Стимулювання транскрипції

Коли тиреоїдні та стероїдні гормони, 1,25-дигідрокси-холекальциферол та ретиноїди зв’язуються зі своїми рецепторами всередині клітини, то змінюється конформація рецепторного білка, а ДНК-зв’язувальний домен експонується (рис. 1-35). Комплекс рецептор-гормон рухається до ДНК, де він зв’язується з підсилювальними елементами в нетрансльованих 5″-ділянках певних генів. Естроген та трийодотиронін (Т3) зв’язуються з рецепторами в ядрі; Т3-рецептори також зв’язуються з тироксином (Т4), однак менш інтенсивно. Глюкокортикоїдний рецептор розташований переважно в цитоплазмі, однак, як тільки він зв’язується зі своїм лігандом, то мігрує прямо до ядра. Початкове розташування інших рецепторів, що діють подібно, не з’ясоване. В будь-якому випадку зв’язування комплексу рецептор-гормон з ДНК підсилює транскрипцію мРНК,

Цитоплазма

Зв’язування з енхансерним елементом в ДНК

Трансформація рецептора і висування ДНК-зв’язувального домена

t

Зв’язування з рецептором, розташованим в ядрі чи в цитоплазмі

V

Ядро

хрсххххххххххзоО

Ген І

Р^>. І ПремРНК мРНК

©

мРНК

і

Білок

І

Реакція

Рис. 1-35. Механізм дії стероїдних та тиреоїдних гормонів. Г — гормон; Р — рецептор.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА КЛІТИННІ ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ / 35

кодованих геном, з яким він зв’язується. В рибосомах транслюються мРНК, продукуючи підвищену кількість білків, що змінюють клітинну функцію.

У випадку, якщо нема стероїда, рецептор зв’язується з білком теплового шоку Hsp90 та іншими білками, які покривають домен, що зв’язує ДНК. Під час взаємодії стероїда з рецептором розривається його конформація, відривається білок теплового шоку, який буде міститися на ДНК-зв’язувальному домені.

Білки теплового шоку є групою внутрішньоклітинних білків, кількість яких збільшується у разі теплового впливу на клітину та інших стресів. Вони допомагають клітинам виживати у випадках різноманітних стресів. Тому правильніше було б називати їх стресорними білками.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини