Перевірка якості

Процеси, які відбуваються під час синтезу білка, його укладання та міграції до інших частин клітини, відображають складний комплекс різноманітних перевірок для того, щоб уникнути появи помилок та аномалій. Відповідний механізм “перевірки якості” є на кожному рівні. Пошкоджена ДНК виявляється і піддається репарації. Різні РНК також перевіряються під час процесу трансляції. Кінцево, коли білкові ланцюги перебувають в ендоплазматичній сітці або в апараті Ґольджі, дефектні структури розкриваються і аномальні білки деградують у лізосомах і протеосомах. Остаточним результатом є точне перевіряння продукції білків, що необхідне для нормальної діяльності організму.

                                                                                                                                                                  

ТРАНСПОРТУВАННЯ ЧЕРЕЗ КЛІТИННУ МЕМБРАНУ

Транспортування через клітинні мембрани відбувається передусім за допомогою екзоцитозу, ендоцитозу, руху через йонні канали та первинного і вторинного активного транспортування.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини