Типи м’язових волокон

Волокна скелетних м’язів у загальних рисах подібні, однак скелетні м’язи — це різнорідна тканина, що складається з волокон, які відрізняються за активністю міозинової АТФ-ази, швидкістю скорочення та іншими характеристиками. Загалом волокна поділяють на два типи (тип І і тип II), хоча обидва ці типи є насправді спектром різнома-

Т-1-Г-1-1-1

0 1 2 3 4 5

Збільшення довжини м’яза, см

Рис. 3-10. Співвідношення між довжиною та напруженням для трицепсу людини. Крива пасивного напруження відповідає силі, яку розвиває цей скелетний м’яз за певної довжини без стимулювання. Крива загального напруження відображає силу, що виникає у випадку ізометричного скорочення м’яза у відповідь на подразник максимальної сили. Активне напруження — це різниця між цими двома показниками.

нітних волокон. Головні властивості волокон типів І та II наведені в табл. 3-3.

М’язи, що містять багато волокон типу І, називають червоними м’язами, оскільки вони виглядають темнішими від інших. Червоні м’язи, які повільно реагують і мають триваліший латентний період, призначені для тривалих повільних скорочень, головна функція яких — підтримання сталого положення тіла. Білі м’язи, які складаються переважно з волокон типу II, мають коротку тривалість скорочення і призначені для точних координованих рухів. М’язи очного яблука і деякі з м’язів кисті містять багато волокон типу II, отже, їх класифікують як білі.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини