Рибосоми

У клітинах еукаріот рибосоми мають від 22 до 32 нм довжини. Кожна рибосома складається з великих та малих субодиниць, які називають, на підставі їхнього осідання в ультрацентрифузі, відповідно, субодиниці 60S та 40S. Рибосоми є складними структурами і містять багато різних

білків та щонайменше три рибосомальні РНК (див. нижче). Вони також є місцем синтезу білків. Рибосоми, які прикріплюються до ендоплазматичної сітки, синтезують усі трансмембранні білки, більшість секретованих білків та більшість білків апарату Ґольджі, лізосоми й ендосоми. Всі ці білки на одному кінці мають гідрофобний сигнальний пептид (див. нижче). Поліпептидні ланцюги, з яких формуються ці білки, утворюються в складі ендоплазматичної сітки. Вільні рибосоми синтезують цитоплазматичні білки, такі як гемоглобін (див. Розділ 27), та білки, що містяться в пероксисомах та мітохондріях.

Апарат Ґольджі, що відіграє роль в обміні білків, утворених у рибосомах та секреторних гранулах, везикулах та ендосомах, описано нижче — у контексті синтезу та секреції білків.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини