Регулювання Ма++-АТФ-ази

Звичайно, кількість Na+, насиченого в клітину, не є стабільною. Наприклад,* якщо вона збільшується, то посилюється активність помпи і, відповідно, збільшується кількість Na~, що виштовхується з клітини. На активність помпи впливають вторинні месенджери, продуковані в клітинах, зокрема, цАМФ, діацилгліцерол (ДАГ) та похідні арахідонової кислоти (див. нижче). Розмір та напрям таких впливів змінюються відповідно до експериментальних умов. Гормони щитоподібної залози підвищують активність помпи геномною дією, прискорюючи утворення молекул Ма+-Кг-АТФ-ази. Альдостерон також збільшує кількість помп, хоча цей вплив є вторинним (див. Розділ 20 і 38). Дофамін у нирці гальмує помпу, фосфорилюючи її і спричинюючи натрійурез. Інсулін підвищує активність помпи за допомогою різноманітних механізмів. Нарешті, Na+-K+-АТФ-аза зв’язана в мембрані цитоскелетоном, і, що цікаво, G-актин (див. вище) також підвищує активність помпи.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини