Синтез білків і аксонне транспортування

Нервові клітини належать до секреторних, проте відрізняються від інших клітин цього типу тим, що їхня секреторна зона розміщена переважно у кінці аксона, а тому значно віддалена від тіла клітини. Рибосом в аксоні і його терміналах небагато або й зовсім нема, синтез усіх потрібних білків відбувається в ендоплазматичній сітці та апараті Ґольджі, і лише згодом аксон транспортує їх до синаптичних ґудзиків аксоплазматичним транспортуванням. Отже, тіло нервової клітини забезпечує функційну і структурну цілісність аксона: у випадку перерізання аксона його дистальна частина підлягає переродженню (дегенерація Валлєра). Антероградне транспортування забезпечують мікротрубочки; його молекулярні механізми описані в Розділі 1. Швидке антероградне транспортування відбувається зі швидкістю приблизно 400 мм за добу, а повільне — близько 0,5-10,0 мм за добу. Ретроградне транспортування, тобто переміщення речовин у протилежному напрямі, має швидкість приблизно 200 мм за добу.

Синаптичні пухирці відновлюються в мембрані, проте деякі використані переміщуються до тіла нервової клітини і накопичуються в лізосомах. Окремі речовини, наприклад фактор росту нервів, а також різноманітні віруси, що проникають у нервові закінчення шляхом ендоцитозу, теж потрапляють до тіла нервової клітини внаслідок ретроградного аксонного транспортування.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини