Розгортання руху Опору в Україні Терор окупаційної влади викликав широкий рух Опору в Україні. «Народ мій український, – записав 21 червня 1942 р. у щоденнику Олександр Довженко, – чесний, спокійний і працьовитий, який ніколи в житті не прагнув чужого, страждає і гине, пошматований, знедолений в арійських застінках». На Волині й Поліссі розгорнувся самооборонний націоналістичний повстанський …

Continue reading Розгортання руху Опору в Україні Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Окупаційний режим в Україні Переважна більшість українського населення поставилася до окупантів як до чужоземних поневолювачів. Але чимало жителів західних областей, відчувши на собі весь жах сталінської радянізації, зустрічали німців як визволителів. Населення ще не знало, яким буде гітлерівський «новий порядок». Про існування плану «Ост» ніхто й не здогадувався. Потрібно було зовсім небагато часу, щоб остаточно …

Continue reading Окупаційний режим в Україні Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Початок радянсько-німецької війни. Окупація України військами Німеччини та її союзників У липні 1940 р. Гітлер дав директиву Генеральному штабу Вермахту розробити план «Барбаросса», який передбачав розгром СРСР за чотири – шість тижнів, тобто ще до закінчення війни з Великою Британією. З кінця серпня 1940 р. Німеччина почала передислокацію військ із заходу на схід. 22 червня …

Continue reading Окупація України військами Німеччини та її союзників Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Україна в роки Другої світової війни Початок Другої світової війни. Німецько-радянські договори 1939 р. Наприкінці 1930-х рр. різко зросла небезпека війни в Європі. Нацистська Німеччина раніше від інших великих держав підготувалася до воєнних дій, натомість Франція та Велика Британія, як і в 1914 р., відставали. Проте, на відміну від 1914 р., на континенті склалося не …

Continue reading Україна в роки Другої світової війни Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Українські землі у складі Чехословаччини та Румунії На основі рішень Сен-Жерменського мирÇÀÓÂÀÆÒÅ ного договору 1919 р. і Тріанонського 1 Назву ЧСР у 1918–1920 і мирного договору 1920 р. Закарпатська Україна ввійшла до складу Чехо-Словаччини1 на 1938–1939 рр. слід писати «Чехо-Словаччина». Це поправах автономії. У демократичній Чехо-Слов’язано з наданням Словаччині становище українців було кращим, ваччині статусу …

Continue reading Українські землі у складі Чехословаччини та Румунії Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період Українські землі у складі Польщі У грудні 1919 р. держави Антанти визнали право Польщі тимчасово встановлювати власну адміністрацію до східного кордону Польського королівства,утвореного Віденським конгресом 1815 р. Цей кордон увійшов в історію як лінія Керзона. Він майже цілком обмежував територію відроджуваної Польщі польськими етнографічними землями. Східній Галичині, що була окупована …

Continue reading Українські землі у складі Польщі Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Повсякденне життя українців Практичне заняття № 8 Роздивіться фотографії. Які явища повсякденного життя українців вони засвідчують? 1. Читання газети на польовому стані. Полтавщина. 1937 р. 2. Бетонування «подушки» під підлогу в цеху Дніпропетровського алюмінієвого комбінату. Запоріжжя. 1933 р. 3. Робітники паровозоремонтного заводу розглядають журнал «Безбожник». Харків. 1930 р. 4. Члени сільськогосподарської комуни «Червоні зорі» на …

Continue reading Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

ОСВІТА, НАУКА, ЛІТЕРАТУРА ТА МИСТЕЦТВО В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 209 Піонери – члени масової дитячої комуністичної організації, що об’єднувала радянських школярів віком від 9 до 14 років. Основною метою піонерської організації було виховання дітей у …

Continue reading ОСВІТА, НАУКА, ЛІТЕРАТУРА ТА МИСТЕЦТВО В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Ідеологізація суспільного життя та репресії у радянській Україні. Практичне заняття № 7 1. Чому комуністичний режим зумовив ідеологізацію суспільного життя та міфологізацію світогляду Прочитайте фрагменти зі щоденника громадського діяча та вченого Сергія Єфремова. Які факти, на ваш погляд, дали підставу Єфремову характеризувати суспільно-політичний лад в УСРР у 1920-ті рр. як «систему, засновану на брехні й …

Continue reading Ідеологізація суспільного життя та репресії у радянській Україні ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ВИТОКИ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ГОЛОДОМОРУ. Практичне заняття № 6 Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 189 Виконайте завдання 1. Сформулюйте 4–5 тверджень про статус та спосіб життя українських селян на початку 1930-х рр. 1. Роздивіться фотодокументи. Кого …

Continue reading ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ВИТОКИ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ГОЛОДОМОРУ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький