В.О. ЦИБЕНКО

ФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти

Київ — 2002

E 70 ББК Ц 56

В.О. ЦИБЕНКО. Фізіологія серцево-судинної системи. — К.: Фітосоціоцентр, 2002. — 248 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-1434 від 11.07.2002 р.)

Рецензенти:

Акад. ПАН України, д-р мед. наук, проф. О.О. Мойбенко, зав відділу Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України;

Заслужений працівник вищої школи д-р мед. наук, проф. Ю.В. Биць, зав кафедри патологічної фізіології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Навчальний посібник складено у відповідності з програмою спецкурсу «Фізіологія кровообігу», що читається студентам біологічних факультетів університетів, які спеціалізуються по фізіології людини і тварин. В посібнику на сучасному науковому рівні з використанням останніх досягнень фізіологічної науки висвітлюються основні питання фізіології серцево-судинної системи, зокрема функціонування, іннервація та нервова і гуморальна регуляція серця і кровоносних судин, принципи роботи серцевих і судинорухового центрів. Приділено значну увагу розкриттю клітинних та молекулярних механізмів скорочення кардіоміоцитів і гладеньком’язових клітин стінки кровоносних судин. Детально описано особливості кровопостачання різних органів і тканин тіла, наведено нові дані про функціонування лімфатичної системи. Посібник ілюстрований великою кількістю якісних і значною мірою оригінальних рисунків.

Навчальний посібник розраховано на студентів біологічних факультетів університетів, педагогічних, медичних університетів, університетів фізичної культури, а також на медичних працівників та широкого загалу читачів, котрі цікавляться проблемами серцево-судинної системи.

ПЕРЕДМОВА

Не буде перебільшенням сказати, що фізіологія як наука почалась саме з фізіології кровообігу. Адже саме рік виходу в світ книги англійського лікаря Вільяма Гарвея “Анатомічне дослідження про рух серця та крові у тварин” (1628) і нині вважається роком народження фізіології як експериментальної науки. У цій видатній праці вперше було експериментально показано, що кров в організмі безперервно рухається — циркулює по судинах, тобто було доведено існування.кровообігу.

Немає на Землі, мабуть, жодної людини, яка б не знала про існування в неї серця, не відчувала його биття, не бачила під шкірою кровоносних судин. І зрозуміло, що у кожного з нас рано чи пізно з’являється інтерес до серцево-судинної системи, її будови та роботи. Особливо активним цей інтерес стає під старість, коли серце починає подавати сигнали про втому, про неполадки в роботі та про хвороби. Тоді на допомогу людині приходять лікарі-кардіологи, які повинні знати все як про здорове серце, так і про його хвороби. Спеціалістам-фармакологам, які розробляють і випробовують ліки проти серцево-судинних захворювань, також необхідні знання про серцево-судинну систему, так само, як і фахівцям, що займаються проблемами спорту та праці.

Відомо, що смертність людей від серцево-судинних захворювань займає перше місце серед усіх інших захворювань. Зрозуміло, що змінити ситуацію на краще повинні не тільки лікарі, а й спеціалісти, які розробляють оптимальні режими праці, та й самі люди шляхом дотримання правильного способу життя. Фахівці з фізіології праці чи спорту при складанні відповідних нормативів мають виходити із можливостей серцево-судинної системи людини.

Серце, як і вся кровоносна система, дуже чутливо реагує на будь-які фізичні навантаження чи психоемоційні подразники зміною частоти серцевих скорочень та кров’яного тиску. Ці показники широко використовуються в спорті для визначення ступеня тренованості чи перетренованості спортсмена і для розробки оптимальних режимів їхнього тренування. Отже, глибокі знання з фізіології серцево-судинної системи необхідні також і спортивним тренерам.

7

Студенти біологічних спеціальностей університетів України, які спеціалізуються по кафедрах фізіології людини і тварин, відповідно до навчального плану мають прослухати спецкурс “Фізіологія серцево-судинної системи”. Проте брак учбової літератури з цього предмета створює значні труднощі не тільки перед студентами, а й перед викладачами, що читають лекції з цього спецкурсу.

Сказане вище показує, наскільки великою є потреба в навчальному посібнику з даної дисципліни. Проте, як не дивно, за весь столітній період ні в Україні, ні в колишньому СРСР такого посібника створено не було. Представлений навчальний посібник “Фізіологія серцево-судинної системи” є першим оригінальним твором такого характеру. Він написаний у відповідності з програмою спецкурсу, який читався і постійно удосконалювався автором на кафедрі фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка впродовж останніх 35 років.

Не можу не висловити щиру подяку своїм колегам і товаришам по роботі асистенту В.І.Комаренку, інженерам А.І.Воробй-овій та І.О. Канайкіній за активну допомогу і участь в оформленні ілюстрацій та підготовці до випуску в світ цієї книжки.

Усвідомлюючи, що даний посібник не позбавлений недоліків, автор буде вдячний за будь-які зауваження і поради, спрямовані на покращення його змісту. їх можна надсилати на адресу: 01033 Київ-33 вул. Володимирська 60, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра фізіології людини і тварин, автору.