Укладання білка

Укладання білка є додатковою посттрансляційною модифікацією. Цей складний процес зумовлений головно послідовністю амінокислот у поліпептидному ланцюгу. Однак в окремих випадках новосформовані білки з’єднуються з іншими білками, які називають шаперонами, або білками-опікунами. Вони запобігають невідповідним контактам з іншими білками і гарантують досягнення остаточної правильної конформації білка. Неправильно укладені білки та інші білки, “помічені” для деградації, кон’ю-гують убіквітином і розпадаються в органелах, які називають 26S протеосомами (див. Розділ 17).

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини