Інші фактори росту нейронів

Клітини Шванна й астроцити виділяють циліарний нейротрофний фактор (CNTF — від англ. ciliary neurotropic factor), який сприяє виживанню ушкоджених і зародкових нейронів спинного мозку; тому його можна

Таблиця 2-3. Порівняльна чутливість нервових волокон ссавців А, В і С типів до різних інгібіторів провідності

Чутливість до

Найбільше

чутливі

Середньо-

чутливі

Найменше

чутливі

Гіпоксія

В

А

С

Стискання

А

В

С

Анестетики місцевої дії

С

В

А

56 / РОЗДІЛ 2

Таблиця 2-4. Нейротрофіни

Нейротрофін

Рецептор

Фактор росту нервів

TrkA

Нейротрофний фактор, продукований мозком

TrkB

Нейротрофін 3

TrkC, меншою мірою TrkA і TrkB

Нейротрофін 4/5

TrkB

застосовувати для лікування хвороб, у разі яких відбуваються дегенеративні зміни в нейронах. Нейротрофний фактор, продукований лінією гліальних клітин (GDNF — від англ. glial cell line-derived neurotpopic factor), активізує дофамінергічні нейрони середнього мозку in vitro. У тварин з нокаутом GDNF дофамінергічні нейрони виглядають нормальними. Однак у них нема нирок і порушений розвиток ентеричної нервової системи (див. Розділ 26). Іншим фактором, що сприяє росту нейронів, є інгібувальний фактор лейкемії (LIF — від англ. leukemia inhibitory factor). Крім того, нейрони, як і інші клітини, реагують на інсуліно-подібний фактор росту І (ІФР-І), різні форми трансфор-мувального фактора росту (ТФР), фібробластний фактор росту (FGF — від англ. fibroblast growth factor) і фактор

Рис. 2-15. Глютамат-глютаміновий цикл між глютамінергіч-ними нейронами й астроцитами. Глютамат (Glu), що виділився в синаптичну щілину, зв’язує Ма+-залежний глютаматний транспортер і в астроциті перетворює на глютамін (Gin). Глюкоза з капілярів проникає в астроцити і нейрони. В астроцитах вона метаболізується до лактату з утворенням двох молекул АТФ. Одна з них забезпечує перетворення глютамату на глютамін, а іншу використовує Na+-K+-ATO-a3a для переміщення трьох йонів Na з клітини в обмін на два йони К+. У нейронах глюкоза метаболізується в циклі лимонної кислоти з утворенням 34 молекул АТФ.

Рис. 2-14. Гліальні клітини головного мозку (відтворено за дозволом з Junqueira L, Сагпеіго J, Kelley R. Basic Histology, 9th ed. McGraw-Hill, 1998).

ЗБУДЛИВА ТКАНИНА: НЕРВОВА / 57

росту тромбоциту (PDGF — від англ. platelet-derived growth factor). Отже, регулювання росту нейронів є складним процесом.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини