Вплив на плід і новонародженого медикаментозних засобів, що застосовуються наприкінці вагітності й у пологах Більшість лікарських засобів, уведених вагітній жінці, проникають до плода достатньо швидко. Наприкінці вагітності, коли у плода починають діяти основні функціональні системи, лікарський засіб може спричинити властивий йому фармакологічний ефект. Це може позначатися на стані плода і новонародженого, якщо до моменту народження …

Continue reading Вплив на плід і новонародженого медикаментозних засобів, що застосовуються наприкінці вагітності й у пологах

РОЗДІЛ VII ПЕРИНАТАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ Вплив ліків на розвиток плода Необхідність застосування лікарських засобів при патології у вагітних жінок є очевидною, тому що патологічні стани несприятливо впливають на плід. Медикаментозна терапія може істотно поліпшити стан вагітної жінки й опосередковано (при корекції патології у матері) або безпосередньо забезпечити лікувальну дію на плід. Прикладів несприятливого впливу ліків на …

Continue reading ПЕРИНАТАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ

Відсутність дефекації У 90 % новонароджених дітей перша дефекація відбувається в перші 24 год після народження. Якщо протягом перших 36 год не було відходження меконія, то виникає підозра на непрохідність кишечнику. Надалі причиною для тривоги є відсутність випорожнень у новонародженого протягом 48 год. Причини відсутності дефекації або запорів у перші дні життя: — первинні: аноректальні …

Continue reading Відсутність дефекації

Синдром зригування і блювання Зригування — характерне явище періоду новонародженості, коли споживана їжа виділяється через рот без зусиль і виразних скорочень мускулатури черевної стінки. Схильність до зригувань у новонароджених дітей обумовлена слабістю кардіаль-ного сфінктера при доброму розвитку пілоричного сфінктера, горизонтальним розташуванням шлунка і його формою у вигляді мішка, високим тиском у черевній порожнині, горизонта льним …

Continue reading Синдром зригування і блювання

Оліго- й анурія Добовий діурез у новонароджених дітей у перші дві доби становить 0,5-2,5 мл/(кгтод); до кінця першого тижня — 1-5 мл/(кг-год). Перше сечовипускання, як правило, відбувається в перші 48 год життя. Частота сечовипускань у перші дві доби — 2-6 разів, потім вона збільшується від 5 до 25 разів на добу. Олігурія стійке (тривале) зниження …

Continue reading Оліго- й анурія

Геморагічні розлади Особливостями системи гемостазу здорових новонароджених у перші дні життя є таке: схильність до процесів гіперкоа-гуляції суцільної крові на фоні низького рівня як антикоагулянтів (антитромбін III, протеїни С і 8), так і прокоагулянтів (II, VII, IX, X, XI фактори), підвищеної активності фібринолізу і більшої кількості в крові гепарину, продуктів деградації фібриногену і фібрину; — …

Continue reading Геморагічні розлади

Розлади дихання у новонароджених У новонароджених дітей респіраторна патологія виявляється дуже часто як при захворюваннях дихальної системи, так і при ураженні інших органів та систем. Розлади дихання, в першу чергу, мають такі прояви: збільшення або зменшення частоти дихання порівняно з нормою, явища гіпоксії і метаболічні порушення. Дихальна недостатність свідчить про неадекватну функцію легень щодо доставки …

Continue reading Розлади дихання у новонароджених

Шок У новонароджених шок — це гостра прогресуюча гіпопер-фузія тканин із недостатнім постачанням киснем і порушенням обміну речовин різних органів при нормальному артеріальному тиску або гіпотензії. Класифікація шоку в новонароджених I. Гіповолемічний шок: 1. Крововтрата внаслідок відшарування плаценти, фето-материнської та фетофетальної трансфузії, при пологовій травмі, паренхіматозних і судинних кровотечах. 2. Втрата позаклітинної рідини при блюванні, …

Continue reading Шок

Серцева недостатність Серцевою недостатністю називають симптомокомплекс, обумовлений нездатністю серця перекачувати кров адекватно метаболічним потребам тканин, який проявляється деякими циркулятор ними і нейроендокринними порушеннями. Ефективність роботи серця залежить від скорочувальної здатності та діастолічного розслаблення міокарда, серцевого пре- і постнавантаження і визначається величиною серцевого відтікання і хвилинного об’єму кровообігу. У новонародженої дитини обмежені резервні функціональні можливості серця …

Continue reading Серцева недостатність

Судоми Це раптові мимовільні силувані рухи, що виникають внаслідок синхронізації електричних розрядів великої групи нейронів. Частота судомного синдрому в новонароджених коливається від 1 до 15 на 1000 дітей, у недоношених досягає 15-25 %. Причини судом у новонароджених дуже різноманітні. Найчастіше це гіпоксія і гіпоксично-ішемічна енцефалопатія у новонароджених дітей першого тижня життя (65 70 %). Друге …

Continue reading Судоми