Антенатальна діагностика внутрішньоутробної гіпоксії плода і принципи її корекції Гіпоксія плода — термін, використовуваний при виявленні у плода змін, вторинних щодо гіпоксемії, гіперкапнії та різкого зниження перфузії, оксигенації тканин, вторинного метаболічного ацидозу через порушення дихальної функції плаценти до пологів або в пологах, незалежно від етіології патологічного процесу. Факторами високого ризику розвитку антенатальної гіпоксії плода є …

Continue reading Антенатальна діагностика внутрішньоутробної гіпоксії плода і принципи її корекції

Антенатальне визначення гестаційного віку плода Гестаційний вік плода кількість повних тижнів, минулих між першим днем останньої менструації (а не гаданого зачаття) і датою пологів, незалежно, чим закінчилася вагітність -народженням живої дитини або мертвої. Визначення справжньої тривалості вагітності утруднене в зв’язку з тим, що складно встановити точний термін овуляції, час пересування сперматозоїдів і запліднення. Здебільшого вагітність …

Continue reading Антенатальне визначення гестаційного віку плода

Вплив екстрагенітальних захворювань матері на плід Екстрагенітальні захворювання матері порушують нормальний перебіг внутрішньоутробного розвитку плода і можуть призводити до його захворювання або навіть загибелі. Факторами несприятливої дії на плід можуть бути власне захворювання і пов’язане з ним погіршення стану вагітної жінки, розвиток на його фоні ускладнень вагітності або безпосередній вплив захворювання на плід. Вплив захворювань …

Continue reading Вплив екстрагенітальних захворювань матері на плід

Вплив несприятливих факторів навколишнього середовища і шкідливих звичок на плід На розвиток плода істотний вплив справляють екзогенні фактори: фізичні (радіаційні та механічні), хімічні (лікарські речовини, алкоголь, нікотин, наркотики, хімічні речовини, що застосовуються в побуті та на виробництві), гіпоксія, неповноцінне харчування вагітної. Ефект радіаційного впливу залежить, по-перше, від того, у якому періоді вагітності він відбувся; по-друге, …

Continue reading Вплив несприятливих факторів навколишнього середовища і шкідливих звичок на плід

Періоди внутрішньоутробного розвитку плода Заплідненням називається процес злиття зрілої чоловічої (сперматозоїд) і жіночої (яйцеклітина) статевих клітин (гамети), внаслідок якого утвориться клітина (зигота), що є початком нового організму. Час, обчислений від моменту запліднення й утворення зиготи до народження плода, називається кіматогенезом, поділяється на три періоди: бластогенез, ембріогенез, фетогенез. Перший період — бластогенез — триває з моменту …

Continue reading Періоди внутрішньоутробного розвитку плода

РОЗДІЛ II АНТЕНАТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЛОДА Планування сім’ї Гаметопатії — зміни в статевих клітинах, що відбулися до запліднення і призводять до спонтанного переривання вагітності, природжених вад розвитку, спадкових захворювань, можуть бути причиною розвитку патологічних станів у плода та дитини. Мутагенний вплив на гаметогенез спричиняють фактори навколишнього середовища (як природні, так і пов’язані з діяльністю людини), захворювання …

Continue reading АНТЕНАТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЛОДА

Патоморфологічні дослідження плодів і новонароджених, що загинули в анте-, інтра-та постнатальному періодах Патолого-анатомічне дослідження плодів і новонароджених, що померли у перинатальному періоді, а також дослідження посліду треба проводити в профільованих патолого-анатомічних відділеннях або їх здійснюють спеціально підготовлені лікарі. Відповідно до наказу № 31 МОЗ України від 19.02.96 р., розтину з оформленням протоколу підлягають живонароджені, померлі …

Continue reading Патоморфологічні дослідження плодів і новонароджених, що загинули в анте-, інтра-та постнатальному періодах

Контроль і профілактика госпітальних інфекцій у перинатальному періоді Госпітальною (нозокоміальною) інфекцією називають локалізоване або системне захворювання, спричинене інфекційним агентом або його токсином, яке виникло при обстеженні, лікуванні або перебуванні пацієнта в стаціонарі, якщо до госпіталізації у хворого не було ознак цієї інфекції або інкубаційного періоду. Протягом останніх 20 років у всіх економічно розвинутих країнах світу …

Continue reading Контроль і профілактика госпітальних інфекцій у перинатальному періоді

проведення первинної реанімації новонароджених і стабілізації їхнього стану; стабілізація стану дітей, що народилися з несподівано низькою масою тіла або з якоюсь патологією, перед транспортуванням до лікувального закладу другого або третього рівня й ініціювання їхнього переведення. У деяких лікувальних закладах першого рівня є можливість надавати тривалу допомогу новонародженим із відносно незначною патологією, якщо не потрібне спеціальне …

Continue reading Проведення первинної реанімації новонароджених і стабілізації їхнього стану