Теломерази

У процесі реплікації клітини задіяна не лише ДНК-полімераза, а також спеціальна зворотна транскриптаза, яка синтезує короткі повторення ДНК, що характеризують кінці хромосом (теломери). Клітини, у яких бракує транс-криптази, яку ще називають теломеразою, поступово втрачає ДНК на теломерах, а це може призводити до припинення клітинного поділу та їхнього старіння. З іншого боку, клітини, у тому числі більшість ракових, у яких теломераза виявляє високу активність, продовжують ділитися. Не дивує велика зацікавленість до механізму дії теломерази стосовно старіння та появи раку. Тепер уже зрозуміло, що механізм реплікації хромосомних кінців є комплексним, і потрібно провести додаткові дослідження для цілковитого з’ясування можливостей терапевтичного застосування.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини