Анемії Це стан, що характеризується зниженням вмісту гемоглобіну і/або еритроцитів в одиниці об’єму крові. Критерії анемії змінюються залежно від віку. Діагноз анемії визначають, якщо при народженні гемоглобін нижче 180 г/л, кількість еритроцитів менше 5,0 • 1012/л, на 1-2-му тижні життя гемоглобін нижче 145 г/л, кількість еритроцитів менше 4,5 • 1012/л, на 3-му тижні — нижче …

Continue reading Анемії

Гіпоглікемія Діагноз гіпоглікемії визначають при рівні глюкози в крові менше 2,2 ммоль/л. Частоту виявлення гіпоглікемії подано у табл. 21. Клінічні прояви гіпоглікемії починаються з появи очної симптоматики: ністагм, плаваючі очні яблука, зниження тонусу очних м’язів, зникнення окулоцефального рефлексу. У дитини з’являються пронизливе монотонне лементування, гіподинамія, мляве ссання, м’язова гіпотонія, зригування, тахікардія, тахіпное, тремор, блідість шкіри, …

Continue reading Гіпоглікемія

РОЗДІЛ VI ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ СИНДРОМІВ У РАННЬОМУ НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ_ Гіпербілірубінемія Гіпербілірубінемія — підвищення рівня непрямого і/або прямого білірубіну в плазмі крові, що клінічно виявляється жовтяницею. Протягом першого тижня життя жовтяниця відзначається в 65 % новонароджених. У більшості дітей вона є фізіологічною (див. розд. IV). Ознаками патологічного процесу є: 1) час виникнення і клінічний …

Continue reading ІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ СИНДРОМІВ У РАННЬОМУ НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

Водно-електролітний баланс та інфузійна терапія новонароджених у ранньому неонатальному періоді Загальна кількість води в організмі та її розподіл у новонароджених залежать від гестаційного віку. В міру збільшення гестаційного віку зменшується загальний вміст води в організмі (28 тиж — 84 %, 40 тиж — 78 %), при цьому зменшується кількість позаклітинної рідини і збільшується кількість внутрішньоклітинної. …

Continue reading Водно-електролітний баланс та інфузійна терапія новонароджених у ранньому неонатальному періоді

Респіраторна терапія у новонароджених Основні завдання респіраторної терапії, розв’язання яких визначає успіх лікування у новонароджених дітей, полягають у такому: — відновлення прохідності дихальних шляхів; — забезпечення адекватної оксигенації й адекватної вентиляції; оцінка адекватності оксигенації та вентиляції; — встановлення причини дихальної недостатності. Відновлення прохідності дихальних шляхів потрібне при порушенні носового дихання у новонароджених, западанні язика, аспіраційному …

Continue reading Респіраторна терапія у новонароджених

Температурний режим новонароджених Нормальна температура шкіри новонародженого становить 36,0-36,5 °С, ректальна — 36,5-37,5 °С. Існує прямий зв’язок між споживанням кисню і продукцією тепла. Дитина, що зазнає охолодження, але має достатню ок-сигенацію за рахунок підвищення споживання кисню й утилізації енергії, продукує додаткову кількість тепла. Якщо новонароджений перебуває в стані гіпоксії, тільки 2 молекули АТФ утворюються з …

Continue reading Температурний режим новонароджених

Вигодовування і парентеральне харчування новонароджених Вигодовування доношених новонароджених дітей Травна система новонароджених характеризується відносною функціональною незрілістю внаслідок таких особливостей, як мала ємність ротової порожнини і шлунка, незначний вміст у слині специфічних ферментів (муцин, амілаза, мальтаза), обмежена салівація, порівняно низька активність (рН 1,8-3,6), слабкий розвиток порожнинного травлення при нормальному стані пристінкового, стерильність кишечнику до першого годування. …

Continue reading Вигодовування і парентеральне харчування новонароджених

РОЗДІЛ V ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ЗДОРОВИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ І НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ ПАТОЛОГІЧНИМИ СТАНАМИ Догляд за новонародженими Для проведення первинного туалету новонародженого потрібно підготувати: 1) індивідуальний комплект стерильної білизни (ковдра, 3 бязеві або паперові пелюшки), підігрітий до моменту народження дитини; 2) індивідуальний стерильний комплект для першого оброблення новонародженого — 2 затискача Кохера, скобку Роговіна і щипці для її …

Continue reading ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ЗДОРОВИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ І НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ ПАТОЛОГІЧНИМИ СТАНАМИ

Клінічне і лабораторне обстеження новонародженого, транзиторні стани Зовнішній огляд новонародженого проводять у палаті при температурі повітря 24—26 °С на столику для сповивання, що підігрівається, не раніше ніж через ЗО хв після годування, бажано при природному освітленні. Початок огляду здорової новонародженої дитини може супроводжуватися голосним емоційним лементуванням. Рухи кінцівок безладні, некоординовані, іноді атетозоподібні. Підвищення рухової активності …

Continue reading Клінічне і лабораторне обстеження новонародженого, транзиторні стани

Постнатальна оцінка гестаційного віку новонародженого Гестаційний вік — кількість повних тижнів, що минули від першого дня останньої менструації до народження дитини. Залежно від терміну вагітності, коли відбулися пологи, усіх новонароджених розділяють на такі групи: 1) доношені — 37-42 тиж гестації (259-293 дн); 2) недоношені — раніше 37 тиж гестації (раніше 259-го дня); 3) переношені — …

Continue reading Постнатальна оцінка гестаційного віку новонародженого