Рецептори

У табл. 2-4 наведені чотири достеменно визначені ней-ротрофіни та їхні високоафінні рецептори. Кожен з цих Trk рецепторів димеризується і таким способом ініціює автофосфорилювання в доменах цитоплазматичної тиро-зинкінази рецепторів. Відомий також додатковий низько-афінний рецептор ФРН — фактор росту нервів; білок з молекулярною масою 75 кДа, його називають p75NTR. Цей рецептор зв’язує всі чотири названі нейротрофіни з однаковим ступенем афінності. Є підстави вважати, що він здатний утворювати гетеродимер з мономером TrkA. Такий димер підвищує афінність і специфічність зв’язування фактора росту нервів. Однак з’ясовано: гомодимери p75NTR, які зв’язують нейротрофіни, можуть самі бути посередни-

ЗБУДЛИВА ТКАНИНА: НЕРВОВА / 55

Таблиця 2-1. Типи нервових волокон у нервах ссавців1

Тип волокна

Функція

Діаметр

волокна,

мкм

Швидкість

передавання,

м/с

Тривалість

піка,

мс

Період

абсолютної

рефрактерності,

мс

А

а

Пропріоцептивна, соматомоторна

12-20

70-120

0,4-0,5

0,4-1,0

р

Дотик, тиск

5-12

30-70

У

Рухова щодо м’язових веретен

3-6

15-30

5

Біль, холод, дотик

2-5

12-30

В

Прегангліонарне автономне волокно

<3

3-15

1,2

1,2

С

Задній корінець

Біль, температура, окремі види механорецепції, рефлекторні відповіді

0,4-1,2

0,5-2

2

2

Симпатичне

Постгангліонарне симпатичне волокно

0,3-1,3

0,7-2,3

2

2

1 А- і В-волокна мієлінові; С-волокна безмієлінові.

ками реакцій, що ведуть до апоптозу — явища, протилежного до звичайного ростостимулювального і трофічного ефекту нейротрофінів.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини