9.1.4. УСКЛАДНЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ СЛЦР

Навіть правильно проведені заходи СЛЦР можуть супроводжуватись низкою ускладнень, деякі з них е досить небезпечними (мал. 66).

Неправильне виконання потрійного прийому Сафара і здійснення спроби проведення ШВЛ із позитивним тиском на вдиху за обструкції дихальних шляхів чи надто сильного нагнітання повітря можуть призвести до потрапляння повітря до шлунка і роздування його, регургітації, а також аспірації вмісту шлунка до трахео-бронхіального дерева.

У хворих літнього віку з поширеним атеросклерозом максимальне закидання голови, особливо з поворотом набік, може призвести до ушкодження стовбура головного мозку внаслідок порушення кровотоку у хребтово-оснівній артеріальній

системі. У потерпілих із травматичними ушкодженнями шийного відділу хребта максимальне закидання голови, поворот її набік і нахилення можуть поглибити ушкодження спинного мозку і призвести до паралічу в разі відновлення самостійного кровообігу. Тому закидання голови в таких випадках абсолютно протипоказане.

Нагнітання великої кількості повітря у дітей чи у хворих з патологією легень (наприклад, емфіземою легень) може спричинити розрив легеневої тканини з розвитком пневмотораксу.

Тривалі спроби інтубації трахеї можуть призвести до втрати часу, гіпоксії, а також інших ускладнень.

Під час закритого масажу серця часто виникають переломи ребер. Найчастіше це спостерігається у хворих літнього віку. У випадку множинних осколкових переломів ребер (коли СЛЦР успішна) у

Мал. 66. Помилки лід час проведення СЛЦР та Тх наслідки (за Ю. П. Бутиліним і співавт.)

154

післяреаиімаційному періоді виникають тяжкі порушення самостійної вентиляції легень, що потребує тривалої ШВЛ. Крім того, гострі відламки ребер можуть спричинитися до пневмо- і гемотораксу, пневмомедіастинуму. Раннє рентгенологічне дослідження відразу ж після відновлення кровообігу дає змогу вчасно діагностувати ускладнення і розпочати лікування.

Якщо під час закритого масажу серця тиск на груднину робити вище належної точки, це може призвести до перелому груднини, якщо занадто низько — можливі ушкодження печінки, селезінки, підшлункової залози, що надалі супроводжується гемопернтопеумом.

При відкритому масажі серця частіше виникають субендокардіальні крововиливи на передній стінці лівого і правого шлуночків. Іноді невелика кількість крові потрапляє до порожнини осердя. Торакотомія для відкритого масажу серця може супроводжуватися колапсом легень у зв’язку з пневмо-, гемотораксом і ушкодженням легеневої тканини.

Анестезіологія та інтенсивна терапія. Чепкий Л.П., Новицька-Усенко Л.В., Ткаченко Р.О.