8.5. УСКЛАДНЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОЛОЖЕННЯМ ХВОРОГО ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЇ

Спеціальні положення иа операційному столі можуть бути причиною деяких ускладнень, зокрема порушення гемоди-наміки і зовнішнього дихання. Ускладнення певиою мірою залежать від виду анестезії. Наприклад, у положенні Фов-лера у хворих, оперованих під масковим наркозом, можуть виникати значні порушення гемодинаміки. Ці ускладнення розвиваються на стадії глибокого наркозу, внаслідок використання засобів для НЛА, при епідуральиій і спинномозковій анестезії. У хворих з гіповолемією під час операцій у положенні Фовлера і особливо в положенні сидячи можливі порушення гемодинаміки. Несприятливий вплив положення поглиблюється використанням анестезії, яка знижує судинний тонус.

При бічних положеннях унаслідок механічного стиснення легень, розвитку позиційних ателектазів, нерівномірності вентиляції та кровотоку в легенях може розвиватись гіпоксія, гіперкапиія, дихальний ацидоз. Ці порушення поглиблюються при використанні методів та засобів, які знижують діяльність серця (НЛА, фторотан, глибокий наркоз). Аналогічні ускладнення можуть виникати при літотомічиому положенні.

У хворих із гострою недостатністю серця положения Тренделеибурга може сприяти розвитку набряку легень, тому необхідний контроль ЦВТ.

Лікування. Ускладнення легко усунути зміною положения на горизонтальне, застосуванням ШВЛ лід змінно пози-

136

тнвним тиском, а при набряку легень — у режимі ПТКВ, відновленням ОЦК, застосуванням засобів, що підвищують судинний тонус.

При операціях на шлунку у хворих з переважанням тонусу симпатичної нервової системи підняття валика може викликати апное з подальшим тахіпное, гіпоксією (синдром сонячного (черевного) сплетення).

Лікування. У таких випадках потрібно ввести міорелаксанти і перевести хворого на ШВЛ.

У положенні на животі обмежуються рухи грудної клітки і діафрагми в бік черевної порожнини, що може призвести до

розвитку гіпоксії і дихального ацидозу. Ускладнення з боку гемодинамікн можуть виникати не тільки при нефізіологічних положеннях, а й після швидкого переведення хворих із цих положень у положення на спині в період пробудження.

Профілактика порушень гемоди-наміки полягає у повільному поетапному переведенні хворого у фізіологічне положення, в обов’язковому відновленні ОЦК при переведенні з положення Тренделебур-га і літстомічного, припиненні або зменшенні швидкості інфузії при переведенні з положення Фовлера. Далі проводять інфу-зійну терапію під постійним контролем показників гемодипаміки.

Анестезіологія та інтенсивна терапія. Чепкий Л.П., Новицька-Усенко Л.В., Ткаченко Р.О.