Фактор росту нервів

Першим дослідженим нейротрофіном був фактор росту нервів (ФРН) білкового типу, потрібний для росту та функціювання симпатичних і деяких чутливих нейронів. Цей фактор є в багатьох тваринних видів, у тім числі і в людини: міститься в різних тканинах. Особливо високу його концентрацію виявлено в підщелепній залозі самців миші. Після кастрації самців концентрація ФРН зменшується до рівня, властивого самкам. Фактор побудований з двох ос-, двох (3- і двох у-субодиниць. У р-субодиницях, молекулярна маса кожної з яких 13 200, є уся ростостиму-лювальна активність, ос-субодиниці виявляють трипсино-подібну дію, а у-субодиниці — це серинпротеази. Функція цих протеаз нез’ясована. Структура p-одиниці ФРН нагадує структуру інсуліну.

ФРН проникає в нейрони з позачерепних органів, що їх іннервують ці нейрони, і переміщується ретроградно від нервових закінчень до тіл нервових клітин. Крім того, ФРН

Таблиця 2-2. Цифрова система, яку інколи використовують для класифікації волокон чутливих нейронів

Номер

Початок волокна

Тип волокна

Іа

М’язове веретено, кільцево-спіральне закінчення

Аа

Ів

Сухожильний орган Ґольджі

Аа

II

М’язове веретено, гроноподібне розширення; рецептори дотику, тиску

АР

III

Рецептори болю, холоду і деякі рецептори дотику

А5

IV

Рецептори болю, температури й інші

С-волокно заднього корінця

міститься в головному мозку й, очевидно, необхідний для росту і життєдіяльності холінергічних нейронів основи переднього мозку та смугастого тіла. Ін’єкція антитіл до ФРН новонародженим тваринам спричинює майже повну деструкцію симпатичних вузлів, зумовлюючи імуносимпа-тектомію. Можна вважати, що під впливом ФРН явища апоптозу в нейронах менше виражені.

                                                                                                                                                                  

Інші нейротрофіни

Продукований мозком нейротрофний фактор (BDNF -від англ. brain-derived neurotropic factor), нейротрофін-3 (NT-3), NT-4/5 і ФРН забезпечують різні сторони життєдіяльності нейронів, запобігаючи апоптозу, хоча їхні функції перекриваються. Створення дефіциту NT-З шляхом нокауту гена спричинює помітну втрату механорецепторів у шкірі (див. Розділ 7) навіть у гетерозиготних організмах. BDNF діє швидко і може фактично деполяризувати нейрони. Дефіцит BDNF у мишей спричинює втрату периферійних чутливих нейронів і глибокі дегенеративні зміни в вестибулярних вузлах, а також пригнічення LTP (див. Розділ 4). Описаний також фактор NT-6.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини