6.2. ПІДГ0Т0ВКА Д0 ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ

Найчастіше місцеву анестезію виконує хірург, проте в деяких випадках у передопераційному огляді та підготовці хворого до операції має брати участь анестезіо-лог. Це стосується насамперед хворих, яким передбачається проведення операції під епідуральною і спинномозковою анестезією. У таких випадках для зменшення психічної травми, забезпечення нормального сну і профілактики токсичних ефектів місцевих анестетиків хворим призначають премедикацію за схемою 1 або 2 (див. с. 63). Вона особливо показана хворим з підвищеним рівнем процесів обміну і збудливості нервової системи (тирото-ксикоз, невроз). У спокійних, урівноважених хворих невеликі короткочасні оперативні втручання під місцевою Інфільтраційною та провідниковою анестезією виконують без премедикації.

Перед початком знеболювання потрібно підготувати обладнання, приладдя і лікарські засоби для проведення ШВЛ, інгаляції кисню, виведення із серцево-судинного колапсу та протиалергічкі засоби.

6.3. ВИДИ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ

Більшість видів місцевої анестезії (інфільтраційна, футлярна, внутрішньовенна, внутрішньокісткова, анестезія вузлів, сплетень) хірурги проводять без участі анесте-зіологів. Вони докладно описані в курсі «Загальної хірургії». Анестезіологи самостійно або разом з хірургами проводять термінальну, епідуральну, спинномозкову, сакральну анестезію.

6.3.1. ТЕРМІНАЛЬНА (ПОВЕРХНЕВА) АНЕСТЕЗІЯ

Анестезії слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, сечового міхура досягають змащуванням або зрошенням їх місцевими анестетиками, здатними проникати крізь иеушкоджені слизові оболонки (дикаїн, рідше лідокаїну гідрохлорид, три-мекаїи). Найчастіше дикаїн застосовують в офтальмології, отоларингології, урології. Слизова оболонка носової порожнини та прииосових пазух, ротової порожнини, глотки, гортані, стравоходу, трахеї, бронхів втрачає чутливість через 4—8 хв після змащування її поверхні 1 — 3 % розчином дикаїну.

Термінальну анестезію застосовують перед Інтубацією трахеї для зменшення подразного впливу ендотрахеальної трубки. Особливо широко її застосовують при бронхоскопії за допомогою розпилювача Макінтоша або гортанного шприца. Хворий у положенні сидячи максимально висовує язик (його обгортають марлевою серветкою, і сам хворий тримає), і йому

Місцева анестезія 119

місцево анестезуючих засобів

розчинів, разова доза препаратів при різних способах місцевої анестезії

Інфільтраційна

Провідникова

Епідуральна

Спинномозкова

%

мг/кг

%

мг/кг

%

мг/кг

%

мг/кг

0,25-0,5

25-20

1-2

1-7

_

0,2-0,5

20-15

1-2

12-10

2-3

12-10

0,25-0,5

15-10

1

15

1-2

6-10

2

1-1,5

0,25-0,5

1,5

0,25-0,5

0,2

_

розпилюють місцевий анестетик. Для анестезії трахеї та бронхів хворий під нас розпилювання препарату робить глибокий вдих, нахиляючи тулуб почергово праворуч і ліворуч, щоб анестезувати обидва бронхи.

Анестезіологія та інтенсивна терапія. Чепкий Л.П., Новицька-Усенко Л.В., Ткаченко Р.О.