 194,195 Хвилинний об’єм серця 198

— визначення методи 199

— неінвазнвні 201 Хвороба

— опікова 369

— стадії 369

— постреанімаційка 139,154 Хслати 168

Хладон-12 50 Хлорантеїн 50 Хлоргексидин 51 Хлордіазепокснд 61 Хлорофос 374 ХОД 238 Холера 380

— дегідратація 380

— діагностика 380

— збудник 380

— лікування 380

— терапія регідратаційна 381

—внутрішньовенна 381

—ВООЗ рекомендації 381

—«WHO-ORS» пакети 381

— проникності фактор 380

— форма тяжка 380

ХОС 198 Хофїгаль 310

^ВТ 199

Цврукал 193

Цефалоспорини 3-го покоління 225

Цефогаксим 225 Цефтатизим 225 Цефтріаксон 225 Цизаприд 193 Циклопропан 88 Циластатии 226 Ціанід 73 Ціаноз 202 ЦПТ 276

^£ас

— згортання крові 182

— кровотечі за Дюке 182

— протромбіновий 182

— тромбіновий 182

— тромбопластяновий частковий 182

— активований 182 Частина медико-санітариа 151 ЧМТ 289

^LLL&tuA комір 291 Швидка медична допомога 1S1

— бригада

— — кардіологічна 151

— протишокова 151

— спеціалізована 151 Шсйна — Ашмена суміш 89 Шкіри свербіж 319 Шлунка промивання 363 Шлуночків фібриляція 202 Шок 209

— абдомінальний 222

— анафілактичний 109,126,222

— анамнез алергологічний 222

— — варіанти 222

—абортивний 222

—гострий злоякісний 222

—затяжний доброякісний 222

—реїшдивуючий 222

— розвитку швидкість 222

— терапія Інтенсивна 223

— — типи 222

—абдомінальний 222

—кардіальннй 222

—уртикарний 222

— — — церебральний 222 —шкірний 222

—шлунково-кишковий 222

— геморагічний 210

— — декомпенсований 213

399

— необоротний 213

— оборотний 213

— — компенсований 213

— прояви клінічні 213

— — субконпенсований 213

— терапія Інтенсивна 213

— тяжкості ступені 213

— гіповолемічний 210

— дегідратаційинй 221,342

— дистрибутивний 222

— екзотоксичний 369

— зміни гемодинамічиі 211

— інфекційно-токсичний 223

— терапія 225

—антибактеріальна 225

—-емпірична 225

—антимедіаторна 226

—імуномодуляторка 226

—інтенсивна 225, 226

— — фази 223 —активації 224

—впливу ендотоксину 224

—гіпердинамічна 225

—гіподинамічна 225

—імунопаралічу 224

—кінцева 224

—медіатори» 224

— кардіогенннй 227

— — види 227

—ареактивпий 227

—аритмогекний 227

— — — Істинний 227

—рефлекторний 227, 229

— — — справжній 227, 229

— — терапія інтенсивна 228

— опіковий 219

— — прогнозування 219

— терапія інтенсивна 220 —ІнфузіЙно-трансфузІЙна 220

— — тяжкості ступені 220

— септичний 223

— травматичний 217

— боротьба з болем 218

— — зігрівання 218

— — транспортування 218

— фази 212

— — еректальна 212

— — торпідна 212

—тяжкості ступені 212

— форми 210

— циклопропановий 89 Шприц-насоси 215 Штанге проба 356

Штучка вентиляція легень 67,96, 140,150,245

— апарата функції 46

— вентиляції високочастотної метод 249

— показання 249

— методи 248

— недоліки 248

— номограми 248

— показання

— абсолютні 248

— відносні 248

— проведення тривале 282

— режими 45

— — А + КМВ 45

— гіпс рве нтиляції 282

—помірної 286

— дезінфекції 46

— — ДП (BiF) 45

— — КМВ (CMV) 45

— — КМВ + S 45

— — ППВ (ІМК) 46

— — ППТДШ (СРАР) 46

— — СППВ (ІМК) 46

— струминні 249, 264

А 299

шка западання 131

Навчальне видання

Чепкий Леонард Петрович Новицька-Усенхо Людмила Василівна Ткаченко Руслан Опанасович

Ж

ншгізіаюия

Оправа ) титул художника 1. Г. Хорошого Художній редактор Г. С. Муратова Технічний редактор А. І. Омоховсьха Коректори: Л. М. Тимченко, Р. Б. Попович, Я. 1. Шевчук Комп’ютерна верстка Я. Л. Довлетукаєвої

ПІдп. до друку 22.07.2003. Формат 70 ж 100/їв. Папір офс. 1. Гарнітура Peterburg. Офс. друк. Ум. Друк. арк. 32,50. Обл.-вид. арк. 35,96. Тираж 3000 пр. Вид. № 10360. Зам. 3-304

Видавництво «Вищашкола», 01054, Киів-54, вул. Гоголівська, 7г

Свідоцтво про внесення до Дсржреєстру від 04.12.2000 серія ДК N* 268

Надруковано а плівок, виготовлених у видавництві «Виша школа», у ВАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»,

03057, Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4

Анестезіологія та інтенсивна терапія. Чепкий Л.П., Новицька-Усенко Л.В., Ткаченко Р.О.