Транскрипція та трансляція

Ланцюги подвійної спіралі ДНК не тільки реплікуються, а й завдяки вибудовуванню комплементарних основ слугують матрицею для утворення в ядрі матричної РНК (мРНК), транспортної РНК (тРНК), рибосомної РНК (рРНК) та ін. Утворення мРНК називають транскрипцією (рис. 1-17), його каталізують різноманітні РНК поліме-рази. Зазвичай, після посттранскрипційного процесингу (див. нижче) мРНК сприяє утворенню поліпептидного ланцюга — білка (трансляція). Цей процес відбувається в рибосомах: тРНК прикріплює амінокислоти до мРНК. Молекули мРНК менші, ніж молекули ДНК, і кожна є транскриптом маленького сегмента ланцюга ДНК. Молекула тРНК містить лише 70-80 азотистих основ (порівняйте з сотнями в мРНК та 3 мільярдами в ДНК).

Зазначимо, що ДНК відповідає за підтримання видів; вона передається від покоління в покоління в статевих клітинах. Натомість РНК відповідає за відтворення індивідуума; вона транскрибує інформацію, закодовану в ДНК, та формує смертну людину. Цей процес назвали “брунькування зародкової лінії від накопичених гаплоїдних клітин”.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини