Реєстрація змін потенціалів в ізольованих аксонах

Аксони ссавців мають невеликий діаметр (20 мкм або й менше), тому їх важко ізолювати від інших аксонів нерва, тоді як велетенські безмієлінові нервові клітини містяться в значних кількостях в організмі безхребетних і їхнє відокремлення не викликає великих труднощів. Такі велетенські клітини є, наприклад, у крабів (Carcinus) і каракатиць (Sepia), проте найбільшого розміру аксони виявлені в тілі кальмара (Loligo). Шийна ділянка м’язової мантії кальмара містить поодинокі аксони діаметром до 1 мм. Головні властивості цих аксонів близькі до головних властивостей аксонів ссавців.

                                                                                                                                                                  

Мембранний потенціал спокою

Якщо два електроди, розміщені на поверхні ізольованого аксона, приєднати через підсилювач до КО, то прилад не зафіксує зміни напруги. Однак якщо один з електродів увести через мембрану всередину клітини, то прилад зареєструє постійну різницю потенціалів між негативно зарядженим середовищем усередині клітини і позитивно зарядженою поверхнею. Мембранний потенціал спокою властивий майже всім клітинам. Механізм Генерації мембранного потенціалу спокою розглянуто в Розділі 1. У нейронах його значення дорівнює приблизно -70 мВ.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини