Провідність в об’ємному провіднику

Оскільки рідини організму містять значну кількість електролітів, то нерви в організмі діють в оточенні добре провідного середовища, яке називають об’ємним провідником. Описані вище моно- і двофазний потенціали дії досліджені в умовах непровідного середовища поза організмом. Зміни потенціалів, які реєструють у разі зовніш-

час осцилоскоп

Рис. 2-11. Двофазовий потенціал дії. Обидва реєструвальні електроди розміщені на поверхні мембрани нейрона.

ньоклітинного дослідження, в оточенні об’ємного провідника, тобто за умов цілісного організму, головно відповідають описаним вище, проте в цьому випадку виникають перешкоди, спричинені поширенням струму через об’ємний провідник. Ці перешкоди зумовлені впливом чинників, пов’язаних з орієнтуванням електродів стосовно напряму поширення потенціалу дії, відстанню між записувальним електродом, що перебуває над активною тканиною, та індиферентним електродом. Загалом під час реєстрації потенціалу дії в середовищі об’ємного провідника простежуються електропозитивні відхилення в обох напрямах від електронегативного піка.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини