Основні положення

• ГРВІ — це гострі вірусні хвороби з групи інфекцій диханьних шляхів, які супроводжуються помірною загальною інтоксикацією й ураженням дихальних шляхів, кон’юнктив і лімфатичних вузлів. Цс найпоширеніша патологія, на яку припадає до 90 % усіх інфекційних хвороб. До ГРВІ нині належать аденовірусна і риновірусна інфекції, параг-рип, респіраторно-синцитіадьна, коронавірусна, бокавірусна, метапневмовірусна інфекції.

• Джерелом збудника при ГРВІ є хворі з вираженими або стертими формами хвороби, рідше — здорові вірусоносії. Зараження відбувається за допомогою повітряно-краплинного механізму передачі — під час розмови, кашлю, чхання. Велика кількість серотипів більшості збудників ГРВІ і типоспецифічність імунітету є причиною того, що на ці недуги люди хворіють багаторазово протягом життя. Рівень захворюваності підвищується в осінньо-зимовий період і ранньою весною, за вологої і холодної погоди.

• Аденовірусна інфекція характеризується переважним ураженням верхніх відділів дихальних шляхів, лімфатичного апарату, очей, травного каналу. Аденовіруси виявляють тропізм до клітин епітелію дихальних шляхів і лімфоїдної тканини.

• Риновірусна інфекція характеризується гострим ринітом (нежитем); зумовлює до 40 % усіх захворювань на ГРВІ. Риновіруси розмножуються в клітинах епітелію носової порожнини. спричиняючи місцеву запальну реакцію з вираженим набряком тканин і

ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ

рясною секрецією. На відміну від інших ГРВІ риновірусна інфекція не чинить безпосередньою ушкодження циліндричного миготливого епітелію; насамперед зазнас ушкодження плоский епітелій, що вкриває носові ходи.

• Парагрип перебігає з переважним ураженням у дорослих гортані і бронхів, а у дітей — з виникненням несправжнього крупу. Тривале виживання вірусів парагрипу на об’єктах довкілля створює можливість механічної побутової передачі та внутрішньолікарняного поширення. До найчастіших симптомів парагрипу належать нежить, грубий сухий кашель (гавкаючий), біль у горлі, сиплість голосу.

• Респіраторно-сшшитішіьна інфекція перебігає зі звичайними симптомами ГРВІ, але з тенденцією до виникнення бронхіоліту в дітей молодшого віку й осіб похилого віку. Провідною ланкою в патогенезі є порушення дренажної функції бронхового дерева. Вірус тропний до клітин легень, бронхіол і бронхів.

• Коронавіруспа інфекція характеризується неспецифічним ураженням верхніх відділів дихальних шляхів і незначно вираженою інтоксикацією зі сприятливим прогнозом, за виключенням ТГРС. Коронавіруси містять оболонку з ворсинками, яка прикріплюється до вібріону за допомогою вузького стебла і розширюється до дистального кінця, нагадуючи сонячну корону під час затемнення.

• Бокавірусна інфекція проявляється розладами з боку’ дихальних шляхів і частим гастроентеритом. Філогенетичний аналіз бокавіруеу виявив його схожість із бичачим (bovine) і собачим (canine) парвовірусами, звідки і його назва — hoc а.

■ Метапневмовірусна інфекція найчастіше характеризується звичайними симптомами ГРВІ, але в певних випадках розвиваються тяжкі ураження нижніх відділів дихальних шляхів у групах ризику. Зараження метапневмовірусом із тяжкими наслідками часто відбувається в реципієнтів стовбурових клітин, при пересадці легеневої тканини.

Питання для самоконтролю

1. Наведіть сучасну трактовку ГРВІ, міжнародні поняття.

2. Схарактеризуйте епідеміологічні особливості ГРВІ.

3. Схарактеризуйте загальні підходи до діагностики і лікування ГРВІ.

4. Дайте визначення аденовірусної інфекції.

5. Дайте визначення риновірусної інфекції.

6. Дайте визначення парагрипу.

7. Дайте визначення респіраторно-синцитіальної інфекції.

8. Які особливості коронавіруси ої інфекції?

9. Які особливості бокавірусної інфекції?

10. Які особливості метапневмовірусної інфекції?

Тести для самоконтролю

1. Який із збудників ГРВІ містить ДНК?

A. Респіраторно-синцитіальний вірус

B. Вірус грипу

C. Вірус парагрипу

D. Аденовірус

E. Риновірус

2, Що із перерахованого нижче характерно для аденовірусної інфекції?

A. Бронхіоліт

B. Бронхіоліт і пневмонія

C. Плівчастий кон’юнктивіт і фарингіт

D. Справжній круп, пневмонія

E. Бронхіоліт і несправжній круп

3. Який препарат використовують для етіот-ропної терапії при аденовірусній інфекції?

A. Парацетамол

B. Ацетилсаліцилова кислота

C. Цефтриаксон

D. Ністатин

E. Дезоксирибонуклеаза

4. Чим переважно проявляється парагрипоз-на інфекція у дорослих?

A. Ринітом

B. Ларингітом

C. Трахеїтом

D. Лімфаденопагією

E. Бронхоспазмом

5. Яке ускладнення характерне для парагри-

пу в дітей?

A. Справжній круп

B. Несправжній круп

C. Синусні

D. Пневмонія

E. Апендицит

6. При якому інфекційному захворюванні з’являється місцева реакція слизової оболонки носа з гіперемією, набряком і значною секрецією?

A. Риновірусній інфекції

B. Дифтерії

C. Легіонельозі

D. Вітряній віспі

E. Грипі

7. Який сицаром характерний дня респіратор-но-сннцитіальної інфекції у дітей раннього віку?

A. Кон’юнктивіт

B. Отит

C. Фарин гі г

D. Трахеїт

E. Бронхіолі)

8. Який вірус належить до ГРВІ?

A. Норфолк

B. Коронавірус

C. Простого герпесу

D. Епштейна—Барр

E. Віспи

9. Який вірус належить до ГРВІ?

A. Краснухи

B. Бокавірус

C. Вітряної віспи

D. Поліомієліту

E. Кору

10. Який вірус належить до ГРВІ?

A. Коксакі

B. ECHO

C. Метапневмовірус

D. Епідемічного паротиту

E. Простого герпесу

Еталони відповідей

1 — D; 2 — С; 3 — Е; 4 — В; 5 -В; 6 — А; 7 — Е; 8 — В; 9 — В; 10 — С.

Інфекційні хвороби: підручник / За ред. О.А. Голубовської