Суцільна колективізація сільського господарства в радянській Україні. Голодомор 1932—1933 рр. Колективізація селянських господарств для сталінського режиму була найскладнішим етапом у створенні командної економіки. Перетворення мільйонів селян-власників на пролетаризованих робітників, які мали працювати за командою, здійснювалося брутальною силою. Селяни реагували на державний примус опором. Після колективізації держава могла вилучати будь-яку частку колгоспного врожаю. Вона користалася цим, …

Continue reading Суцільна колективізація сільського господарства в радянській Україні ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Форсована індустріалізація радянської України осередивши повноту влади у своїх руках, Сталін відмовився від нової економічної політики й почав примусовими засобами витискувати із сільськогосподарської галузі додаткові кошти для форсованої індустріалізації. У державі було створено господарський механізм, цілком заснований на директивному плануванні. Велику промисловість України віддали у підпорядкування загальносоюзним наркоматам. Господарників і спеціалістів, які звикли до ринкових …

Continue reading Форсована індустріалізація радянської України ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Упровадження нової економічної політики. Кампанія українізації в УСРР Селянські протести проти розверстки й заборони ринку в зимові місяці 1920–1921 рр. набули масового характеру. До боротьби зі збройними загонами селян залучили найбоєздатніші частини Червоної армії. Проте сама армія складалася переважно із селян і ставала ненадійною. За цих умов В. Ленін змушений був припинити виконання комуністичної програми …

Continue reading Кампанія українізації в УСРР ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Внутрішнє і міжнародне становище радянської України на початку 1920-х рр. Утворення Радянського Союзу В нутрішнє становище України після семи років майже безперервних воєнних дій було тяжким. Народне господарство на початку 1921 р. зазнало істотних, а подекуди й нищівних пошкоджень: були підірвані домни, затоплені ґрунтовими водами шахти, зруйновані залізничні мости, понівечені пожежами заводські будівлі… Чисельність промислових …

Continue reading Утворення Радянського Союзу ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Культурно-освітнє життя Перша світова війна, революції та національно-визвольні змагання, збройні військові втручання з боку різних держав украй несприятливо позначилися на матеріальних виявах тогочасного українського життя. Проте культурний процес в умовах революційної ситуації не уповільнився, а, навпаки, пришвидшився. Потяг народних мас до культурних надбань людства істотно зростав. Адже революція знищила самодержавний лад – основне гальмо на …

Continue reading Культурно-освітнє життя ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Портрет Симона Петлюри на тлі епохи Практичне заняття № 5 1. Як у наочній агітації більшовиків відтворено останній етап Української революції Роздивіться плакати і зробіть висновок, яким напрямам політики більшовиків у 1919–1920 рр. вони присвячені. Які художні засоби використано для втілення пропагандистських ідей? Чому пильна увага більшовицьких пропагандистів у 1919–1920 рр. була спрямована саме на …

Continue reading Портрет Симона Петлюри на тлі епохи ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Керівництво РКП(б), зваживши на негативний досвід двох війн з УНР, зробило все можливе, щоб третє вторгнення більшовицьких збройних сил виглядало як визвольний похід, а не чергова окупація. Воєнні успіхи більшовиків зумовлювалися насамперед величезними ресурсами, які стали доступними внаслідок націоналізації та мілітаризації російської економіки. У сільському господарстві, де компартійна диктатура мала справу з мільйонами дрібних власників, …

Continue reading Реставрація УСРР. Радянсько-польська війна. Розгром військ Петра Врангеля ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

1919 рік: встановлення УСРР та окупація України білогвардійцями З перших місяців 1919 р. в Україні утвердилася компартійна диктатура. Формально, за радянською Конституцією, Україна вважалася незалежною республікою. Однак фактично влада належала КП(б)У, яка була частиною РКП(б). Після утвердження диктатури Москва почала здійснювати в Україні комуністичну програму соціально-економічних перетворень. Однак її невідповідність інтересам селянства швидко призвела до …

Continue reading встановлення УСРР та окупація України білогвардійцями ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Поразка Центральних держав у Першій світовій війні та зумовлений нею розпад Австро-Угорської монархії актуалізували державотворчі плани галицьких українців. 18 жовтня 1918 р. у Львові зібралися визначні діячі Східної Галичини й Буковини, а саме: посли до імперського парламенту, депутати Галицького та Буковинського сеймів, керівники політичних партій, митрополит Андрей Шептицький, єпископ Гнат Хомишин. Вони проголосили себе Конституантою …

Continue reading Західноукраїнська Народна Республіка ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Розгортання визвольних змагань 23–24 Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського З вільнивши за підтримки іноземних військ територію України від більшовиків, УЦР потрапила в залежність від німецького та австрійського військового керівництва. Спроби діячів УЦР дотримувати демократичного курсу, окресленого Третім і Четвертим Універсалами, спричинили невдоволення німецького командування. Центральні держави розраховували одержати від України продовольчі та інші ресурси, що …

Continue reading Розгортання визвольних змагань ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький