ТИПИ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН ТА ЇХНЯ ФУНКЦІЯ

Ерлянґер і Ґассер розподілили нервові волокна ссавців на групи А, В та С, а групу А — ще на ос-, Р-, у- і 5-волокна. Шляхом порівняння неврологічних ушкоджень після обережного перерізання заднього корінця, а також інших нервових структур за умов експерименту з наступними гістологічними змінами в нервових волокнах вдалося визначити функції і гістологічні характеристики кожної з груп волокон, подразнення яких призводить до утворення різних піків складного потенціалу дії. З’ясовано, що великі аксони переважно пов’язані з пропріоцептивним відчуттям, соматичною руховою функцією, свідомим відчуттям дотику і

Потенціал дії

Подразник Напрям поширення імпульсу

Рис. 2-13. Складний потенціал дії. Зображено криві запису, отримані за допомогою реєструвальних електродів, що розміщені на змішаному нерві на різних відстанях від подразнювальних електродів.

тиску, тоді як менші передають відчуття болю і температури, а також імпульси, що забезпечують автономні функції. В табл. 2-1 наведено перелік різного типу волокон із зазначенням їхнього діаметра, електричних характеристик і функцій. С-волокна заднього корінця передають імпульси, генеровані больовими і температурними рецепторами. Подальші дослідження дали змогу виявити, що не всі охоплені класифікацією компоненти є однорідними, і тому деякі фізіологи використовують для класифікації чутливих волокон іншу — цифрову систему (Іа, Ів, II, III, IV), хоча вона теж має недоліки. В табл. 2-2 наведено порівняння літерної і цифрової систем класифікації.

Крім різниці у швидкості передавання і діаметрах, різні типи волокон периферійних нервів відрізняються чутливістю до гіпоксії та засобів знечулення (табл. 2-3). Це має як фізіологічне, так і клінічне значення. Анестетики місцевої дії гальмують передавання у волокнах групи С швидше, ніж вони діють на дотикові волокна групи А. Навпаки, стискання нерва може спричинити втрату провідності у великих за діаметром рухових волокнах і волокнах, що передають відчуття дотику і тиску, тоді як больове відчуття практично не зміниться. Особливості цього типу волокон можна оцінити на прикладі стискання нервів, що виникає в ділянці плеча під час тривалого і міцного сну в осіб, які сплять підклавши руку під голову. Оскільки цей тривалий сон у такому положенні нерідко трапляється після алкогольної інтоксикації в дні відпочинку, то отримане ушкодження назвали “паралічем суботньої ночі”, або “паралічем недільного ранку”.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини