Розподіл йонних каналів у мієлінових нейронах

Як зазначено в Розділі 1, деякі речовини, що специфічно пов’язані з Na+— і Ю-каналами, можуть бути сполучені, позначені і застосовані для ідентифікування локалізації каналів у клітинній мембрані. Потенціалозалежні Na^-канали сконцентровані у вузлах нервового волокна Ранв’є і початкових сегментах мієлінових нейронів. Початковий сегмент і перший вузол Ранв’є в чутливих нейронах є ділянками, де генеруються імпульси. Інші вузли Ранв’є — це ділянки, у яких відбувається сальтаторна провідність. Кількість ^‘-каналів на 1 мкм2 мієлінового нейрона ссавців становить 50-75 на тілі клітини, 350-500 у початковому сегменті, до 25 на поверхні мієліна, 2000-12000 у ділянці вузла Ранв’є і 20-25 у терміналах аксона. На аксонах безмієлінових нейронів ця кількість становить приблизно 110. У багатьох мієлінових нейронах Na“-Ka-нали межують з К+-каналами, які відіграють важливу роль у процесі реполяризації.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини