8.3. УСКЛАДНЕННЯ З БОКУ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Найчастіше ускладнення з боку центральної нервової системи — повільне пробудження після наркозу, — як правило, зумовлене передозуванням загальних анестетиків, тривалою гіпоксемією, гіпер-калнією, а у дітей може бути наслідком гіпотермії, що виникла через переохолодження під час операції або Іифузії холодних розчинів. До більш грізних наслідків гіпо

ксемії належать порушення свідомості, пам’яті та Інші ознаки органічного ушкодження ЦНС, спричинені набряком мозку.

Під час загальної і місцевої анестезії можуть виникати клонічні та клоніко-то-нічні судоми. Це ускладнення є властивим для наркозу нагрію оксибутиратом, спостерігається також при внутрішньовенному введенні новокаїну. Судоми можуть супроводжувати гіпертермію.

В окремих випадках, особливо у хворих па алкоголізм, у післяопераційний період можуть виникати збудження, делірій, галюцинації. Однією з причин ускладнень може бути больовий синдром під час пробудження. Галюцинації часто спостерігаються після наркозу кетаміну гідро-хлоридом.

Профілактика і лікування у випадках ускладнень з боку ЦНС полягає насамперед у запобіганні порушенням газообміну і передозуванню анестетиків. При судомах уводять барбітурати, сиба-зон, при гіпертермії застосовують зовнішнє охолодження. У випадках порушень психіки, викликаних кетаміну гідрохлоридом, слід використовувати для премедикації і після операції сибазон. За наявності ознак набряку мозку застосовують активну про-тинабрякову дегідратаційну терапію.

Ускладнення з боку периферичної нервової системи найчастіше пов’язані з неправильним укладенням хворого иа операційному столі, недостатнім захистом нервових стовбурів від стиснення при міоплегії.

Парез або параліч виникає внаслідок стиснення плечового сплетення головкою плечової кістки через надмірне відведення руки, ушкодження променевого нерва — від тиску на задню поверхню плеча.

Анестезіологія та інтенсивна терапія. Чепкий Л.П., Новицька-Усенко Л.В., Ткаченко Р.О.