СКЕЛЕТНІ М’ЯЗИ

                                                                                                                                                                  

МОРФОЛОГІЯ

                                                                                                                                                                  

Структура

Скелетні м’язи складаються з окремих м’язових волокон, що є так званими будівельними елементами м’язової тканини. Більшість скелетних м’язів починається і закін

чується сухожилками, м’язові волокна проходять паралельно до закінчень сухожилків. Отже, у разі скорочення м’язів сила скорочень окремих їхніх елементів додається. Кожне м’язове волокно — це окрема багатоядерна довгаста клітина циліндричної форми, оточена клітинною мембраною -сарколемою (рис. 3-1). Між клітинами немає синцитіаль-них містків. М’язові волокна складаються з міофібрил, а ті, відповідно, — з окремих міофіламентів, утворених скоротливими білками.

Скоротливий механізм м’язової тканини формують білки міозин II (молекулярна маса 43 000), тропоміозин (молекулярна маса 70 000) і тропонін. Тропонін складається з трьох субодиниць — тропоніну І, тропоніну Т та тропо-ніну С; молекулярна маса кожної з них коливається в межах 18 000-35 000. Інші білки м’язової тканини виконують важливу функцію координації скоротливих білків.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини